ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОДЕСЬКЕ АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

  Бібліографічне посилання: Станко В.Н. ОДЕСЬКЕ АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Odeske_arkheolohichne (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОДЕСЬКЕ АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

ОДЕСЬКЕ АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО – засноване в травні 1959 як спадкоємець Одеського товариства історії та старожитностей, діяльність якого була припинена 1922. Ідея відродження наук. т-ва, яке створило відомий усьому світові Одеський археологічний музей та видало 33 т. "Записок Одесского общества истории и древностей", не полишала громадськість Одеси практично з часів ліквідації Одес. т-ва історії та старожитностей. На пленарному засіданні Всесоюзної археол. конференції (15–17 травня 1959), яка проходила на базі Одес. держ. археол. музею, було створено О.а.т., затверджено його статут, обрано правління на чолі з М.Синициним. З 1966 по 1988 головою правління О.а.т. був П.Каришковський. 1991 т-во очолив С.Охотніков. Формально т-во затверджене рішенням Одес. облвиконкому від 16 жовтня 1959. На той час т-во налічувало більш ніж 150 членів, серед яких всесвітньо відомі археологи (М.Артамонов, С.Бібіков, П.Борисковський, П.Каришковський, Т.Пассек, О.Тереножкін та ін.), викладачі вузів і наук. працівники, краєзнавці з Одес., Миколаїв., Херсон. та ін. областей, студенти Одес. ун-ту й ін. вузів. 1966 число членів О.а.т. налічувало 366 фахівців і аматорів, які мешкали в 28 містах тодішнього СРСР (Одеса, Київ, Львів, Харків, Ашхабад, Кишинів, Ленінград (нині м. Санкт-Петербург), Москва, Новосибірськ, Тбілісі та ін.). Згодом членами т-ва стали археологи з Болгарії, Німеччини, Польщі й Румунії.

Осн. метою створення т-ва була необхідність консолідації зусиль професіоналів археологів і аматорів для дослідження, збереження й популяризації пам'яток археології та ін. старожитностей на Пд. України. Поряд з цим члени т-ва проводять широкі польові роботи з дослідження й організації охоронних заходів на археол. об'єктах, публікують нові матеріали та формують інтерес громадян до культ. спадщини нашої Батьківщини. Орг. робота т-ва зосереджена на проведенні засідань правління і зборів-конференцій. Усього за часи свого існування т-во провело 11 зборів-конференцій та 5 читань пам'яті проф. П.Каришковського. Збори-конференції проходили в Одесі, Кишиневі, Криму (Сімферополь, Керч, Феодосія і Севастополь).

За часи свого існування О.а.т. видало 2 томи "Записок Одесского археологического общества", кілька збірок наук. праць та до 10 науково-популярних книжок (П.Борисковського, В.Красковського, Д.Шелова та ін.). З поч. 1990-х рр. дослідження, нові знахідки і матеріали членів т-ва публікуються в "Кратких сообщениях Одесского археологического общества" (4 вип.) та у збірках наук. праць з Одес. археол. музеєм НАН України, Одеським національним університетом та ін. наук. закладами.

Базою О.а.т. є Одес. археол. музей НАН України (Одеса, вул. Ланжеронівська, 4).

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Д.Ш. [ Шелов ] Создание Одесского археологического общества. "Советская археология", 1959, № 3
 2. Ашрафіан А.А. Одеське археологічне товариство. "Матеріали з археології Північного Причорномор'я", 1960, вип. 3
 3. Ашрафиан А.А., Диамант Э.И. Организационное собрание Одесского археологического общества. "Записки Одесского археологического общества", 1960, т. 1 (34)
 4. Синицын М.С. Развитие археологии в Одессе. Там само
 5. Устав Одесского археологического общества. Там само
 6. Славін Л. Створення Одеського археологічного товариства. В кн.: З досвіду роботи музеїв УРСР. К., 1961
 7. Гудис Л.И. Второе собрание Одесского археологического общества. В кн.: Краткие сообщения ОГАМ за 1961 г. Одесса, 1963
 8. И.К. [ Клейман ] Третье годичное собрание Одесского археологического общества. В кн.: Краткие сообщения ОГАМ за 1963 г. Одесса, 1965
 9. И.К. Одесское археологическое общество в 1959–1965 годах. "Записки Одесского археологического общества", 1967, т. 2 (35)
 10. Станко В.Н. Одесское археологическое общество. В кн.: 150 лет ООИД 1839–1989: Тезизы докладов юбилейной конференции. Одесса, 1989
 11. Черняков І.Т. 150-річчя Одеського товариства історії та старожитностей. В кн.: Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР: Тези доповідей. К., 1989
 12. Издания Одесского археологического общества. В кн.: Краткие сообщения Одесского археологического общества. Одесса, 1999
 13. Одесское археологическое общество. Там само
 14. Охотников С.Б. Одесское археологическое общество 1994–1998 гг. Там само.

Посилання:
 • БІБІКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • БОРИСКОВСЬКИЙ ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ
 • ФЕОДОСІЯ (КАФА), МІСТО АРК
 • КАРИШКОВСЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
 • КЕРЧ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • ЛЬВІВ
 • МОСКВА
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПАССЕК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ТЕРЕНОЖКІН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ

 • Пов'язані терміни:
 • КАРИШКОВСЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
 • ОТРІШКО (ОТРЕШКО) ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ШЕЛУХИН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)