ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НЕВЕРОВСЬКІ (НЕВІРОВСЬКІ)

  Бібліографічне посилання: Томазов В.В. НЕВЕРОВСЬКІ (Невіровські) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Neverovski_rid (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НЕВЕРОВСЬКІ (НЕВІРОВСЬКІ)

НЕВЕРОВСЬКІ (Невіровські) – кілька однойменних дворянських родів, з яких найбільш відомий козацько-старшинський. Цей рід походить від Івана Неверовського – значкового товариша Переяславського полку (1735). Його старший син – Петро Іванович (бл. 1737–1811) – бубновський сотник (1768–82), а молодший – Павло Іванович (бл. 1740 – бл. 1810) – дійсний статський радник, катериносл. віце-губернатор (1807–09). Онук родозасновника – Дмитро Петрович (див. Д.Неверовський; 1771–1814) – генерал-лейтенант, герой Війни 1812, загинув від ран, отриманих у бою при Лейпцизі (1814).

Рід внесений до 2-ї та 3-ї частин Родовідних книг Полтав. і Катеринослав. губерній.

До ін. ро­дів на­ле­жа­ли: Олександр Андрі­йо­вич (1818–1864) – ге­не­рал-лейте­нант у відстав­ці (1856), учасник Кримсь­кої війни 1853–1856, нач. штабу військ При­ка­спійсько­го краю (1853), ке­рую­чий Кав­каз. відді­ленням де­парта­менту Ген. штабу (1856), ди­ректор Лісно­го де­парта­менту м-ва держ. майна та інспек­тор корпу­су лісни­ків (1858–64), військ. пись­менник; Олександр Федо­ро­вич (1844–1892) – ге­не­рал-майор Ген. штабу (1890), нач. штабу Тер­сь­ко­го ко­зац. війська (1869–92), військ. пись­менник.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Максимович М.А. Бубновская сотня. В кн.: Максимович М.А. Собрание сочинений, т. 1. К., 1876
 2. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник, т. 3. К., 1912.

Посилання:
 • КРИМСЬКА ВІЙНА 1853–1856, СХІДНА ВІЙНА 1853–1856
 • НЕВЕРОВСЬКИЙ ДМИТРО
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • СОТНИК
 • ВІЙНА 1812 Р.
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)