ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ

  Бібліографічне посилання: Ісаєвич Я.Д. ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ostrozka_Bibliia (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ – визначна пам'ятка друкарства, перше повне видання Біблії церковнослов'ян. мовою. Надрукована на кошти кн. В.-К.Острозького в його Острозькій друкарні І.Федоровим (друк закінчено 1581). На початку вміщено вірш на герб кн. В.-К.Острозького, передмову кн. В.-К.Острозького, вірш і передмову Г.Смотрицького церковнослов'ян. мовою з українізмами, в яких обстоюється необхідність поширення освіти для захисту вітчизн. к-ри. Осн. текст книги редагував літературно-наук. гурток, до якого входили Г.Смотрицький, І.Федоров, Тимофій Михайлович, грек Діонисій Палеолог та ін. На титульному аркуші підкреслено, що текст є перекладом традиційного грец. перекладу 72-х тлумачників (Септуагінти). Насправді ж в основу було взято отриманий із Росії список Геннадіївської Біблії, підготованої в Новгороді Великому наприкінці 15 ст., в якому кілька книг перекладено з лат. Біблії – Вульгати. Використано також ін. церковнослов'ян. списки і видання Біблії грец., лат., чеською мовами. Вміщена в кінці післямова І.Федорова відома в 2-х варіантах, у меншій частині тиражу з датою 12 липня 1580 (лише церковнослов'ян. мовою), у більшій – 12 серпня 1581 (церковнослов'ян. і грец. мовами). Видання Біблії 1581 належить до визначних зразків не тільки української, а й світ. поліграфії 16 ст. Ілюстративне оформлення видання вирізняється стриманістю, продуманістю композиції, худож. смаком. Потекстових ілюстрацій немає, однак в оформленні О.Б. широко використовувалися традиційні для кириличних книг декоративні елементи: заставки, кінцівки, ініціали, численні композиції з виливних прикрас. У виданні вміщено 81 заставку із 16-ти дощок, 70 кінцівок із 17-ти дощок, 1384 гравійовані ініціали. Нова редакція тексту О.Б., яку за дорученням П.Могили здійснили Л.Зизаній і Кирило Іванович, не була видана. У традиційному варіанті О.Б. не раз передруковувалася в Москві (уперше 1663), Санкт-Петербурзі, Києві, Почаєві, Перемишлі (нині м. Пшемисль, Польща), Буді (нині в складі м. Будапешт, Угорщина). Її мова мала великий вплив на утвердження в сх. і пд. слов'ян пізнішого східнослов'ян. варіанту церковнослов'ян. мови. Тираж видання в книжці не зазначений, однак фахівці вважають, що О.Б. була надрукована в кількості 1500–2000 примірників. У Нац. б-ці України ім. В.Вернадського зберігається 18 примірників О.Б. На деяких примірниках О.Б. збірки б-ки містяться цінні власницькі записи, що належать видатному укр. граверу О.Тарасевичу, архімандриту Києво-Печерської лаври Іоанникію Сенютовичу. У складі одного з примірників уміщено т. зв. віленські аркуші, що додруковувалися до неповних примірників О.Б. бл. 1595 і на сьогодні є рідкісними. Примірник, що належав останньому польс. королю Станіславу-Августу Понятовському, має 2 післямови – 1580 та 1581. Примірник, що зберігається в Закарпатському краєзнавчому музеї (м. Ужгород), містить коментарі відомого полеміста 17 ст. Михайла Андрелли. О.Б. є у збірках б-к, музеїв, ін. закладів України в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Ужгороді, Сімферополі, а також в ін. д-вах – у Росії, Білорусі, Польщі, Великій Британії, Болгарії та ін. країнах.

Факсимільне відтворення О.Б. було видане 1983 (Вінніпег, Канада), 1988 (Москва, Ленінград); переклад укр. мовою, здійснений доктором теології отцем Рафаїлом Турконяком, побачив світ 2006 у Львові.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Немировский Е.Л. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров. М., 1974
 2. Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. Львів, 1983
 3. Шамрай М.А. Острожская Библия в фондах ЦНБ АН УССР. В кн.: Федоровские чтения, 1981. М., 1985
 4. Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. Львів, 1989
 5. Острожская Библия: Сборник статей. М., 1990
 6. Ісаєвич Я. Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми. Львів, 2002
 7. Бондар Н.П. Примірники Острозької Біблії у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В кн.: Український археологічний щорічник: Нова серія, вип. 8–9. К.–Нью-Йорк, 2004
 8. Її ж. Унікальний примірник Острозької Біблії 1581 р. з фондів НБУВ. В кн.: Волинська книга: Історія, дослідження, колекціонування: Науковий збірник, вип. 1. Острог, 2005
 9. Немировский Е.Л. Острожская Библия: Как находили и вводили в оборот самое знаменитое издание Ивана Федорова. В кн.: Федоровские чтения, 2005. М., 2005
 10. Шамрай М.А. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту XV–XVII ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. К., 2005
 11. Бондар Н.П. Ілюстровані примірники острозької Біблії 1581 р. із зібрання НБУВ як джерело дослідження перших естампних східнослов'янських гравюр. В кн.: Рукописна і стародрукована книга: Міжнародна наукова конференція, Львів, 23–25 квітня 2004. Львів, 2006
 12. Любинцев Ю.А. Острожская Библия Ивана Федорова. М., 2006
 13. Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: Энциклопедия. М., 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНДРЕЛЛА МИХАЙЛО
 • БІБЛІЯ
 • ФЕДОРОВ ІВАН
 • ГЕННАДІЇВСЬКА БІБЛІЯ
 • ХАРКІВ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВ
 • ЛЬВІВ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МОСКВА
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • ОДЕСА
 • ОСТРОЗЬКА ДРУКАРНЯ
 • ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПОЧАЇВ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СМОТРИЦЬКИЙ ГЕРАСИМ ДАНИЛОВИЧ
 • СТАНІСЛАВ-АВГУСТ ПОНЯТОВСЬКИЙ
 • ТАРАСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР
 • УЖГОРОД
 • ЗАКАРПАТСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
 • ЗИЗАНІЙ ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ФЕДОРОВ ІВАН
 • ГАРАБУРДА МИХАЇЛ
 • ГЕННАДІЇВСЬКА БІБЛІЯ
 • ГУРНИЦЬКИЙ ЛУКАШ
 • КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ
 • МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА УКРАЇНИ
 • ОСТРОЗЬКА ДРУКАРНЯ
 • РОГАТИНЕЦЬ ЮРІЙ КУЗЬМИЧ
 • СМОТРИЦЬКІ ДРІБНОШЛЯХЕТСЬКИЙ РІД
 • СТАВНИЦЬКИЙ СЕМЕН
 • ЗАГАЄЦЬКИЙ СВЯТОГО ІОАННА МИЛОСТИВОГО МОНАСТИР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)