ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ОСТ"

  Бібліографічне посилання: Пастушенко Т.В. "ОСТ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ost (останній перегляд: 12.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОСТ

"ОСТ", генеральний план (нім. – Generalplan Ost) – назва низки таємних урядових документів (планів, начерків, матеріалів до доповідей) щодо проведення етнічних чисток і колонізації (германізації) захоплених нацистською Німеччиною територій Польщі та СРСР у роки Другої світової війни.

Ще в довоєнний період різноманітні орг-ції розробляли плани заселення сх. територій для розширення нім. Райху. Після завоювання Польщі осн. роль у плануванні взяло на себе СС на чолі Г.Гіммлером. Плани колонізації були послідовно радикалізовані. Вони передбачали не лише захоплення земельних і сировинних ресурсів й використання місц. населення як дешевої робочої сили, планувалося в найкоротші терміни змінити етнічну карту окупованих земель, що означало депортацію, переселення й знищення багатьох мільйонів людей.

Упродовж 1940–42 службою планування Імперського мін-ва консолідації нім. народу (нім. – Reichskommissariates für die Festigung deutschen Volkstums), групою планування 3-Б (Gr. III B) таємного відділення Головного управління імперської безпеки Німеччини (нім. – Reichssicherheitshauptamt, RSHA; РСГА) та Ін-том с.-г. продукції й аграрної політики Берлінського університету було розроблено загалом 5 варіантів примусового перетворення Сх. Європи, які й отримали узагальнюючу назву Ген. план "Ост" (нім. Ost – схід).

Тривалий час єдиним доказом існування Ген. плану "О." був документ, представлений на Нюрнберзькому процесі 1945–1946 під назвою "Завваги і пропозиції стосовно генерального плану Ост райхсфюрера СС" (нім. – Stellungnahme und Gedanken zum Generalplan Ost des Reichsführers SS), написаний 27 квітня 1942 керівником Гол. управління консультативного органу служби расової політики в НСДАП (Leiter der Hauptstelle der Beratungsstelle des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP) Е.Ветцелем після ознайомлення із проектом, підготовленим РСГА. Про наявність подібного документа також свідчили на Нюрнберзькому процесі високопосадовці СС Г.Ехліх та Е. фон дем Бах-Залевські.

Реконструкція змісту Ген. плану "О.", підготовленого РСГА, має такий вигляд. За деякими даними, Ген. план "О." складався із двох частин: "Малого плану" (нім. – Kleine Planung) та "Великого плану" (нім. – Große Planung). Малий план мав втілюватися в життя вже під час війни, а "Великий" був розрахований на повоєнне перетворення світу. Він передбачав за 30 років скоротити слов'ян. населення окупованих територій на 31 млн осіб. Пла-нувалося знищити 80–85 % поляків, 50–57 % чехів, 50–60 % росіян та ще 25 % виселити на Схід до Сибіру чи Кавказу, 25 % українців та білорусів знищити, а 30–40 % – "виселити". Населення єврейс. національності мало бути знищене стовідсотково. Натомість на очищені від слов'ян та євреїв території необхідно було переселити 4,5 млн етнічних німців. Виконання плану мало гарантувати, що завойовані території набудуть безповоротно нім. характеру.

Починаючи із серед. 1980-х рр., учені знайшли в архівах нові документи, котрі підтверджують існування широкомасштабних планів утілення політики коло-нізації нацистської Німеччини на Сході. Документи, підготовлені службою планування Імперського мін-ва консолідації нім. народу, групою планування 3-Б таємного відділення РСГА та Ін-том с.-г. продукції й аграрної політики Берлінського ун-ту, представляють ін. варіанти Ген. плану "О.":

Документ 1. "Основи плану-вання", створені у лютому 1940 плановою службою Імперського мін-ва консолідації нім. народу, обсягом 21 сторінка. Містять опис масштабів запланованої сх. колонізації Зх. Пруссії й Варте-ланду (імперська округа, утворена на завойованних зх. землях Польщі, з адм. центром у м. Познань). Площа колонізації мала становити 87 600 км², із них 59 тис. км² заплановані під с.-г. угіддя. На території мало бути створено 100 тис. поселенських госп-в площею 29 га кожне. Планувалося переселити на цю територію майже 4,3 млн німців, із них 3,15 млн – у сільські райони й 1,5 млн – у міста. При цьому поступово необхідно було знищити 560 тис. євреїв (100 %) та 3,4 млн поляків (44 %), які проживали на цих територіях. Оцінка витрат на здійснення цих планів відсутня.

Документ 2. Матеріали до доповіді "Колонізація", розроблені в грудні 1940 службою планування Імперського мін-ва консолідації нім. народу, обсягом 5 сторінок. В осн. статті "Потреби територій для вимушеного переселення зі старого Райху" обґрунтовано потребу в 130 тис. км² земель для створення 480 тис. життєздатних поселенських госп-в по 25 га кожне, а також 40 % територій під лісові угіддя, для потреб армії й резервних площ у Вартеланді та Польщі.

Документ 3 (пропав, точний зміст невід.). "Генеральний план Ост", створений у липні 1941 плановою службою Імперського мін-ва консолідації нім. народу. Містив опис розмірів запланованої колонізації захоплених територій СРСР із кордонами конкретних областей колонізації.

Документ 4 (пропав, точний зміст невід.). "Загальний план Ост", створений у грудні 1941 групою планування 3-Б РСГА. Містив опис розмірів запланованої колонізації захоплених територій в Генеральній губернії та СРСР з кордонами конкретних областей заселення.

Документ 5. "Генеральний план Ост", створений у травні 1942 Ін-том с.-г. продукції й аграрної політики Берлінського ун-ту, обсягом 68 сторінок. Містить опис масштабів запланованої сх. колонізації в СРСР із конкретними кордонами окре-мих областей. Площа колонізації мала становити 364 231 км², включаючи 36 опорних пунктів та 3 адм. округи в обласних центрах Ленінград (нині м. Санкт-Петербург), Херсон–Крим та Білосток (нині м. Бялисток, Польща). Індивідуальні поселенські госп-ва матимуть площу 40–100 га, а с.-г. підпр-ва – як мінімум 250 га. Необхідна кількість поселенців оцінювалася в 5,65 млн. Планувалося очистити заплановані для поселення території від 25 млн місц. жителів. Витрати на здійснення плану оцінювалися в 66,6 млрд райхсмарок.

Документ 6. "Генеральний план колонізації" (нім. – Generalsiedlungsplan), створений у вересні 1942 службою планування Імперського мін-ва консолідації нім. народу, обсягом 200 сторінок, включаючи 25 карт і таблиць. Містить опис масштабів запланованої колонізації всіх захоплених на той час територій на Сході з конкретними кордонами окремих районів заселення. Область повинна охопити територію 330 тис. км², де мало бути створено 360 тис. поселенських господарств. Необхідна кількість переселенців оцінювалася в 12,21 млн осіб (із них 2,859 млн мають становити селяни і працівники лісового госп-ва). Заплановану до заселення територію необхідно очистити від прибл. 30,8 млн місц. жителів. Витрати на здійснення плану оцінювалися в 144 млрд райхсмарок.

Політика знищення насе-лення єврейс. національності, яка проводилася на окупованих Німеччиною територіях Польщі й СРСР, акція виселення польс. населення (акція "Замош"), створення нім. поселення в Україні – Хегевальд поблизу Житомира та багато ін. фактів підтверджують, що ідеї Ген. плану "О." були не просто планами, а знаходили конкретне втілення вже під час II світ. війни.

Дж.:

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. "Generalplan Ost rechtliche, wirtschaftliche und räumliche Grundlagen des Ostaufbaus" Vorgelegt von SS-Oberführer Professor Dr. XX, Berlin–Dahlem, 28. Mai 1942
 2. Heiber H. Der Generalplan Ost. "Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte", Dokumentation 6 (1958), Heft 3
 3. Aly G., Heim S. Vordenker der Vernichtung: Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Hamburg, 1991
 4. Rüssler M., Schleiermacher S. (Hrsg.) Der "Generalplan Ost": Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik. Berlin, 1993
 5. Wasser B. Himmlers Raumplanung im Osten: Der Generalplan Ost in Polen 1940–1944. Basel, 1994
 6. Madajczyk Cz. (Hrsg.) Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan: Dokumente. München, 1994
 7. Burchard M. Der Generalplan Ost, ein finsteres Kapitel Berliner Wissenschaftsgeschichte. Berlin, 1997
 8. Burleigh M. Germany Turns Eastwards: A Study of Ostforschung in the Third Reich. London, 2002
 9. Heinemann I. Rasse, Siedlung, deutsches Blut: Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas. Göttingen, 2003
 10. Blackbourn D. Die Eroberung der Natur: Eine Geschichte der deutschen Landschaft. München 2008
 11. Longerich P. Heinrich Himmler: Biographie. München, 2008
 12. Матеріали виставки "Наука, планирование, изгнание: "Генеральный план Ост" национал-социалистов". Web: http://scepsis.ru/library/id_1921.html
 13. Матеріали виставки "Wissenschaft, Planung, Vertreibung: Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten". Web: http://www.dfg. de/pub/generalplan/index.html.

Посилання:
 • БЕРЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ГЕНЕРАЛЬНА ГУБЕРНІЯ
 • ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ІМПЕРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НІМЕЧЧИНИ (РСХА)
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • НЮРНБЕРЗЬКИЙ ПРОЦЕС 1945–1946
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ЖИТОМИР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)