ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАВРОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР

  Бібліографічне посилання: Небрат В.В. НАВРОЦЬКИЙ Володимир [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Navrotskyj_V (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАВРОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР

НАВРОЦЬКИЙ Володимир Михайлович 18.11.1847–16.03.1882) –громад. діяч, економіст-статистик, юрист, етнограф, публіцист, літ. критик. Н. в с. Котузів на Тернопільщині у сім'ї священика. Початкову освіту здобув у Коломиї. Під час навчання в г-зії у Станіславі (нині м. Івано-Франківськ) долучився до громадівського молодіжного руху, підготував низку статей аналітичного характеру для газ. "Зірка". 1866 вступив на юрид. ф-т Львів. ун-ту. В студентські роки продовжував активну участь у роботі укр. студентської "громади" у Львові, Львівського товариства "Просвіта", був активним дописувачем час. "Правда". Почав друкувати свої історико-етнографічні праці ("Руська родина", "Весілля в Котузові" та ін.). 1871 після закінчення ун-ту одержав посаду держ. службовця в м. Ряшів (нині місто в Польщі), де працював до кінця життя. Підтримував зв'язки з М. Драгомановим, М.Бачинським, В. Барвінським та ін. Статті з екон. питань друкував у "Правді", "Ділі", "Киевском телеграфе", "Вестнике Европы", "Одесском вестнике" та ін. відомих виданнях. Автор низки статей з економіки та фінансів Галичини, в яких дослідив проблеми формування пром-сті в умовах численних залишків кріпосництва, експлуатації краю іноз. капіталом, виступив із критикою податкового законодавства й фінансової політики Австро-Угорщини. Захищаючи екон. інтереси селянства, Н. піддав критиці аграрну програму галицьких поміщиків і податкове законодавство. Простежуючи еволюцію сел. госп-в у Галичині 19 ст., Н. проаналізував перехідний період від натуральної до ринкової економіки, висвітив механізми, що штовхали сел. госп-во в залежність від банківського капіталу, дослідив вплив централізованої фінансової системи на соціально-екон. становище краю. Центральними в екон. розвідках Н. були проблеми ліцитації сел. наділів (продаж з аукціону), пропінації (монополія шляхти на вир-во та продаж спиртних напоїв) та індемнізаційних викупів (відшкодування поміщикам вартості скасованих кріпосних повинностей селян).

Характеризуючи податкове законодавство й фінансову систему Австро-Угорщини, учений довів, що фіскальна політика уряду нищить економіку. Виступив з гострою критикою проекту урядової реформи домового податку 1875, яка передбачала заміну т. зв. чиншово-класового податку новим, узагальненим. Одним із перших у Європі дослідив бюджет сел. родини, на цій підставі аргументовано довів руйнівну дію фіскалізму щодо сел. госп-ва.

В екон. працях Н. було встановлено вплив податків на різні види госп. діяльності, соціально-екон. розвиток окремих регіонів, структуру економіки. Він уперше поставив проблему регіонального розподілу податкового навантаження, започаткувавши дослідження фінансового колоніалізму та податкової експлуатації.

В історико-геогр. нарисах Н. наголошував на впливі геогр. розташування й природи краю на спосіб життя його мешканців, їхні госп. традиції та к-ру, характер і схильності. Відтак можна стверджувати, що вчений започаткував етногеографічні дослідження, застосувавши міждисциплінарний підхід до вивчення й характеристики укр. земель.

Н. значну увагу приділяв проблемам укр. культ. та літ. роз витку, виступав проти зверхнього ставлення до нар. витоків і літ. мови в праці "Посмертне слово літературі “галичско-общерусской”" (1870), рецензіях на "Збірник літературний Галицькоруської Матиці" (1870), "Історичні пісні українського народу з поясненнями В.Антоновича і М.Драгоманова" (1874) та ін. Відомі також лірико-поетичні твори Н.: "Добраніч родині", "До ластівки", "Споминки" (1878) та ін.

Публікації Н., що виходили друком у Львові, Києві, Одесі й Женеві (Швейцарія), дістали дуже високу оцінку сучасників – М.Драгоманова, С. Подолинського, справили помітний вплив на творчість І.Франка, який назвав екон. роботи Н. капітальними, цінив їх передусім за теор. глибину й сусп. спрямованість.

П. у м. Ряшів (Польща).

1884 за редакцією І.Франка вийшов друком 1 том із запланованого повного зібрання творів Н., до якого увійшли економіко-публіцистичні та літературно-критичні статті, окремі нариси й поетичні спроби.

2004 географічно-стат. та статистико-екон. праці Н. зібрані, підготовлені до друку й видані за наук. редакцією С.Злупка. Значна частина наук. та літ. спадщини Н. досі не опублікована і зберігається в архіві І.Франка.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Твори. Львів, 1884
 2. Географічно-статистичні та статистико-економічні праці. Львів, 2004.
Література:
 1. Драгоманов М. В.Навроцький: Некролог. "Громада: Українська збірка" (Женева), 1882, № 5
 2. Студинський К. Переписка М.Драгоманова з В.Навроцьким. В кн.: Засто літ, т. 1. К., 1927
 3. Витанович І. Володимир Навроцький (1847–1882): Перший український статистик-економіст в Галичині на тлі своєї доби. Львів, 1934
 4. Франко І. На смерть Володимира Навроцького. В кн.: Франко І. Твори, т. 13. К., 1954
 5. Його ж. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. В кн.: Франко І. Зібрання творів, т. 41: Літературно-критичні праці (1890–1910). К., 1984
 6. Злупко С.М. "І світлом ума свого він освітив..." В кн.: Злупко С. Українська економічна думка: Постаті і теорії. Львів, 2004
 7. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навчальний посібник. К., 2004
 8. Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половиниХIХ– початку ХХ століть. К., 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БАРВІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
 • ДІЛО
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • КОЛОМИЯ
 • КИЕВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
 • КИЇВ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • ОДЕСА
 • ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
 • ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПРАВДА
 • СЕЛЯНСТВО
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВЕСТНИК ЕВРОПЫ

 • Пов'язані терміни:
 • АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КОЛОМИЯ
 • НАРОДОВЦІ
 • ПРАВДА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)