ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОДИНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. ОДИНЦОВ Олександр Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Odyntsov_O (останній перегляд: 23.01.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОДИНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

ОДИНЦОВ Олександр Васильович (01.08.1895–26.09.1940) – держ. діяч. Н. в с. Андріївка Кролевецького пов. Черніг. губ. (нині Кролевецького р-ну Сум. обл.) в сім'ї сільс. священика. 1916 закінчив Київ. комерційний ін-т, вчився на юрид. ф-ті Київ. ун-ту. Перебував в ув'язненні (лютий–грудень 1918). Член РКП(б) з 1919, полковий політкомісар Червоної армії (січень 1919), секретар губкому в Чернігові, Києві, Одесі, голова Черніг. губернської ЧК та Черніг. губернського революц. трибуналу (1919–21).

З 1922 – член колегії нар. комісаріату земельних справ УСРР, член ради (лютий 1924 – квітень 1926) і голова правління "Сільського господаря" (травень 1926 – липень 1929). Вважав кооперацію засобом соціаліст. перетворення сел. госп-в. Восени 1928 виступив проти надзвичайних заходів хлібозаготівель, натомість пропонував імпорт зернових к-р, не підтримував форсованої колективізації сільського господарства. Зав. відділу ЦК КП(б)У по роботі на селі, заст. голови Всесоюзної ради з питань колективізації (1929–31), нарком земельних справ УСРР (1932–33), 2-й секретар Київ. обкому КП(б)У (1932–36). У роки голодомору 1932–1933 років в УСРР інформував політбюро ЦК КП(б)У про необхідність надання мінімальної продовольчої допомоги населенню Уманського, Шполянського та Білоцерківського р-нів для здійснення ним весняної посівної кампанії 1933, про масовий голод у селах Київщини. Причетний до розробки та впровадження "тимчасових правил трудового розпорядку в колгоспах", згідно з якими жоден колгоспник не мав права залишити роботу в полі без дозволу правління або бригадира. На Х з'їзді КП(б)У обирався кандидатом у члени ЦК КП(б)У, на ХI і ХII з'їздах – членом ЦК КП(б)У. Член ВУЦВК кількох скликань. Репресований.

Дж.: Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. К., 2003; Історія українського селянства, т. 2. К., 2006; Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 1, спр. 314; Там само, спр. 307; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 1, оп. 2, спр. 29, 84.

дата публікації: 2010 р.

Посилання:
  • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
  • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
  • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
  • КИЇВ
  • ОДЕСА
  • СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР - ТОВАРИСТВО


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)