ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Naukovi_istorii (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ

"НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ" – неперіодичний збірник наук. праць, що видавалися впродовж 1943–60 в Києві. Вийшли 2 книги та 11 томів (у 13-ти випусках). Кн. 1–2 видані під грифом Ін-ту історії і археології України АН УРСР (див. "Наукові записки Інституту історії і археології України АН УРСР"), т. 3–4 – Ін-ту історії України АН УРСР, т. 5–13 – Ін-ту історії АН УРСР. Відп. редактори – К.Гуслистий (кн. 1–2), О.Касименко (т. 3–7, 9–13), І.Гуржій (т. 8). Наклад "Наукових записок" коливався від 1 тис. прим. (т. 9) до 15 тис. прим. (кн. 2). У кн. 1–2 (1943, 1946) вміщено статті й матеріали майже з усіх періодів укр. історії й археології, а також документи Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–1945. У 3-му т. (1950) видруковано узагальнюючі статті з укр. та слов'ян. історії, зокрема відомих учених М.Тихомирова й С.Сказкіна. У 4–5-му т. (1952–53) опубліковано більшість розвідок і матеріалів з укр. минувшини 19–20 ст. З 6-го т. (1955) впроваджується практика публікації тематичних збірників. Усього вийшло 6 таких збірників: "Революція 1905–1907 рр. на Україні: До 50-річчя першої російської революції" (т. 6), "Історичні зв'язки слов'янських народів" (1956, т. 7), "І.Я. Франко як історик" (1956, т. 8), "Великий Жовтень і революційний рух народів зарубіжних країн. (1917–1920 рр.)" (1957, т. 10), "З історії боротьби за встановлення Радянської влади на Україні" (1957, т. 11), "З історії суспільно-економічного розвитку та класової боротьби на Україні (XVI – початок ХХ ст.)" (1960, т. 13). Як тематичні, так і нетематичні збірники (1957, т. 9; 1958, т. 12) загалом не мали сталої структури рубрик чи відділів. У проблемно-тематичному відношенні в "Наукових записках" друкувалися розвідки практично з усіх періодів укр. історії, біобібліографічні матеріали, рецензії, спогади, інформація, хроніка та повідомлення, але істотно переважали праці з укр. історії 19–20 ст., зокрема домінувала проблематика, пов'язана з висвітленням історії революц. рухів, соціально-екон. історії 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст., соціаліст. буд-ва, Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–45 та ін. Як і більшість укр. істор. видань рад. доби, "Наукові записки" зазнали істотних ідеологічних впливів, зокрема в 3–5-му т. надрукована низка статей з апологією праць Й.Сталіна тощо. На сторінках "Наукових записок" публікувалися студії відомих укр. і рос. учених, у т. ч. О.Апанович, А.Барабоя, І.Гранчака, Б.Грекова, К.Гуслистого, В.Дядиченка, П.Калениченка, Л.Коваленка, О.Компан, І.Кулинича, М.Лещенка, Ф.Лося, М.Петровського, М.Рубача, А.Санцевича, В.Сарбея, С.Сказкіна, Л.Славіна, М.Супруненка, М.Тихомирова, Ф.Шевченка, С.Юшкова та ін.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Видання Академії наук УРСР: 1919–1967: Суспільні науки: Бібліографічний покажчик. К., 1969
 2. Санцевич А.В., Комаренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук Украинской ССР: 1936–1986 гг. К., 1986
 3. Санцевич А.В. Інститут історії України Національної академії наук України: Історіографічний нарис (до 60-річчя установи). К., 1998
 4. Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006.

Посилання:
 • АПАНОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
 • БАРАБОЙ А.
 • ДЯДИЧЕНКО ВАДИМ АРХИПОВИЧ
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГУРЖІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГУСЛИСТИЙ КОСТЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КАЛЕНИЧЕНКО ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • КАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ
 • КОМПАН ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА
 • КОВАЛЕНКО ЛЕОНІД АНТОНОВИЧ
 • КУЛИНИЧ ІВАН МАРКОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛЕЩЕНКО МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ
 • ЛОСЬ ФЕДІР ЄВДОКИМОВИЧ
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ АН УРСР
 • ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА НЕОНОВИЧ
 • РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
 • САНЦЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • СЛАВІН ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЄВИЧ
 • ЮШКОВ СЕРАФИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)