ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОНОМАСТИКА

  Бібліографічне посилання: Дзира Я.І. ОНОМАСТИКА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Onomastyka (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОНОМАСТИКА

ОНОМАСТИКА – спец. лінгвістично-істор. дисципліна, яка вивчає власні імена й назви, їх історію, семантику, будову, осн. закономірності розвитку. О. вважають розділом лінгвістики, що досліджує сукупність власних імен певної території, етносу, істор. періоду. Таке дослідження вимагає врахування всіх обставин виникнення і розвитку власних імен: істор. умов, геогр. особливостей місцевості, станового складу населення, його етнічної приналежності, конкретних ситуацій появи імен. У дослідженнях О. користується істор., етимологічним, заг., типологічним, статистичним та ін. методами. Об'єктом дослідження О. стали всі власні імена, їхні класи. Різноманітність і чисельність власних імен робить їх дослідження складним і важливим завданням пізнання людського сусп-ва. Осн. розділи О.: топоніміка (ойконіміка, гідроніміка, мікроніміка) – вивчає власні назви геогр. об'єктів; антропоніміка – імена людей; також О. вивчає етноніми – назви етнічних утворень; зооніми – назви тварин; фітоніми – назви рослин, теоніми – імена богів, міфологічних істот; космоніми – назви галактик і сузір'їв, планет, зірок; перейоніми – назви засобів пересування: кораблів, поїздів, літаків, косміч. апаратів; хремантоніми – власні імена унікальних коштовних предметів матеріальної к-ри, ювелірних виробів; фалоніми – назви нагород; хрононіми – назви істор. знаменних відрізків часу, гол. циклів природи; ергоніми – назви політ. і громад. людей; документалізми – назви важливих для народу документів; драноніми – назви шляхів зносин; геортоніми – назви свят, ювілеїв, урочистостей; фіктоніми – вигадані імена; тощо.

Ономастикони складалися історично, ілюструють у своїй основі поняття різних сфер життя народів і людини. Власні імена походять від загальних, вони можуть переходити з однієї мови в іншу. Різні назви та особові імена дають змогу судити: до якого народу належать їхні носії, з якої місцевості походять. У процесі їх аналізу виявляють пам'ятки матеріальної к-ри, місцезнаходження корисних копалин, висвітлюються суперечливі питання обґрунтованого походження націй, міграцій народів та їх розселення. О. дає цінний матеріал для історії, географії, етнографії тощо. До 1957 дослідження з укр. О. з'являлися поза межами УРСР, гол. чин. у Польщі і Канаді. Після зазначеного часу укр. О. успішно розвивається в Україні.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Купранець О. Топономастика Гвангінуса з 1611 р. Вінніпег, 1954
 2. Гумецька Л.Л. Топоніміка в українській актовій мові ХIV–ХV ст. К., 1957
 3. Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie. Kraków, 1960
 4. Бевзенко С.П. З історії української ономастики: На матеріалах Харківського перепису 1660 р. "Доповіді та повідомлення Ужгородського університету: Серія філологічна" (Ужгород), 1961, № 7
 5. Ташицкий В. Место ономастики среди других гуманитарных наук. "Вопросы языкознания", 1961, № 2
 6. Питання топоніміки та ономастики. К., 1962
 7. Питання топоніміки та ономастики: Матеріали I республіканської наради з питань топоніміки та ономастики. К., 1962
 8. Питання топоніміки та ономастики. К., 1964
 9. Повідомлення української ономастичної комісії, т. 3. Б/м, 1967
 10. Бірила М.В., Лемцюгова В.П. Беларуская ономастика. Мінск, 197...
 11. Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1959 do roku 1970 włącznie. Kraków, 1972
 12. Восточнославянская ономастика. М., 1972
 13. Питання сучасної ономастики. К, 1976
 14. Франко І.Я. Причинки до української ономастики. В кн.: Франко І.Я. Зібрання творів, т. 36. К., 1982
 15. Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. К., 1986
 16. Київське Полісся: Етнолінгвістичне дослідження. К., 1989
 17. Горбач О. Зібрані статті, т. 7. Мюнхен, 1992
 18. Питання історичної ономастики України. К., 1994.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЕТНОС

 • Пов'язані терміни:
 • АНТРОПОНІМІКА
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ЕТНОНІМІКА
 • ПАПІРОЛОГІЯ
 • РІД ТА ЗНАМЕНО
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • ТОПОНІМІКА
 • ВИНОГРАДСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)