ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАУЛКО ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Пінчук Ю.А. НАУЛКО Всеволод Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Naulko_V (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАУЛКО ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ

НАУЛКО Всеволод Іванович (н. 08.12.1933) – етнолог, археограф. Чл.-кор. НАН України (1997). Д-р істор. наук (1976), професор. Засл. працівник освіти України (2003). Н. в м-ку Тараща. Після закінчення геогр. ф-ту Київ.
ун-ту (1956) працював інженером-картографом, наук. співробітником Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, закінчив аспірантуру в Ін-ті етнографії АН СРСР. 1964–71 – наук. співробітник Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР; 1971–91 – доцент, професор істор. ф-ту Київ. ун-ту. 1964 захистив кандидатську, а 1976 – докторську дисертації. 1997 обраний чл.-кор. НАН України за спеціальністю "етнологія".

Директор Ін-ту славістичних досліджень при Київ. славістичному ун-ті (із 2010). Працює професором Київ. славістичного ун-ту й за сумісництвом – гол. наук. співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М.Рильського НАН України й Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України.

Наук. інтереси Н. в галузі етнології охоплюють проблеми етногенезу й етнічної історії, міжнац. взаємин, етнодемографії укр. діаспори; в археографії – можливостей використання історико-етнічної спадщини. Автор понад 500 наук. праць.

Обирався членом Адм. ради Міжнар. асоціації етнології та фольклористики Європи.

Бібліогр.: Всеволод Иванович Наулко. В кн.: Краснопольский А.Е. Отечественные географы (1917–1992): Библиографический справочник, т. 2. СПб. 1993; Всеволод Іванович Наулко: До 70-річчя від дня народження та 45-ї річниці науково-педагогічної діяльності: Біобібліографія. К., 2003.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Етнічний склад населення Української РСР. К., 1965
 2. Географічне розміщення народів УРСР. К., 1966
 3. Карта сучасного етнічного складу населення України. К., 1966
 4. Развитие межэтнических связей на Украине. К., 1975
 5. Культура и быт украинского народа. К., 1977 (у співавт.)
 6. Этнография восточных славян. М., 1983 (у співавт.)
 7. Культура і побут населення України. К., 1991 (у співавт.; 2-ге вид. К., 1993)
 8. Д.П. Де ля Фліз: Альбоми, т. 1–2. К., 1996–99 (у співавт.)
 9. Хто і відколи живе в Україні. К., 1998
 10. Українці, т. 1. Опішне, 1999 (у співавт.)
 11. Украинцы. М., 2000 (у співавт.)
 12. Етнонаціональні процеси в Україні: Історія та сучасність. К., 2001 (у співавт.)
 13. Культура народів слов'янських країн, вип. 1–2. К., 2002–04 (у співавт.).

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕМОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)