ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА

  Бібліографічне посилання: Блануца А.В. НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nizhynskyj_istoryko (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА

НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА. Відкритий в Ніжині 14 вересня 1875 на базі Юрид. ліцею кн. Безбородька як вищий навч. заклад для підготовки викладачів класичних мов та історії для г-зій. Був другою (після Петерб. історико-філол. ін-ту) вищою пед. школою загальнодерж. значення.

До новоствореного ін-ту входила і г-зія. За розпорядженням міністра нар. освіти для гімназистів 5–8-го класів, які будуть вступати до ін-ту, надавалося 30 стипендій. На ці стипендії могли претендувати й учні ін. г-зій Російської імперії. Усі студенти проживали в приміщенні ін-ту й перебували на повному казенному утриманні. Навчання тривало 4 роки. За отримання на екзаменах однієї незадовільної оцінки студент втрачав право переводу на вищий курс, а за 2 – виключався з ін-ту. З 1911 набиралися студенти, які навчалися на свій кошт.

Випускники направлялися вчителями в різні навч. заклади згідно з місцями, визначеними департаментом нар. освіти. За час існування ін-ту багато його випускників стали відомими вченими. Своїми наук. працями відзначилися бл. 70 вихованців ін-ту. Серед них – визначні філологи Є.Карський, М.Державін, В.Данилов, В.Рєзанов, І.Кириченко, історик М.Петровський.

Професори ін-ту входили до складу колегіального органу управління вузу – конференції, яка періодично збиралася для вирішення найважливіших питань навч. та наук. роботи. Існували 2 відділення: класичної і рос. словесності, а з 1882 – історії. Академічний рік тривав з 16 серпня до 15 липня. Щороку на 1-й курс приймалося не більше 25 студентів.

1876 започатковане видання "Известий Нежинского историко-филологического института князя Безбородко", які виходили протягом 45 років. У 2-й пол. 1870-х – на поч. 1880-х рр. була сформована відома в наук. світі Ніжинська філол. школа. 1894 з ініціативи професорів М.Бережкова та А.Добіаша було сформоване Історико-філологічне товариство при Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині, яке мало своє наук. періодичне видання "Сборник Историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в Нежине". При ньому з 1900 діяла археол. комісія, яку очолив проф. А.Добіаш. Нею була проведена значна робота зі збирання нових матеріалів, а також здійснені розкопки в Глинському, Борзнянському та Остерському повітах Чернігівської губернії.

Під час революції 1905–1907 та Першої світової війни вуз продовжував працювати, хоча зазнав значних матеріальних збитків.

1918 урядом П.Скоропадського піднімалося питання про створення в Ніжині ун-ту. Над проектом реорганізації вузу в ун-т працювала спец. комісія з числа викладачів ін-ту, однак він так і не був втілений у життя. Директорами ін-ту були: М.Лавровський (1875–82), М.Скворцов (1882–93), Ф.Гельбке (1893–1907), І.Іванов (1907–13), Й.Леціус (1913–14), І.Козловський (1916–19).

Протягом червня 1920 – вересня 1921 функціонував Ніжинський науково-пед. ін-т (1919–22) на чолі з директором П.Тихомировим (1921–30). 1921 був перетворений на Ніжинський ін-т нар. освіти. Було відкрито ф-ти соціального виховання, робітничий і професійної освіти. Усіма ділянками діяльності ін-ту керувало бюро, куди входили директор (О.Карпеко, 1922–24; М.Куїс, 1924–30), декани й представники студентів.

1922–23 під кер-вом В.Рєзанова був організований наук. семінар з рос. літератури, метою якого була підготовка наук. кадрів для вузів. На поч. 1924/25 навч. р. семінар було перетворено на Н.-д. кафедру історії к-ри і мови на зразок подібних у 1922–23 в Україні. Наук. продукція ін-ту надсилалася всім навч. і навчально-пед. закладам України та багатьом вузам РСФРР, ін. рад. республік. Ін-т підтримував стосунки з 14 вузами зарубіжжя. 1923 створено історико-краєзнавчий музей, який розмістився в колиш. приміщенні інститутської церкви. З 1924 відновила свою роботу кімната-музей М.Гоголя, пізніше перетворена на музей.

У кінці 1920-х рр. на території вузу був заснований В.Святогором ботанічний сад, один із кращих в Україні.

1930–33 діяв Ніжинський ін-т соціального виховання на чолі з директором С.Порадою (1930–35). 1933–95 – Ніжинський пед. ін-т, який готував учителів-предметників на 4 ф-тах: літературно-мовному, істор., фізико-мат., хіміко-біологічному. Кер-во вузом здійснювали ректори: М.Загрецький (1935–37), І.Гречко (1937–41), Д.Кузнєцов (1943–50), М.Повод (1953–64), В.Горбач (1964–78), Ф.Арват (1978–95), В.Яковець (1995–2005), О.Бойко (2005 – і понині).

У 1930-х рр. у вузі було репресовано 9 з 12 завідувачів кафедр, ректора М.Загрецького та багатьох викладачів. На деякий час через брак кадрів припинилося викладання окремих дисциплін, закрився випуск інститутських видань. 1935 на базі вузу був відкритий учительський ін-т з 2-річним терміном навчання, в якому здобували вищу освіту вчителі шкіл. 1939 з нагоди 130-річчя від дня народження М.Гоголя вузу присвоєно його ім'я.

З 1941 по 1943 у зв'язку з окупацією Ніжина вермахтом робота вузу припинилася. У навч. корпусі розмістився нім. госпіталь. За роки окупації вуз зазнав збитків на суму понад 5 млн карбованців, у б-ці знищено до 100 тис. томів книг.

1949 утворено ф-т англ. мови, 1964 – музично-педагогічний. 1970 збудовано новий навч. корпус на 122 аудиторії і лабораторії, 2 читальні зали, б-ку навчаль-

но-методичної літератури. 2003 сформовано соціально-гуманітарний ф-т.

4 вересня 1998 вуз був реорганізований у Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя, 15 вересня 2004 – у Ніжинський держ. ун-т ім. М.Гоголя.

Станом на 2010 ун-т діє у складі 7 ф-тів, 30 кафедр, на яких працюють 350 викладачів. Навчається понад 8 тис. студентів на 16 спеціальностях. У структурі ун-ту функціонують: пед. ліцей, підготовче від-ня, школа майбутнього педагога, навчально-наук. комплекс "університет–коледж–гімназія", регіональні навчально-методичні центри в Прилуках і Новгороді-Сіверському. Ун-т розташов. у 5-ти навч. корпусах, має 4 студентські гуртожитки, гуртожиток для малосімейних викладачів і співробітників, спортивно-оздоровчу базу, агробіологічну станцію, що утворюють комплекс-містечко.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Самойленко Г.В. Ніжинська вища школа 1820–1995. Ніжин, 1995
 2. Блануца А. Чому я обрав цей вуз. "Рідна школа", 2000, № 8
 3. Самойленко Г.В., Самойленко О.Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії. Ніжин, 2005.

Посилання:
 • БЕРЕЖКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДЕРЖАВІН МИКОЛА СЕВАСТЯНОВИЧ
 • ГОГОЛІ-ЯНОВСЬКІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ИЗВЕСТИЯ НЕЖИНСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • НІЖИН
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА НЕОНОВИЧ
 • ПРИЛУКИ
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • РЄЗАНОВ В.
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СБОРНИК ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТЕ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО В НЕЖИНЕ (1896-1916)
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • ВЕРМАХТ

 • Пов'язані терміни:
 • КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • КОРОБКА ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 • КУКОЛЬНИК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КУЛЬЖИНСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • КУШЕЛЬОВ-БЕЗБОРОДЬКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАВРОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛЕОНТОВИЧ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ЛЮПЕРСОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • МАЛИНКА ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАРКОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ВИЩИХ НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • ПІСКОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПОКРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПОСТЕРНАК СТЕПАН ПИЛИПОВИЧ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • РАДЧЕНКО КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ
 • САВЧЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • САВВА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ЩЕПКІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • ШАНДРУК ПАВЛО ФЕОФАНОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СОКОЛОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ
 • СПЕРАНСЬКИЙ МИХАЙЛО НЕСТОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)