ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НОВИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ворончук І.О. НОВИЦЬКИЙ Іван Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Novytskyj_I (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НОВИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ

НОВИЦЬКИЙ Іван Петрович (1844–31.06.1890) – укр. історик, етнограф, археограф, статистик. Н. в м. Тараща. Походив зі старовинного укр. шляхетського роду. Навч. в 2-й Київ. г-зії. Проте через хворобу, не закінчивши навчання, вийшов з 5-го класу. Займався самоосвітою. Як вільний слухач прослухав курс історико-філол. ф-ту Ун-ту св. Володимира в Києві. 1860–74 займав посади тимчасового помічника архіваріуса ЦАДА та співробітника Київ. комісії для розгляду давніх актів. Якийсь час був секретарем Київ. стат. к-ту. 1873–76 співпрацював з Південно-Західним відділом Російського географічного товариства: взяв участь у проведенні одноденного перепису населення в Києві 2 березня 1874, розробив програму для експедиції зі збирання матеріалів з укр. мови, зібрав для "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край" (т. 5. СПб., 1874) 5 тис. укр. пісень та підготував до друку побутові пісні. Підготував до друку актові матеріали з історії селянства 15–18 ст., що склали дві книги (т. 1 та "Приложения" к т. 1) 6-ї частини "Архива Юго-Западной России". Вважаючи головним для місц. історії питання колонізації краю, опублікував у "Киевских губернских ведомостях" за 1870 низку документів про заселеність Київського воєводства в 16–17 ст. Виключно на підставі архів. документів написав дослідження про представників укр. еліти – князів Ружинських та А.Киселя. Діяч київ. Старої громади, член Київ. юрид. т-ва, дійсний член Київської археографічної комісії. Досліджував проблеми генезису феодалізму в укр. землях, аграрної та соціальної історії, зокрема історії селянства та укр. еліти 16–17 ст., колонізації укр. земель.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Очерк истории крестьянского сословия Юго-Западной России в ХV–ХVIII веке. "Архив Юго-Западной России", ч. 6, т. 1. К., 1876; ч. 6: Приложения к т. 1. К., 1876
 2. Указатель к изданиям Временной Комиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год.), т. 1: Имена личные. К., 1878; Т. 2: Имена географические: Материалы для исторической географии Южной и Западной России. К., 1882
 3. Князья Ружинские. "Киевская старина", 1883, № 4
 4. Адам Кисель, воевода Киевский. Там само, 1885, № 9–12.
Література:
 1. Каманин И.М. Памяти Ивана Новицкого. "Киевская старина", 1890, № 9
 2. Ворончук І.О. Археографічна діяльність та історичні погляди І.П. Новицького: Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. (Київ–Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). К., 1997
 3. Крамар Ю. Історія українського селянства у дослідженнях та документальних публікаціях І. Новицького. Там само
 4. Ворончук І.О. Українські архівісти, вип. 1: XIX ст. – 1930-ті рр. К., 1999.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ЕЛІТА
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • КИСІЛЬ АДАМ ГРИГОРОВИЧ
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • РУЖИНСЬКІ
 • СЕЛЯНСТВО
 • ТАРАН

 • Пов'язані терміни:
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ
 • ТАРАЩА , МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)