ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

  Бібліографічне посилання: Степаненко А.В. ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Osvitni_tovarystva (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ – громад. орг-ції, які в 2-й пол. 19 – на поч. 20 ст. проводили культурно-освітню роботу серед населення. Почали виникати наприкінці 1860-х рр. з ініціативи інтелігенції, що перебувала під впливом громад. руху за нар. освіту, який активно розгорнувся в Європі в 2-й пол. 19 ст. і спричинив розвиток нового сусп. й пед. явища – т. зв. позашкільної освіти. Значний вплив на процес формування й подальшої діяльності О.т. в У. справили недільні школи 1859–62 рр. та "Громади".

Як громад. орг-ції стали своєрідною антитезою урядової регламентації сусп. життя, зокрема на освітянських теренах. На початку своєї діяльності О. т. в У. осн. увагу приділяли підтримці початкових нар. шкіл. З кінця 19 – на поч. 20 ст. їхня увага зосередилася на позашкільній освіті.

Найбільш відомі на території України, що входила до складу Російської імперії, Харків. т-во грамотності (1869), Київське товариство грамотності (1882), Київ. т-во сприяння початковій освіті (1882), Слов'ян. т-во в Одесі (1870). У 2-й пол. 1890-х рр. виникли Катериносл. т-во поширення нар. освіти, Полтав. т-во сприяння нар. освіті, Київ. т-во поширення в народі початкової, середньої і вищої освіти; на поч. 20 ст. розпочало діяльність Волин. т-во грамотності тощо. В укр. землях, які перебували у складі Австро-Угор. монархії, помітну роль відігравали Галицько-руська матиця (1848) у Львові, "Руська бесіда" (1869) в Чернівцях, "Общество имени М.Качковского" (1874) в Коломиї, "Литературное общество св. Василия Великого" (1865) на Закарпатті та ін. Активно діяли на культурно-освіт. ниві "Просвіти", які на поч. 20 ст. почали виникати і в укр. губерніях Рос. імперії.

Освітні т-ва були легітимними орг-ціями, які діяли згідно зі статутами, дозволеними верховною владою. Утримувалися за рахунок членських внесків, доброчинних публічних промоакцій (нар. гуляння, виставки, публічні лекції, спектаклі), а також, великою мірою, за підтримки окремих меценатів. Певні суми щорічно надавалися органами місц. самоврядування. Освітні т-ва виникали в губернських центрах і поширювали свою діяльність на всю територію регіону шляхом утворення повітових відділень, які згодом перетворювалися на окремі т-ва.

Діяльність освіт. т-в здійснювалася в двох напрямах – підтримка й заснування початкових шкіл та позашкільна освіта. Відповідно до цього осн. формами діяльності освіт. т-в у сфері початкової освіти була організація з'їздів учителів; у царині позашкільної освіти – відкриття нар. б-к, видання книг для народу, читання лекцій, організація аматорських театрів і театралізованих вистав. Серед методів діяльності освіт. т-в головним було створення відповідних тематичних комісій і комітетів. Так, приміром, Харків. т-во грамотності складалося зі шкільного пед. к-ту, довідково-пед. к-ту, санітарного к-ту, к-ту сільс. б-к, комісії "розумних розваг" (пізніше – позашкільної комісії).

Поступово культурницький характер діяльності освіт. т-в набув певних ідеологічних ознак – вони почали зазнавати українофільського впливу, а їхні акції використовувалися різними політ. орг-ціями (у т. ч. – укр. нац. партіями) для поширення національно-патріотичних ідей. На західноукр. землях, на відміну від решти території України, освітні т-ва із самого початку свого існування знаходилися під впливом політ. партій – спочатку москвофільського, а згодом – народовського (українофільського) спрямування.

У зв'язку з політизацією культурно-освіт. руху в останній чв. 19 – на поч. 20 ст. рос. імперський уряд почав вживати заходів для підпорядкування позашкільної освіти, намагаючись, з одного боку, скерувати діяльність освіт. т-в, а з другого – протиставляти їм відповідні держ. акції, залучивши до просвітницької діяльності місц. адміністрацію й парафіяльних священиків. Втручання уряду в сферу позашкільної освіти спричинило активізацію діяльності освіт. т-в у 1890-ті рр., яка вилилась у створення в губернських центрах Нар. будинків, що зосередили гуртки, б-ки тощо.

Освітні т-ва досягли значних успіхів у культурно-просвіт-ницькій діяльності. Їхня робота поступово еволюціонувала від розрізнених лекцій – до лекційних наук. циклів, а потім – до мандрівного Нар. ун-ту; від видання дешевих книжок – до багатотомної фундаментальної "Народної енциклопедії науко-вих і прикладних знань"; від простих нар. читань – до грандіозних театралізованих вистав.

Активну участь у діяльності освіт. т-в. брали відомі науковці, педагоги, митці, сусп. й політ. діячі – М.Костомаров, Макс.Ковалевський, І.Тургенєв, І.Срезневський, М.Бекетов, О.Потебня, В.Я.Данилевський, Леся Українка, Б.Грінченко, М.Василенко, П.Житецький, М.В.Лисенко, Є.Чикаленко та ін. Культурно-просвітницька діяльність освіт. т-в справила значний вплив на розвиток освіти, науки, видавничої й бібліотечної справи, театру в Україні в 2-й пол. 19 – на поч. 20 ст., а також на формування нац. свідомості.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма. К., 1990
 2. Коломієць Т.В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869–1920 рр.). Х., 1998
 3. Ярошенко Н.Н. Становление теории внешкольного образования: Хрестоматия. М., 2000
 4. Добржанський С. Товариство "Руська бесіда" на Буковині й формування української еліти краю (1869–1940). "Галичина", 2006–07, № 12–13.

Посилання:
 • БЕКЕТОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМПОВИЧ
 • ДАНИЛЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
 • ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ
 • ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГРОМАДИ
 • КОЛОМИЯ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРАМОТНОСТІ, КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПИСЬМЕННОСТІ
 • ЛЕСЯ УКРАЇНКА
 • ЛЬВІВ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
 • ОДЕСА
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • ПРОСВІТА (1868–1939)
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУСЬКА БЕСІДА
 • СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ТОВАРИСТВА ГРАМОТНОСТІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)