ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО

  Бібліографічне посилання: Самойлов Ф. ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА імені Максима Горького [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Odeska_naukova (останній перегляд: 19.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА імені Максима Горького, Одеська державна наукова бібліотека імені Максима Горького. Заснована згідно з царським указом від 25 (13) вересня 1829 як Міська публічна б-ка, фактично відкрита 27 (15) квітня 1830. На цей час фонди налічували 5 тис. книг. Це була друга в Російській імперії (після імператорської в Санкт-Петербурзі) і перша в Україні публічна б-ка. З 1907 по сьогодні б-ка міститься в будинку, який 1904–06 було зведено за проектом відомого укр. архіт. Ф.Нестурха.

У різний час б-ку очолювали історик М.Мурзакевич, проф. В.Яковлєв, літератор М.Дерібас та його син, краєзнавець О.Дерібас, автор книги "Старая Одесса". Особливо важливу роль у розвитку б-ки відіграли її директор з 1896 по 1920, професор Новорос. ун-ту М.Попруженко, який створив істор. нарис "Одесская городская публичная библиотека: 1830–1910", та попечитель б-ки 1897–1917, почесний громадянин Одеси граф М.Толстой.

Одес. держ. наук. б-ка створена згідно з постановою РНК УСРР від 1 вересня 1930. До її складу ввійшли 3 найзначні- ші б-ки міста: Держ. публічна, Центр. наукова, Укр. державна ім. Т.Шевченка. 10 лютого 1941 указом Президії ВР УРСР б-ці було присвоєне ім'я Максима Горького.

Фонд найдавнішої книгозбірні України нині налічує до 5 млн видань майже 100 мовами світу. Завдяки наявності значної кількості рідкісних документів і матеріалів (понад 200 тис.) та рукописів б-ка ввійшла до світ. каталогу "Музеи книги и книжного дела" (Museums of Book and Book-making: International Directorу. Mосква, 1987).

У фонді б-ки – 52 інкунабули, понад 100 палеотипів, різноманітні раритети та стародруки, до 2 тис. рукописів 12–19 ст. Значне місце у фонді бібліотеки посідає колекція мініатюр (понад 1,5 тис. примірників). Нац. надбанням є книжкова колекція "Україніка", до складу якої входять архів і б-ка видатного укр. етнографа та книгознавця М.Комарова. Цікавою є добірка автографів – О.Пушкіна, М.Гнедича, В.Жуковського, О.Блока, А.Чехова, П.Гулака-Артемовського, О.Бодянського, Д.Мордовця, Дніпрової Чайки та багатьох ін.

На базі б-ки з ініціативи її директора (з 1986) О.Ботушанської регулярно проводяться виставки нових видань провідних вид-в України. Діловими партнерами О.н.н.б. є 17 б-к світу. Серед них: Б-ка Конгресу США, Нац. б-ка Франції, Держ. б-ка Нового Пд. Уельсу (Австралія) та ін. Розвивається співпраця з укр. діаспорами Австралії, Канади, США, Франції, Румунії. Згідно з угодою з Канад. т-вом "Приятелі України" з 1997 діє Канадсько-укр. центр з фондом понад 20 тис. примірників. 1998 до О.н.н.б. Радою Європи (Страсбург) було передано добірку публікацій документів з прав людини, яка продовжує поповнюватися.

З 1991 на виконання держ. програми відтворення документальної пам'яті України надруковано каталоги: "Українська книга 1574–1923 pp. у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені Максима Горького" (у 5 вип.), "Українська періодична преса у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені Максима Горького", "Російськомовна преса України в фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені Максима Горького" (журнали, газети та бюлетені). Широко відомі бібліографічні серії "Одещина на сторінках центральної і республіканської преси" (виходила впродовж 1973–93, увібравши понад 60 тис. джерел), "Літературна Одеса" (8 вип.), "Письменники Одеси" (5 вип.), "Вчені Одеси" (25 вип.), "Вчені вузів Одеси" (5??вип.), "Биология Черного и Азовского морей: 1917–1987 гг." (14 тис. джерел), "Памятники истории и культуры Одесской области" (2116 джерел), покажчики "Голодомор 1932–1933 рр. в Україні", вип. 1 (2001), вип. 2 (2008).

Колектив О.н.н.б. регулярно проводить тематичні виставки з фондів б-ки, видає бібліографічні покажчики, каталоги та матеріали до виставок. Як інформаційний центр б-ка створила базу даних, побудовану на основі реферативної та повнотекстової інформації, яка налічує понад 600 тис. записів за темами: "Літопис Одеси", "Стара Одеса", "Одесити". Ця інформація відображає історію міста від 1794 до сьогодення. Електронний каталог документів включає нові надходження за останні 15 років.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Одесская государственная научная библиотека имени А.М.??Горького: Исторический очерк. Одесса, 1941
 2. Одеська державна наукова бібліотека імені Максима Горького: Буклет. К., 1999
 3. Скарбниця культури. В кн.: До 175-річчя ОДНБ ім. М. Горького, вип. 3. Одеса, 2004
 4. Одеська державна наукова бібліотека імені Максима Горького 1829–1999: Бібліографічний покажчик. Одеса, 2004
 5. Музей книги ОДНБ імені Максима Горького. Одеса, 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БОДЯНСЬКИЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ
 • ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
 • ДНІПРОВА ЧАЙКА
 • ГНЄДИЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ГОРЬКИЙ МАКСИМ
 • ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • КОМАРОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • МУРЗАКЕВИЧ МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ
 • НЕСТУРХ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • ОДЕСА
 • ПАЛЕОТИПИ
 • ПОПРУЖЕНКО МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РАДА ЄВРОПИ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СТАРОДРУКИ
 • ЖУКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ОДЕСА
 • ПЕРШОДРУКИ, ІНКУНАБУЛИ
 • СКОРИНА ФРАНЦИСК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)