ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ОЛЯНЧИН Домет Герасимович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Olianchyn_D (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ

ОЛЯНЧИН Домет Герасимович (19.08.1891–25.06.1970) – історик. Член Українського історично-філологічного товариства, Наукового товариства імені Шевченка та Української вільної академії наук. Н. в с. Війтівка Брацлавського пов. Подільської губ. (нині село Бершадського р-ну Він. обл.) в сім'ї незаможного селянина. Склав екстерном іспити за повітову 2-класну школу в Брацлаві (1909). Закінчив пед. курси в Кам'янці-Подільському (1912). Викладав у нар. школі в с. Олександрівка Брацлавського пов. Подільської губ. (1912–14). 1914 мобілізований до рос. війська, а 1915 потрапив у полон. 1915–16 вів культурно-освітню роботу серед українців у таборах для полонених у Фрайштадті (нині місто в Австрії) та Зальцведелі (Німеччина), яку організовував Союз визволення України. 1917–18 перебував у Білій Підляській (нині м. Бяла Подляска, Польща). Брав участь в організації укр. шкіл на Поліссі й Волині. Від березня 1918 – у Києві. Працював як урядовець у відділі шкільної ради мін-ва освіти УНР / Укр. Д-ви, зокрема опікувався складанням освіт. програм для середньої школи. 1919 евакуювався до Вінниці, а пізніше – до Жмеринки. Від червня 1920 – при штабі Армії Української Народної Республіки: співробітник, редактор "Козацької думки". Інтернований разом з ін. вояками Армії УНР в Польщі. На еміграції з 1921.

Навч. на підготовчих курсах при Українському Київському державному університеті (1918–19), історико-філол. ф-ті Кам'янець-Подільського держ. укр. ун-ту (1920–21), у Нім. ін-ті для чужинців (1921–23) та на філос. ф-ті Берлінського університету (1923–26). Асистент кафедри історії України Українського наукового інституту в Берліні (Німеччина; 1926–30). Захистив докторську дис. на тему: "Григорій Сковорода (1722–1794): Український філософ-містик: Життя та творчість" у Берлінському ун-ті (1928). Вивчав теологію в Мюнстерському ун-ті (1932–35). 1935–37 – у Кенігсберзі (нині м. Калінінград, РФ), де працював у місц. архівах за сприяння директора Східноєвроп. ін-ту проф. Г.Коха. Від 1937 і до кінця життя мешкав у Штутгарті (Німеччина). Працював в Ін-ті закордонних справ у Штутгарті: наук. асистент, зав. відділу (1937–40). Під час Другої світової війни працював як перекладач, а 1950–63 – у Штутгартській б-ці. Почесний д-р (1962) та професор Українського вільного університету.

Належав до міжвоєн. покоління (1920–30-ті рр.) укр. істориків-емігрантів, які вивчали й публікували західноєвроп. джерела з укр. історії. Істор. погляди і світосприйняття О. сформувалися під впливом консервативної ідеології та державницького напряму в українській історіографії 1-ї третини 20 ст., головно В.Липинського і Д.Дорошенка. Деякі зі своїх праць О. опублікував із присвятою В.Липинському та О.Скоропису-Йолтуховському. Видав низку документів і матеріалів, віднайдених у західноєвроп., переважно німецьких, архівах і б-ках у Берліні, Бреслау (нині м. Вроцлав, Польща), Геттінгені, Данцигу (нині м. Гданськ, Польща), Дрездені, Лейпцизі, Мюнстері, Штутгарті та ін. Зокрема, підготував до публікації пункти І.Виговського укр. послам на Варшавський сейм 1659, які мали ввійти до 156-го тому "Записок Наукового товариства імені Шевченка", що так і не побачив світу (опубліковані 1991). Автор праць з укр. історії середньовіччя та ранньомодерних часів, зокрема з історії українсько-нім. політ., культ. й екон. зв'язків 17–18 ст., Гетьманщини поч. 18 ст., протестантських течій в історії укр. церкви, зовн. торг. відносин України 17–18 ст., у т. ч. з Балтикою, нім. д-вами, Кримом та ін., а також студій, присвячених Г.Сковороді, Т.Шевченку, Ф.Шіллеру та ін. Обстоював тезу про інтегрованість укр. земель ранньомодерної доби в заг. європ. ринок. Завдяки кропітким джерельним розшукам склав списки укр. студентів, які нав-чалися в нім. ун-тах 18 ст., а також укр. купців, що проводили торг. операції у Вроцлаві, Ке-нігсберзі та Лейпцизі.

П. у м. Штутгарт.

Особовий фонд О. зберігається в архіві УВУ в м. Мюнхен (ФРН). Низка праць ученого, присвячених Г.Сковороді, Т.Шевченку, портрету П.Полуботка та ін., лишилася в рукописах.

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Два листи гетьманів – Богдана Хмельницького та Івана Виговського – до курфюрста бранденбурзького Фрідріха Вільгельма. В кн.: Хліборобська Україна, кн. 5. Відень, 1924–25
 2. З матеріалів до українсько-німецьких політичних зносин другої половини XVIII стол. В кн.: Записки Українського наукового інституту, т. 1. Берлін, 1927
 3. Hryhorij Skoworoda 1722–1794: Der ukrainische Philosoph des XVIII. Jahrhundert und seine geistig-kulturelle Umwelt. Berlin–Königsberg, 1928
 4. Відповідь Д. Чижевському. "Нова зоря", 1929, 8 вересня
 5. Українсько-бранденбурзькі політичні зносини в XVII cт.: Часи гетьмана Богдана Хмельницького. "ЗНТШ", 1931, т. 151
 6. З приводу праці про Г. Сковороду. "Записки чину св. Василя Великого", 1932, т. 4, вип. 1/2
 7. Вістка про Україну й козацькі події у старій німецькій літературі. "Хліборобський шлях", 1933, № 7, 13/14
 8. До історії торгівлі України з Кримом (1754–1758) на основі меморіялу французького консуля Шарля Пессонеля. "ЗНТШ", 1933, т. 152
 9. Про студіюючих українців у Бреслявлі в XVIII ст. (винятки з матрикелів). "Вістник" (Львів), 1934, т. 2, кн. 6
 10. Україніка з німецьких журналів. "Наша культура" (Варшава), 1935, № 7; 1936, № 1, 4, 7, 10, 12
 11. До історії торгівлі України-Руси з Балтикою, зокрема ж Стародуба з Кенігсбергом наприкінці XVII й на початку XVIII ст. "Записки чину св. Василя Великого", 1936, т. 6, вип. 1/2
 12. Пам'ятки з минулого українського духовно-культурного життя в Німеччині. Там само, 1936, т. 6, вип. 3/4
 13. Торговельні зносини України з Бреславлем у 18 ст. "Наша культура" (Варшава), 1936, № 1
 14. Zur Frage der Generalfäderation zwischen Protestanten und Orthodoxen in Wilna 1599. "Kyrios" (Königsberg), 1936, bd 1
 15. Aus dem Kultur- und Geistesleben der Ukraine. Там само, 1936, bd 1; 1937, bd 2; 1938, bd 4
 16. Гетьман Іван Мазепа в світлі видання Йоганна Венделя Барділі з 1730 р. "Наша культура" (Варшава), 1937, № 10
 17. Опис подорожі шведського посла на Україну 1656–1657 рр. "ЗНТШ", 1937, т. 154
 18. Пам'ятки із минулого українського духовно-культурного життя в Кенігсберзі. В кн.: Науковий збірник в 30 річницю наукової праці проф. д-ра Івана Огієнка. Варшава, 1937
 19. Україніка в чеських часописах. "Наша культура" (Варшава), 1937, № 1
 20. У справі царського "ордену Юди" з 1709 р. для гетьмана Мазепи. "Вістник", 1939, т. 1, кн. 2
 21. До стосунків гетьмана Богдана Хмельницького з єрусалимським патріярхом Паісієм в 1648–1649 рр. "Богословський вісник", 1948, № 2
 22. Україніка в Штудгарті. "Україна" (Париж), 1951, № 7
 23. Чи то справді "тризуб" український герб: Символіка знаку на реверсі монет Володимира Великого і його нащадків. Там само, 1952, № 8
 24. Україніка в Штуттгарті: Два рукописи до української історії XVII–XVIII ст. у Штуттгартській краєвій бібліотеці. Там само, 1953, № 9–10
 25. Портрет Мазепи: Який з досі відомих мальованих портретів є до нього подібний. "Шлях перемоги" (Мюнхен), 1961, № 1–2, 4
 26. Про українсько-козацьке повстання проти Польщі в 1648 р. Там само, 1961, № 35–38
 27. З моїх архівних дослідів в Німеччині від 1925 до 1938 р. (причинок до української історіографії). "Наукові записки Українського вільного університету: Історично-філософський факультет" (Мюнхен), 1965/66, № 8
 28. Пункти Івана Виговського українським послам на варшавський сейм 1659 року. "ЗНТШ" (Львів), 1991, т. 222.
Література:
 1. Ohloblyn O. Ukrainian Historiography 1917–1956. "The annals of the Ukrainian academy of arts and Sciences in the U.S." (New York), 1957, vol. 5/6, no. 4 (18), 1/2 (19/20)
 2. Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України: Збірник статей (на правах рукопису). Мюнхен, 1959
 3. Ohloblyn O. Domet Olyanchyn (1891–1970). "The annals of the Ukrainian academy of arts and Sciences in the United States" (New York), 1969–72. vol. 12, no. 1/2
 4. Полонська-Василенко Н. Пам'яті Домета Олянчина. "Український iсторик", 1970, № 4
 5. Помер видатний український історик проф. Домет Олянчин. "Свобода", 1970, № 143, 12 серпня; Антонович О. [Купчинський О. ] Про 156-й том Записок Наукового товариства імені Шевченка, який не вийшов друком у 1939 році. "ЗНТШ" (Львів), 1991, т. 222
 6. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819–1991): Навчальний посібник. К., 1994
 7. В 75-ті роковини існування Українського вільного університету (УВУ). "Свобода", 1997, № 11, 17 січня
 8. Тетеріна-Блохин Д. Видатний український історик-архівіст Домет Олянчин (19.08.1891–25.06.1970) (до 115-річчя з дня народження). В кн.: III Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на шляху творчого поступу" (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.): Доповіді та повідомлення, т. 1. Луцьк, 2007.

Посилання:
 • АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • БЕРЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • БРАЦЛАВ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КОХ ЕРІХ
 • КИЇВ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПОЛІССЯ, ПРИП'ЯТСЬКЕ ПОЛІССЯ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)
 • УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК (США)
 • УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО (ВИНАР)
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В БЕРЛІНІ (1926-1945)
 • УКРАЇНСЬКИЙ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1918-1920)
 • УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ (У МЮНХЕНІ)
 • ВІННИЦЯ
 • ВОЛИНЬ
 • ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ЖМЕРИНКА

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ГІЛЬДЕБРАНД КОНРАД ЯКОБ ТА ЙОГО КНИГА ПРО ПОДОРОЖ ДО Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НІМЕЧЧИНА
 • СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ (СГД)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)