ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОКСЕНОВИЧ-СТАРУШИЧ ІГНАТІЙ

  Бібліографічне посилання: Дзюба О.М. ОКСЕНОВИЧ-СТАРУШИЧ Ігнатій [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Oksenovych_S (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОКСЕНОВИЧ-СТАРУШИЧ ІГНАТІЙ

ОКСЕНОВИЧ-СТАРУШИЧ Ігнатій (р. н. невід. – п. бл. 30.10.1651) – церк. і освіт. діяч, проповідник. Один із сподвижників митрополита Петра Могили в його церк. і освіт. реформах. Імовірно, був посланий ним за кордон для здобуття високої освіти. 1637 висвячений на священика Свято-Успенської церкви Києво-Печерської лаври. З відкриттям філії Київ. колегіуму в Гощі (1639) став її ректором. На поч. 1640 відкликаний митрополитом до Києва, у лютому–березні 1640 очолив посольство київ. ченців від Петра Могили до рос. царя Михайла Федоровича, яке зверталося з проханням надати книги та гроші для відбудови монастирів. Повернувшись до Києва, став ректором Київ. колегіуму та ігуменом Братського училищного монастиря. 1642 разом з Ісаєю Трохимовичем-Козловським та Йосифом Кононовичем-Горбацьким брав участь в Ясському церк. соборі, де було схвалено "Православне сповідання віри" митрополита Петра Могили. Цього ж року став ігуменом Видубицького Свято-Михайлівського монастиря. Автор погребового казання, виголошеного 24 січня 1641 на похоронах кн. Іллі Святополк-Четвертинського в Тимоновці (видане Києво-Печерською друкарнею 26 липня 1641). Це один з кращих зразків барокової проповідницької прози 1-ї пол. 17 ст., де поряд із прославленням чеснот молодого померлого князя наголошувалося на заслугах укр. князівського роду Четвертинських у збереженні й відданості правосл. вірі. Водночас проповідник відзначав й самовіддане служіння як померлого князя, так і його роду, "Вітчизні" – Речі Посполитій – у боротьбі з ворогами, а також козац. виступами ("ребелією"). Героїзм і патріотизм кн. Іллі Святополк-Четвертинського порівнюються з типологічно бібл. та антич. героями. Казання відображає погляди церк. і культ. діячів кола митрополита Петра Могили, які покладали надії на підтримку правосл. церкви українсько-білорус. аристократією та на сприяння польс. короля Владислава IV Ваза в досягненні згоди між православними й унійцями. Автор використав сюжети з присвяти Захарії Копистенського батькові кн. Іллі – Стефану Яковичу Святополк-Четвертинському, вміщеної в деяких примірниках книги "Бесіди св. Іоанна Златоуста на 14 послань св. апостола Павла" (1623), зокрема, про походження роду від київ. князів, героїзм у боротьбі з татарами.

Похований у Видубицькому Свято-Михайлівському монастирі.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Казаньє погребовоє над тілом ясне освецоного князя єго милости пана Іліи Святополка на Четвертне Четвертенского... К., 1641.
Література:
 1. Перетц В. К характеристике общественных отношений в Малороссии ХVII века. "Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук", 1903, т. 8, кн. 2
 2. Його ж. К биографии о. Игнатия Оксеновича Старушича, киевского проповедника половины ХVII века. Там само, 1914, т. 19, кн. 1
 3. Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, т. 1. Казань, 1914
 4. Крекотень В.І. До історії української барокової учительно-ораторної прози: Казання Ігнатія Оксеновича Старушича на погребі князя Ілії Святополк-Четвертинського. В кн.: Українське літературне барокко. К., 1987.

Посилання:
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • ЧЕТВЕРТИНСЬКІ
 • ГОЩА
 • КОНОНОВИЧ-ГОРБАЦЬКИЙ (ГОРБАЦЬКИЙ) ОСИП
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • ВІТЧИЗНА
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА
 • ВИДУБИЦЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКІЇ МОНАСТИР У КИЄВІ

 • Пов'язані терміни:
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • ТРЕБНИК ПЕТРА МОГИЛИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)