ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОРГБЮРО ЦК КП(Б)У

  Бібліографічне посилання: Єфіменко Г.Г. ОРГБЮРО ЦК КП(б)У [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Orhbiuro (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОРГБЮРО ЦК КП(Б)У

ОРГБЮРО ЦК КП(б)У, Організаційне бюро ЦК КП(б)У – орган ЦК КП(б)У, що діяв упродовж 1919–52. Рішення й постанови О. ЦК КП(б)У у випадку неопротестування їх членами політбюро ЦК КП(б)У ставали рішеннями ЦК КП(б)У. Оргбюро здійснювало заг. кер-во орг. роботою КП(б)У, займалося підбором та розподілом парт. і рад. кадрів, контролювало виконання рішень ЦК КП(б)У й діяльність рад., профспілкових і молодіжних організацій.

О. ЦК КП(б)У було утворене за зразком оргбюро ЦК РКП(б), поява якого датується 16 січня 1919. У січні–лютому 1919 укр. аналогом оргбюро ЦК РКП(б) (до перетворення останнього в кінці березня на постійний орган) і попередником оргбюро була Президія ЦК КП(б)У, до складу якої входили Я.Дробніс (5 лютого замінений Е.Квірінгом), Акім (П.Ровнер), Артем (Ф.Сергєєв), Я.Епштейн (Яковлєв). Із березня 1919 і до вересня 1952 оргбюро працювало на постійній основі. 1952 було визнано за доцільне поточну орг. роботу зосередити в секретаріаті ЦК КП(б)У.

До першого складу оргбюро входило 3 особи (Ю.Пятаков, Т.Харечко, П.Ровнер), згодом чисельний склад збільшився. Одним із членів оргбюро обов'язково був секретар ЦК КП(б)У (з 1920 – 1-й, з 1925 –генеральний, з 1934 – знову 1-й), який одночасно був членом політбюро ЦК КП(б)У. У протоколі рішення про створення оргбюро зазначалося: "На найближчому засіданні ЦК після того, як мине місяць, Організаційне бюро переобирається". Цього правила мало дотримувалися, але склад орг-бюро справді часто змінювався, особливо в перші роки його існування. Як правило, оргбюро формально обиралося на пленумі ЦК КП(б)У із членів ЦК. Але існували й винятки. Так, у лютому 1920 призначене ЦК РКП(б) бюро КП(б)У обрало оргбюро ЦК КП(б)У у складі Рафаїла (Р.Фарбмана), Л.Сосновського та Д.Мануїльського, причому два останні за результатами III з'їзду КП(б)У не були членами ЦК. Траплялися кооптації членів ЦК до складу оргбюро у зв'язку з відрядженням того чи ін. діяча на парт. роботу без скликання пленуму ЦК.

Перші роки існування оргбюро його повноваження не були чітко окреслені на інституційному рівні. Слушним не лише для ЦК РКП(б), а й і для ЦК КП(б)У було зауваження В.Леніна щодо розподілу функцій політбюро та оргбюро на IХ з'їзді РКП(б) (1920): "Справжнім головним завданням Оргбюро був розподіл партійних сил, а завданням Політичного бюро – політичні питання". Але в цьому ж виступі він зазначив, що такий розподіл є "до певної міри штучним", оскільки "всяке організаційне питання приймає політичне значення". Загалом, як тоді ж зазначив В.Ленін, такий розподіл функцій привів до "надзвичайно сприятливих" результатів і "не було випадку, щоб між тим і іншим бюро виникали труднощі".

Найважливіші кадрові рішення оргбюро передавало на розгляд політбюро, однак спочатку порядок визначення таких питань не був формалізований. Тим більше, що останнє слово у вирішенні кадрових питань в Україні завжди залишалося за ЦК РКП(б), до якого й апелювали укр. діячі у випадку незгоди із рішенням власних керівних органів. У вересні 1919 ЦК РКП(б) фактично ліквідував як О. ЦК КП(б)У, так і політбюро ЦК КП(б)У, залишивши репрезентантами ЦК КП(б)У "трійку" у складі Х.Раковського, Г.Петровського та А.Йоффе, причому два останніх не обиралися членами ЦК на III з'їзді КП(б)У. Із захопленням України Червоною армією керівні партійні органи КП(б)У, у т. ч. й оргбюро, були відновлені.

Після VII з'їзду КП(б)У та ХII з'їзду РКП(б) (квітень 1923) кер-во КП(б)У (наприкінці травня 1923) визначило й письмово зафіксувало розподіл повноважень між політбюро, оргбюро та секретаріатом ЦК КП(б)У. Було чітко окреслено вищий ранг політбюро, член якого міг опротестувати рішення оргбюро. Повноваження щодо кадрових призначень розподілялися так: на оргбюро затверджувалися члени колегій центр. укр. установ, завідувачі великими відділами в структурі нар. комісаріатів, завідувачі губвідділами в губернських виконкомах та парткомах, керівники великих з-дів, редактори газет і журналів, члени правління трестів, голови губернських судів, 1-ші помічники губернських прокурорів. Посади, що були у владній ієрархії вище, підлягали затвердженню політбюро ЦК, а оргбюро могло лише виносити рекомендації. Нижчі за рангом посади підлягали затвердженню секретаріатом ЦК. Із ліквідацією губерній повноваження були дещо модифіковані, але ієрархічна структура виконавчих органів ЦК (політбюро–оргбюро–секретаріат) залишалася незмінною до самої ліквідації оргбюро. При цьому укр. варіант цієї структури копіював російський, а потім – і загальносоюзний.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Комуністична партія України: З'їзди і конференції. К., 1991
 2. Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя. (1919–1928). К., 1996
 3. Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б): Повестки дня заседаний. 1919–1952: Каталог, т. 1. М., 2000
 4. Лозицький В.С. Політбюро ЦК Компартії України: Історія, особи, стосунки (1918–1991). К., 2005.

Посилання:
 • АРТЕМ (СЕРГЄЄВ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ)
 • ГУБЕРНІЯ
 • КВІРІНГ ЕМАНУЇЛ ЙОНОВИЧ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • МАНУЇЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ
 • ПЕТРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПОЛІТБЮРО ЦК КПУ, ПОЛІТИЧНЕ БЮРО ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ
 • ЯКОВЛЄВ (ЕПШТЕЙН) ЯКІВ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)