ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ

  Бібліографічне посилання: Матяш І.Б. ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Oseredok_ukrainskoi_kultury_i_osvity (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ

ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ (Ukrainian Cultural and Educationnal Cеntre, Oseredok) – укр. громад. культурно-освіт. центр, у складі якого функціонує один із найбільших архівів україніки в Канаді. Створений у квітні 1944 у Вінніпезі, столиці провінції Манітоба, з метою консолідації активних сил задля розвитку укр. к-ри й освіти в Канаді, репрезентації укр. культ. надбань у к-рі Канади, досягнення конструктивної співпраці українців з представниками ін. етнічних груп Канади й Америки. До найважливіших завдань осередку первісно належали організація вищих освіт. курсів для вчителів рідних шкіл та ін. фахових курсів, створення укр. книгозбірні, музею та архіву, започаткування науково-популярної серії "Культура й освіта", поширення у світі інформації про укр. к-ру та українців, сприяння здібній молоді в здобутті освіти. Безпосередній реалізації цих завдань в осередку, що діяв під патронатом Укр. нац. об'єднання у Вiннiпезi та Канадi, прислужилися Т.Кошиць, д-р П.Маценко, Павличенко, сенатор д-р П.Юзик та ін. прихильники укр. ідеї. Першим президентом гол. дирекції осередку був інж. В.Коссар. Від 2006 дирекцію очолює доктор О.Герус.

Колекції відомих українців (В.Авраменка, I.Боберського, Д.Гуменної, С.Дзюби, О.Кошиця, Т.Кошиць, П.Маценка, М.Мандрики, Є.Онацького, Б.Панчука, Є.Храпливого, М.Марунчака та ін.), укр. установ і орг-цій (Свiт. федерацiї укр. полiт. в'язнiв, Центр. укр. допомогового бюро в Лондонi (Велика Британiя) та ін.), що зберігаються в архіві осередку, містять цінну інформацію з історії Української революції 1917–1921, укр. дипломатії, міжвоєнної та повоєнної еміграції, культ. і громад. життя українців у Канаді.

Першим надходженням до архіву осередку була досить різноманітна за складом збірка відомого укр. громадсько-політ. діяча І.Боберського (1873–1947). Колекція Є.Коновальця, передана до осередку його дружиною Ольгою Федак-Коновалець, містить різноманітні матеріали (документи і речі музейного характеру): посвідку для вступу на сесію Ліги Націй (1932), концепцію орг-ції "Молода Галичина", заяву Західноукр. територіальної групи в справі виходу галичан і буковинців із Всеукр. нац. ради (1929–30), комплекти примірників час. "Сурма" (1927–32), "Літопису “Червоної Калини”" (1935–39), книги з б-ки Є.Коновальця. Документи про діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Італії: накази, телеграми, фінансові документи, випуски бюлетеня пресового бюро місії (1920); статті на політ. теми, вирізки з газет про Україну збереглися у фонді Є.Онацького. Тут відклалися також машинопис 2-х його спогадів: "Сторінки з Римського щоденника" (грудень 1920 – 1935; 1936–43), "Енциклопедія символів, вірувань і обрядів українського народу" (2 томи). Відомості про режисера і оператора, лауреата премії "Оскар" за найкращий фільм європ. кіно 1938 – "Війна хлопчаків", дипломатичного кур'єра в МЗС УНР упродовж 1919–21 – Євгена Деслава (Слабченка) (1898–1966) – збереглися в його фонді. Перлиною його колекції є незавершений машинопис праці "Дипломатична історія України" (1964) з ілюстраціями (картами, схемами, фото, макетами обкладинок) – перша спроба створення синтетичної історії укр. дипломатії.

Спогади про Київ збереглися у фонді письменниці Д.Гуменної, авторки роману "Діти Чумацького шляху", разом із машинописами її повістей "Мана", сатиричної комедії "Епізод із життя Європи Критської", роману "Гніздо над безоднею" та матеріалами до нього, виданням "Вічні вогні Альберти" (Едмонтон, 1959).

У колекції інженера, журналіста, провідного члена Організації українських націоналістів і Укр. стрілец. громади М.Селешка зберігаються машинописи статей на політ. теми: "Націократія", "Історичний розвиток конфліктного процесу", "Докладне визначення наших кордонів", "Три воєнні роки ОУН", "Так було – так буде", звіт Р.Сушка про проведення табору, листівки бойового фонду ОУН, "Начерк курсу для командира стрілецького куріня", тексти радіопередач 1939 радіо "Відень–Братислава", листування В.Сікевича з управою Укр. стрілец. громади про організацію виступів генерала перед членами громади.

Крім фондів особового походження, в архіві осередку зберігаються фонди укр. установ і орг-цій. Зокрема, значну інформаційну цінність має фонд Т-ва опіки над укр. переселенцями св. Рафаїла (1925–38), де відклалися справи емігрантів, яким надали допомогу при в'їзді до Канади.

Унікальні світлини й негативи зберігаються в колекції фотодокументів (75 тис. фото), які відтворюють життя українців як на Батьківщині, так і в еміграції, переважно в Канаді (зокрема, фото Олени Теліги і Михайла Теліги, батька і матері Михайла Теліги). В окремій колекції зберігаються 64 рукописи, подані на конкурс спогадів, оголошений для українців на еміграції в Європі 1947–48 Осередком укр. к-ри і освіти (голова конкурсної комісії – Д.Дорошенко), про найтрагічніші віхи історії України: Другу світову війну, сталінський терор, голодомор 1932–1933 років в УСРР. У колекції карт осередку зібрано 350 аркушів карт за 1550–1990, у т. ч. 100 картографічних праць видатних європ. картографів поч. 16–19 ст.

Цінні фонди, крім архіву, мають б-ка та музей осередку. Бібліотечне зібрання включає збірки О.Кошиця, Є.Коновальця, П.Маценка, Ю.Лісового та ін. відомих українців і налічує понад 40 тис. томiв, 10 тис. перiодичних видань та понад 400 назв укр. часописiв Пiвнiчної й Пiвденної Америки, Європи, Австралiї. У музеї осередку зберігаються і експонуються бл. 8 тис. предметів (iкони, вiйськ. вiдзнаки, муз. iнструменти, керамiчнi вироби, вишивки, обрядовi хлiби, нар. одяг, писанки), привезених до Канади iммiгрантами рiзних часiв та зiбраних у Канадi.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Осередок української культури й освіти: Цілі й завдання. Вінніпег, 1945
 2. Рудницький Я. Бібліотека Осередку української культури й освіти в Канаді: 1944–1945. Вінніпег, 1955
 3. Ukrainian Cultural and Educationnal Cеntre: 1944–1954. Winnipeg, 1955.

Посилання:
 • АВРАМЕНКО ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ
 • БОБЕРСЬКИЙ ІВАН
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • ГУМЕННА ДОКІЯ
 • КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН
 • КОШИЦЬ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛІТОПИС “ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ”
 • МАНДРИКА МИКИТА ІВАНОВИЧ
 • МАРУНЧАК МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
 • ОНАЦЬКИЙ ЄВГЕН ДОМЕТІЙОВИЧ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • СІКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
 • СУРМА, УКР. ЧАСОПИС
 • СУШКО РОМАН
 • ТЕЛІГА ОЛЕНА
 • ЮЗИК ПАВЛО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)