ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalnyj_pryrodnychyj (останній перегляд: 28.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАН УКРАЇНИ. Заснований згідно з постановою уряду УРСР від 8 червня 1966 як Центр. науково-природничий музей АН УРСР з метою створення необхідних умов для зберігання, вивчення і популяризації зібраних АН УРСР колекцій. Відкритий для відвідувачів 1967. Велику роль у розбудові музею відіграв його директор – акад. І.Підопличко. Об'єднував у комплексі Археол., Ботанічний, Геол., Зоологічний і Палеонтологічний музеї, кожен з яких входив на правах наукового відділу до відповідного ін-ту АН УРСР. 1993 Археологічний музей перейшов у повне підпорядкування Інституту археології НАН України. Нині складається з 4-х музеїв, з яких Ботанічний є водночас підрозділом Ін-ту ботаніки ім. М.Холодного НАН України. Науково-методичне кер-во діяльністю музейних установ здійснює музейна рада, склад якої затверджується Президією НАН України. 10 грудня 1996 отримав статус національного.

Ботанічний музей заснований 1921 як Ботанічний кабінет і Гербарій ВУАН, від 1931 – відділ Ін-ту ботаніки ВУАН. У фондах музею зберігається понад 20 тис. листів гербарію з усіх регіонів колиш. СРСР, у т. ч. досить повна колекція зразків рослинного світу України. Збірка включає також натурні (в об'ємному вигляді) зразки рослин, оригінальні фотографії, карти, схеми, малюнки. Експозиція відкрита в повному обсязі 1973. Вона побудована на флористично-фітоценотичній основі за зонально-регіональним принципом і яскраво та науково достовірно характеризує різноманіття рослинного світу Землі. У ній представлено такі теми: "Ботанічна наука в Україні", "Основні групи рослинного світу", "Клітинна будова та морфологія квіткових рослин", "Система та еволюція квіткових рослин", "Рослини в житті людини", "Охорона природи", "Рослинний світ України", "Рослинний світ Євразії", "Рослинний світ Земної кулі". У музеї експонується 4 тис. натурних ботанічних зразків, панорамно-об'ємні діорами "Крим", "Грабова діброва", "Українські Карпати", "Степ", "Мангри", "Африканська савана", "Заповідник Бадхиз" і "Тундра".

Геол. музей заснований 1927 з ініціативи і під кер-вом акад. П.Тутковського як Нац. геол. музей України. Його основу склали колекції, зібрані співробітниками Геол. кабінету, що був заснований 1920, а також збірка геол. кабінету Київ. ун-ту. 1934 об'єднаний з Ін-том геології ВУАН (нині Ін-т геол. наук НАН України). Зібрання музею містить понад 2 тис. колекцій, які включають бл. 60 тис. зразків гірських порід, мінералів, викопної флори та фауни, найбільшу в Україні колекцію метеоритів, карти, макети, діорами, фотографії, схеми. Значну цінність складають монографічні палеонтологічні колекції відомих дослідників М.Андрусова, М.Безбородька, Н.Пименової, В.В.Різниченка, Б.Чернишова, І.Шмальгаузена та ін., зібрані не тільки в України, а й у багатьох країнах світу. Музей зберігає, досліджує та демонструє фактичний наук. кам'яний матеріал, який належить до численних аспектів вивчення планети Земля. Експозицію складають матеріали, що висвітлюють заг. геол. процеси, історію геол. розвитку території України, колекції мінералогічні, петрографічні, корисних копалин України, мор. геол. досліджень. Функціонує зал для наук. роботи, де зберігаються монографічні палеонтологічні та петрологічні збірки. В експозиції демонструються модель "Карстова печера", діорами "Карадаг", "Річкова долина", "Ліс кам'яновугільного періоду".

Зоологічний музей (із 2007 – ім. М.Щербака) засновано 1918 урядом Української Держави з ініціативи академіка М.Кащенка і проф. В.Караваєва (його колекції стали основою музею, який почав діяти 1919). 1926 до нього приєднано Зоологічний кабінет Комісії ВУАН для вивчення фауни України, створений 1920. Від 1930 – у складі Ін-ту зоології і біології ВУАН (нині Ін-т зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України). Зібрання музею містить понад 1,5 млн одиниць зберігання, у т. ч. 15 тис. екземплярів риб, 15 тис. земноводних і плазунів, 12 тис. ссавців, 36 тис. птиць, понад 1 млн комах та ін. членистоногих із багатьох країн світу. Музей володіє унікальними колекціями метеликів, ракоподібних байкальської фауни. В експозиції, побудованій за систематичним принципом, представлено бл. 5 тис. екземплярів тварин, які належать до 4 тис. видів. У ній висвітлено будову і родинні відносини кожної групи тварин, поширення найважливіших представників й охоронний статус різних видів. Тут експонується 16 ландшафтних діорам: "Підводний світ", "Горила", "Середнє Придніпров'я", "Сніговий барс", "Лігвище морських звірів", "Смугастий варан", "Український степ", "Крим", "Чорноморський заповідник", "Карпати", "Українське Полісся", "Пташиний базар", "Імператорські пінгвіни", "Пінгвіни Аделі", "Пустеля Кара-Кум", "Високогірний Тянь-Шань". Музей проводить значну дослідницьку та видавничу діяльність, зокрема, серія "Природа України" набула широкої популярності.

Палеонтологічний музей ім. В.Топачевського створений 1935 зоологом і палеонтологом І.Підопличком на основі колекцій Зоологічного музею. Йому було передано колекції Київ. ун-ту, ВУАН, приватні зібрання. Розбудові музею сприяли такі відомі вчені, як академіки О.Борисяк, А.Криштофович, Ю.Орлов, член-кореспондент Є.Звірозомб-Зубовський та ін. До 1975 музей очолював І.Підопличко, 1976–2004 – В.Топачевський. Збірка музею налічує бл. 1 млн одиниць зберігання і складається з різних груп викопних тварин від протерозоя до кайнозоя, порівняльних колекцій кістяків сучасних хребетних і молюсків. Експозиція висвітлює історію розвитку рослинного та тваринного світу Землі від її зародження до сучасності. У ній представлено понад 2 тис. оригінальних експонатів, більшість яких походить з території України. Тут експонуються унікальні кісткові рештки представників гіпаріонових фаун; скелети окремих особин неогенових та четвертинних ссавців, що добре збереглися: слона-динотерія, жирафи-херсонотерія, кита-цетатерія, первісного бика-тура, мамонта тощо; відбитки безхребетних тварин та рослин, мушлі, скам'янілі стовбури дерев, шматочки бурштину з похованими в них комахами; будівлі, споруджені з кісток мамонта, знайдені на Черкащині (Межиріч) та на Чернігівщині (Мізин), зведені в період від 15 до 20 тис. років тому; 5 худож. діорам: "Палеозойське море", "Північне Причорномор'я наприкінці міоцену", "Грицівське місцезнаходження хребетних тварин", "Одеські катакомби" та "Стоянка первісної людини в печері Киїк-Коба".

Заг. площа Н.н.-п.м. НАН України – бл. 8 тис. м² (24 експозиційні зали). Міститься в Києві на вул. Б.Хмельницького, 15/55. Музей є провідним методичним центром музейної справи в Європі, одним із найбільших науково-природничих музеїв світу.

Офіц. веб-сайт музею: http:// www.museumkiev.org.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. "Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки", 1966, № 6, 8–30 червня
 2. Історія Академії наук Української РСР. К., 1982
 3. Центральний науково-природничий музей АН УРСР. К., 1982
 4. Музей Академии наук СССР и академий наук союзных республик. М., 1983
 5. Щербак М.М. Путівник по Зоологічному музею. К., 1997
 6. Національний науково-природничий музей НАН України: Путівник. К., 2006
 7. Україна наукова. Національна академія наук України. К., 2008.

Посилання:
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • КАЩЕНКО МИКОЛА ФЕОФАНОВИЧ
 • КИЇВ
 • МЕЖИРІЧ
 • МІЗИН
 • РІЗНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
 • СРІБЛЯНИК
 • ТУТКОВСЬКИЙ ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 • Пов'язані терміни:
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)