ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОКРУГА

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. ОКРУГА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Okruha2 (останній перегляд: 14.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОКРУГА

ОКРУГА – адм.-тер. одиниця в УСРР. Питання про окружний поділ губерній порушила Всеукр. нарада адм.-тер. комісій з районування, скликана Центр. адм.-тер. комісією при ВУЦВК в Харкові 8–9 лютого 1923. Улітку 1923 замість 102 повітів утворили 53 округи, а з 1989 волостей – 706 районів. 14 лютого 1925 РНК УСРР ухвалила постанову "Про ліквідацію губерній та перехід на триступеневу систему управління", яку передбачалося запровадити з 1 жовтня 1925. Констатувалося, що з переходом на нову систему управління вся територія УСРР поділяється на округи і райони за кер-ва єдиного респ. центру в Харкові. 5–7 квітня 1925 пленум ЦК КП(б)У прийняв резолюцію "Про районування", якою підтвердив намір про ліквідацію губерній. З червня 1925 ВУЦВК ухвалив постанову "Про ліквідацію губерній та про перехід на триступеневу систему управління", згідно з якою з 1 серпня 1925 губернії підлягали остаточній ліквідації. З 15 червня 1925 територія УСРР, не враховуючи Молдав. Автономну СРР, поділялася на 41 округу. РНК УСРР постановою "Про розподіл окружних міст УСРР та МАСРР на пояси задля встановлення витрат для співробітників установ, що перебувають на державному та місцевому бюджетах", запровадила окружні міста. До першого поясу були зараховані: Харків, Київ, Одеса, Катеринослав (нині м. Дніпропетровськ), Артемівськ, Сталіно (нині м. Донецьк), Балта; до другого – Запоріжжя, Зінов'євськ (нині м. Кіровоград), Кривий Ріг, Кременчук, Луганськ, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Херсон; до третього – решта окружних міст. Окружний поділ проіснував до 2 вересня 1930, коли ВУЦВК та РНК УСРР ухвалили постанову "Про ліквідацію округ та перехід на двоступеневу систему управління". 9 березня 1935 політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про заснування 6-ти округ прикордонної смуги: Шепетівської, Проскурівської, Кам'янець-Подільської, Могилів-Подільської, Коростенської і Новоград-Волинської.

Округи існували й на території Західної України протягом 1946–53.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. "Вісті ВУЦВК", 1923, 9–11 лютого
 2. "Экономическая жизнь", 1923, 10 июля
 3. "Статистическое управление Украины", 1925. Отд. 1. Ст. 8. С. 16–21
 4. Там само, № 6/7. Ст. 49, С. 100–102
 5. "Статистическое управление Украины", 1925. Отд. 1, № 29/30. Ст. 233. С. 436–437
 6. Там само. Отд. 1, № 66, Ст. 375. С. 777
 7. Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 1. К., 1976
 8. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 6, спр. 373, арк. 122.

Посилання:
 • АРТЕМІВСЬК (БАХМУТ)
 • БАЛТА
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДОНЕЦЬК
 • ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КІРОВОГРАД
 • КРЕМЕНЧУК
 • КРИВИЙ РІГ
 • КИЇВ
 • ЛУГАНСЬК
 • МАРІУПОЛЬ
 • МИКОЛАЇВ
 • ОДЕСА
 • ПОЛТАВА
 • ПОВІТ
 • РАЙОН
 • ВОЛОСТЬ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН
 • ЗАПОРІЖЖЯ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • АРТЕМІВСЬКА ОКРУГА
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОКРУГА
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОКРУГА
 • ДОНЕЦЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ГЛУХІВСЬКА ОКРУГА
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • ІЗЮМСЬКА ОКРУГА
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУГА
 • КАМ'ЯНЕЦЬКА ОКРУГА
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КОНОТОПСЬКА ОКРУГА
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1929
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРОСТЕНСЬКА ОКРУГА
 • КРЕМЕНЧУЦЬКА ОКРУГА
 • КРИВОРІЗЬКА ОКРУГА
 • КРОЛЕВЕЦЬ
 • КУБАНЬ
 • КУП'ЯНСЬКА ОКРУГА
 • КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КИЇВСЬКА ОКРУГА
 • ЛІКВІДАЦІЯ КУРКУЛЬСТВА ЯК КЛАСУ
 • ЛУБЕНСЬКА ОКРУГА
 • ЛУГАНСЬКА ОКРУГА
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • ОБЛАСТЬ
 • ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОВІТ
 • ПОВСТАННЯ СЕЛЯНСЬКІ ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ 1929–1932
 • РАЙОН
 • РОЗКУРКУЛЕННЯ ПОЛІТИКА
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЦЕНТРАЛЬНА КОМІСІЯ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПРИ ВУЦВК
 • ВІННИЦЬКА ОКРУГА
 • ВОЛИНСЬКА ОКРУГА
 • ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЗАПОРІЗЬКА ОКРУГА
 • ЗІНОВ'ЄВСЬКА ОКРУГА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)