ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НІЦШЕ ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. НІЦШЕ Фрідріх-Вільгельм [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nitsshe (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НІЦШЕ ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ

НІЦШЕ (Nietzsche) Фрідріх-Вільгельм (1844–1900) – нім. філософ, поет. Н. в м. Рьоккен (Саксонія). У творчості Н. відобразилися ідейні суперечності доби рубежу 19–20 ст. У його творах знайшли місце як традиції європ. філос. класики, так і їх критика з позицій ірраціоналізму та волюнтаризму. Будуючи власну культурологію, Н. формулював протиборство 2-х начал буття та к-ри – діонісійського (життєвого, стихійного, трагічного) та аполлонівського (розмірливого, логічного, упорядкованого). На думку Н., європ. культура пішла шляхом придушення діонісійської життєвості мертвим раціоналізмом, і він закликав до переоцінки цих традиційних цінностей. Усі процеси духовного й фізичного життя Н. намагався уявити як різні прояви волі до влади, могутності, як прояви протиборства конкуруючих "картин світу". Н. вважав, що життя і становлення не мають мети і характеризуються "вічним поверненням" – постійним повторенням одних і тих же форм життя й досвіду. Н. критикував позитивізм (див. також Позитивізм в історичній науці), заперечуючи саму можливість об'єктивності наук. пізнання і вважаючи, що не існує фактів, а є лише тлумачення.

П. у м. Веймар.

Ідеї Н. вплинули на найрізноманітніші напрями філос. та політ. думки 20 ст. – екзистенціалізм (див. Ж.-П.Сартр, К.Ясперс), філософію життя, прагматизм, неомарксизм (див . Марксизм як ідеологічна течія), фашизм, елітаризм (див. Х.Ортега-і-Гассет).

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Сочинения, т. 1–2. М., 1990
 2. Так казав Заратустра. К., 1993.
Література:
 1. Одуев С. Тропами Заратустры. М., 1971
 2. Андреева И. Современные зарубежные исследования философии Ф. Ницше. М., 1984.

Посилання:
 • ФАШИЗМ
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • МАРКСИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ТЕЧІЯ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • САРТР ЖАН-ПОЛЬ
 • ВЛАДА
 • ВОЛЮНТАРИЗМ
 • ЯСПЕРС

 • Пов'язані терміни:
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЕЛІТА
 • ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ЄВШАН МИКОЛА
 • ФАШИЗМ
 • ГАЙДЕГГЕР (HEIDEGGER) МАРТІН
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • ЛУНАЧАРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТЕОРІЇ В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
 • МІФ ІСТОРИЧНИЙ
 • НАЦИЗМ
 • НЕОРОМАНТИЗМ
 • ОРЕНШТАЙН ЯКІВ
 • ОРГАНІЦИЗМ
 • ПІДМОГИЛЬНИЙ ВАЛЕР'ЯН ПЕТРОВИЧ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • ТРАДИЦІЯ ІСТОРИЧНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)