ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОНИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Дубровіна Л.А. ОНИЩЕНКО Олексій Семенович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Onyschenko_OS (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОНИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович (н. 17.03.1933) – філософ, культуролог, соціолог, історик, громад. діяч. Член Президії, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України (з 1998). Д-р філос. н. (1976), професор (1977). Дійсний член Національної академії наук України (1998), іноз. член Європ. академії наук і мист-в, Македонської академії наук і мист-в та Петерб. академії наук і мист-в. Засл. діяч н. і т. УРСР (1983). Н. в с. Рудка (нині Гребінківського р-ну Полтав. обл.). 1956 закінчив історико-філос. ф-т Київ. ун-ту. 1959–78 пройшов шлях від аспіранта до заст. директора з наук. роботи Ін-ту філософії АН УРСР, досліджував філософсько-соціологічні проблеми розвитку духовної к-ри, світогляду особи, способу життя, науково-тех. революції. 1976 захистив докторську дис. на тему: "Еволюція сучасної релігійної свідомості". 1978–91 – директор Міжресп. філіалу Академії сусп. наук у м. Київ. Досліджував проблеми еволюції масової свідомості, соціології та історії релігій в Україні.

З 1992 і понині очолює Нац. б-ку України ім. В.Вернадського (до 1996 – Центр. наук. б-ка).

Є автором понад 300 наук. праць, у т. ч. 17 монографій. О. брав участь у розробці концепцій ідеології державотворення, формування інформаційного, громадян. сусп-ва, реформи політ. системи, держ. інформаційної політики, розвитку гуманітарної сфери. Під наук. кер-вом і за його участю видано фундаментальні праці з проблем соціогуманітаристики, історії НАН України, бібліотечної справи в 20 ст., Нац. б-ки України ім. В.Вернадського. Реалізація розробленої вченим концепції розвитку Нац. б-ки України ім. В.Вернадського та особистий внесок у розвиток науки сприяли перетворенню її на загальнодерж. науково-інформаційний комплекс, н.-д. установу, що на загальнонац. рівні визначає інтеграційний розвиток книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства як істор. дисциплін в умовах переходу до інформаційного суспільства та готує кадри вищої кваліфікації.

Очолює редколегії ж. "Бібліотечний вісник" і збірників наук. праць "Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития", "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського". Входить до редколегій наук. часописів "Вісник Національної академії наук України", "Вища освіта України", "Київська старовина", "Наука та наукознавство", "Східний світ", щорічника "Українсько-македонський науковий збірник"; заст. гол. редактора Укр. реферативного ж. "Джерело".

Член Атестаційної колегії Мін-ва освіти і науки України, Колегії Держ. к-ту телебачення і радіомовлення України, Нац. комісії з питань закордонних українців; голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Ради директорів наук. б-к та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнар. асоціації академій наук, Укр. к-ту славістів; президент Асоціації б-к України; член Міжнар. к-ту славістів, Координаційної ради некомерційного партнерства "Бібліотечна асамблея Євразії", Укр. міжнар. к-ту з питань науки і
к-ри, Філос. т-ва України, Істор. т-ва Нестора-літописця та ін.

Лауреат Держ. премії України у галузі н. і т. (2008).

Нагороджений орденами "Знак Пошани" (1981), "За заслуги" 3-го ст. (1998), кн. Ярослава Мудрого 5-го та 4-го ст., орденом преподобного Нестора Літописця 2-го ст. (УПЦ; 2008).

дата публікації: 2010 р.

Праці:
 1. Філософсько-соціологічні проблеми науково-технічної революції. К., 1976
 2. Історія християнської церкви на Україні. К., 1992
 3. Історія Національної академії наук України (1918–1950): Документи і матеріали, т. 1–8. К., 1993–2008
 4. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918–1991), т. 1–3. К., 2003–2008
 5. Бібліотеки Києва у період нацистської окупації. К., 2004
 6. 85 років Національної академії наук України: Історія формування вітчизняного комплексу фундаментальної науки. "Вісник Національної академії наук України", 2004, № 1
 7. Національна академія наук України: Проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. К., 2007
 8. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. К., 2008
 9. Національна академія наук України: 1918–2008: До 90-річчя від дня заснування. К., 2008
 10. Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України: 2004–2008. К., 2008
 11. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті. К., 2009
 12. Віхи історичного шляху. "Вісник Національної академії наук України", 2009, № 1
 13. Соціально-економічний стан України: Наслідки для народу та держави: Національна доповідь. К., 2009.
Література:
 1. Onyshchenko Oleksij Semenovych. "The International Directory of Distinguished Leadership", 1998
 2. Генеральному директору Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського академіку НАН України О.С. Онищенку – 70 років. "Бібліотечний вісник", 2003, № 1
 3. 70-річчя академіка НАН України О.С. Онищенка. "Вісник НАН України", 2003, № 3
 4. Олексій Семенович Онищенко: Матеріали до біобібліографії. К., 2003
 5. Ювілей відомого вченого Олексія Семеновича Онищенка. "Часопис Київського університету права", 2008, № 1.

Посилання:
 • ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОНЯТТЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

 • Пов'язані терміни:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • РУКОПИСНА ТА КНИЖКОВА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)