ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОСАВУЛ

  Бібліографічне посилання: Кононенко В.П. ОСАВУЛ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Osavul (останній перегляд: 21.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОСАВУЛ

ОСАВУЛ (від тюркського "ясаул" – керівник) – 1) виборна службова особа, що обіймала одну з найважливіших військово-адм. посад у Запорозькій Січі та Гетьманщині. Знаком влади О. була дерев'яна палиця з потовщенням на кінцях, скріплена срібними кільцями.

О. входив до військ. старшини Запороз. Січі від зародження козацтва українського наприкінці 15 ст. Повного орг. оформлення козацька старшина набула на час створення Запороз. Січі й була типологічно подібною до еліт мілітарних утворень на Великому степовому кордоні між християн. і мусульманськими спільнотами від Адріатики до Уралу. У мирний час кошовий осавул стежив за дотриманням порядку на Січі (відав заготівлею провіанту на випадок війни; розподіляв за наказом кошового отамана грошову й натуральну платню; наглядав за подорожуючими територією Вольностей війська Запорозького низового, виконував роль слідчого в суд. справах), у воєнний – у таборі (очолював козац. розвідку, стежив за ходом битв, уводив у бій резервні військ. частини). Курінний О. на Запорожжі також належав до складу військ. старшини. До реєстрової козац. старшини належали 2, а згодом – 4 осавули.

У Гетьманщині генеральних осавулів було двоє (старший і молодший). Старший ген. О. був охоронцем гетьма н. булави. Ген. О. був найближчим помічником гетьмана, розслідував тяжкі злочини, брав участь у переговорах з іноз. послами, виконував обов'язки гетьмана наказного, здійснював інспектування війська й вів реєстри козацькі, брав участь у роботі Генеральної військової канцелярії. Крім ген. осавулів, були полкові осавули (по два в кожному полку) та сотенні осавули, які займалися військ. підготовкою козаків, забезпеченням полку/сотні озброєнням та боєприпасами (крім артилерії), складали козац. реєстри, статути. У ген. артилерії служили артилер. осавули, які відали ген. обозами й були заступниками генерального обозного. За виконання військово-адм. функцій осавули, як й ін. представники козац. старшини Гетьманщини, отримували рангові маєтності та платню від царя, що передбачалася Березневими статтями 1654 та ін. правовими актами між Гетьманщиною і Моск. д-вою;

2) офіцерський чин у козац. військах Російської імперії. Звання О. вважалося другим після отаманського. 1775 за розпорядженням Г.Потьомкіна було наказано вважати чин полкових осавулів рівним до офіцерського звання. 1798–1800 О. був прирівняний до гусарського ротмістра, що давало спадкове дворянство. 1798–1884 О. мав обер-офіцерський чин 9-го класу в Табелі про ранги, 1884–1917 – 8-го класу.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII–XVIII ст.). К., 1995
 2. Довідник з історії України. К., 2001
 3. Горобець В. Влада та соціум Гетьманату: Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України. К., 2009
 4. Чухліб Т. Козаки та яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років. К., 2010.

Посилання:
 • БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 Р.
 • БУЛАВА
 • ДВОРЯНСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КОШОВИЙ ОСАВУЛ
 • КОШОВИЙ ОТАМАН
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • ПОЛК
 • ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ 1722
 • ЦАР
 • ВОЛЬНОСТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БОРСУКИ
 • ДАРАГАНИ
 • ДОЛИНСЬКІ
 • ДОНСЬКІ КОЗАКИ
 • ДИКУН ФЕДІР
 • ҐАЛАҐАНИ
 • ГАЛЕЦЬКІ
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • ГУЛАКИ
 • ГУЛИК МОКІЙ СЕМЕНОВИЧ
 • ІСКРА ІВАН ІВАНОВИЧ
 • КАЛЬМІУСЬКА ПАЛАНКА
 • КАНЦЕЛЯРІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АРТИЛЕРІЇ
 • КАРАЇМОВИЧ ІЛЛЯШ
 • ХАНЕНКИ
 • КОЛОГРИВИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • КОНИСЬКІ
 • КОРОБКА ФЕДІР І РІД КОРОБОК. К.
 • КОРОВКИ-ВОЛЬСЬКІ
 • КОРСУНИ
 • КОСАЧІ
 • КОСТЕНЕЦЬКІ
 • КОВПАК ОПАНАС ФЕДОРОВИЧ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКЕ КОЛО
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗЕЛЬСЬКІ
 • КИР'ЯКОВИ
 • ЛАГОДИ
 • ЛЕВЕНЦІ
 • ЛИШНІ
 • ЛОБИСЕВИЧІ
 • ЛУКАШЕВИЧІ
 • ЛУК'ЯНОВИЧІ
 • МАГДЕНКИ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МОКРІЄВИЧІ
 • МОВЧАНИ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НЕМИРОВИЧІ-ДАНЧЕНКИ
 • НОВА СІЧ
 • НОВОСЛОБІДСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК
 • ОРДИНАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1638
 • ОСТРОГРАДСЬКІ
 • ПАЛАНКА
 • ПАРПУРИ
 • ПЕРСЬКИЙ БУНТ 1797
 • ПЕТРОВСЬКІ (МИНКІВСЬКІ, МИНКОВИЧІ-ПЕТРОВСЬКІ)
 • ПЛЕШКИ (ПЛІШКИ)
 • ПОЧЕКИ-ПУЧКОВСЬКІ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВИЙ СУД
 • ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
 • РАШКИ
 • РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО 1649
 • РОСЛАВЦІ
 • РОССИЙСКИЙ МАГАЗИН
 • РУБЦІ
 • РУНОВСЬКІ
 • САХНОВСЬКІ
 • САВИЦЬКІ
 • ШИРАЇ, ШИРЯЇ
 • СІЧОВА РАДА
 • СЛЮЗИ РІД
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СОТНИК
 • СТОРОЖЕНКИ
 • СУЛИМА, СУЛИМИ
 • СВІЧКИ РІД
 • ТАРАСЕВИЧІ
 • ТОМАРИ
 • ТРОЦЬКІ
 • ТУМАНСЬКІ
 • ТИМКОВСЬКІ
 • ЯКИМОВИЧІ
 • ЯВОРСЬКІ І ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКІ
 • ЗАБІЛИ
 • ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ
 • ЗАНЬКОВСЬКІ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
 • ЗАПОРОЗЬКО–КРИМСЬКИЙ ДОГОВІР 1624
 • ЗАРУДНІ
 • ЗАВАДОВСЬКІ
 • ЗЕЛЕНСЬКІ
 • ЖУРАКІВСЬКІ
 • ЖУРМАНИ
 • ЖИЛИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)