ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

  Бібліографічне посилання: Гур­бик А.О. НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Naturalne_hospodarstvo (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО – госп-во, осн. вироб. діяльністю якого було задоволення госп. та особистих потреб членів певних соціально-територіальних спільнот (первісної громади, великої патріархальної сім'ї, сусідсько-великосімейної (землеробської) громади, територіальної (сусідської) громади, нерозділеної (дворищної) та простої сімей, помістя феодала), а не продаж чи обмін додаткового (такого, що вироблявся понад мінімальну норму, необхідну для функціонування спільноти) продукту. В осередках з Н.г. весь виробничо-споживчий цикл мав переважно замкнутий характер (від виготовлення засобів вир-ва та створення необхідного й додаткового продукту до їхнього розподілу і споживання). Існування Н.г. зумовлювалося низьким рівнем продуктивності праці, де не створювалося передумов для стійкого надходження достатньої кількості додаткового продукту, нерозвиненістю урбаністичних процесів, вироб. спеціалізації та торгівлі. У сел. середовищі Н.г. домінувало практично до 19 ст. та фрагментарно збереглося до поч. 20 ст.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Лучицкий И.В. Общинное землевладение в Малороссии. "Устои", 1882, № 7
 2. Ковалевский М. Общинное землевладение в Малороссии. "Юридический вестник", 1885, № 1
 3. Ефименко А.Я. Дворищное землевладение в Южной Руси. "Русская мысль", 1892, кн. 4–5
 4. Леонтович Ф. Крестьянский двор в Литовско-русском государстве, вып. 1. СПб., 1897
 5. Довнар-Запольский М. Очерки по организации западно-русского крестьянства в ХVI в. К., 1905
 6. Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI в. В кн.: Сборик статей и материалов по истории Юго-Западной России, т.1. К., 1911
 7. Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української народності. К., 1963
 8. Семенов Ю.Н. Первобытная коммуна и соседская крестьянская община. В кн.: Становление классов и государства. М., 1976
 9. Тимощук Б.А. Восточнославянская община VI–X вв. н. э. М., 1976
 10. История крестьянства в Европе. М., 1986
 11. История крестьянства СССР, т. 2. М., 1990
 12. Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных реконструкций в археологии. К., 1993
 13. Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні (волость, дворище, село, сябринна спілка). К., 1998
 14. Hurbyk A. Wspólnota wiejska na Ukrainie w XIV–XVIII w.: Ewolucja podstawowych form spoleczno-terytorialnych. "Przegląd Historyczny", 1999, t. 90, z. 1
 15. Гурбик А. Типологія української середньовічної сім'ї в контексті еволюції територіальної громади XIV–XVI ст. В кн.: Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, ч. 4, частина 2. К., 2000.

Пов'язані терміни:
 • ГРОШІ
 • ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)