ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАДУАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Бібліографічне посилання: Кіку В.А. ПАДУАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Paduanskyj_universytet (останній перегляд: 28.01.2020)
ПАДУАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПАДУАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ – один із найдавніших ун-тів Європи та Італії, у м. Падуя. Організований вихідцями з Болонського університету, датою заснування вважається 1222. 1363 постав теологічний ф-т ун-ту, а 1399 зі складу правничого ф-ту виділився медичний. Із поч. 16 ст. регулярно читалися лекції з анатомії, 1595 був відкритий анатомічний театр.

Організаційно структура ун-ту повністю наслідувала структуру Болонського ун-ту. Студенти поділялися на 2 великі групи – ультрамонтанів (вихідці з-за меж Італії) та цітрамонтанів (студенти з Апеннінського п-ова) залежно від свого походження. У свою чергу, кожна з цих великих груп за тією ж геогр. ознакою поділялася на менші – нації. Нації очолювалися ректорами, обраними з числа її членів.

У П.у. нації найдовше зберегли значення й вагу як незалежні корпорації. Вони були структурами, що надавали всіляку допомогу та послуги студентам (фінансові, юрид., банк., поштові тощо).

Ун-т був дуже популярним в Європі, особливо в німецькомовних країнах. Вчилися вихідці із земель Речі Посполитої. 1592 вони утворили самостійну націю – Natio Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. Матрикуляційні книги польс. нації (Album nationis Polonie) за 1592–1747 охоплюють 2359 імен із теренів Речі Посполитої. До них були записані імена не лише польс. студентів, а й видатних осіб, котрі відвідували Падую й робили грошові внески на склеп і вівтар св. Станіслава в соборі св. Антонія. Очевидно, один із таких записів зробив Кирило Терлецький (1595–96), коли відвідав Італію. Вступ до "нації" здійснювався шляхом власноручного запису й грошового пожертвування. Спершу грошовий внесок був добровільним, а згодом став обов'язковим (у розмірі 1 венеціанського скудо), до якого ще додався внесок на б-ку нації (4 ліри).

Польс. "нація" святкувала дні своїх нац. святих, організувала б-ку, лікарську допомогу, влаштовувала поховання своїх померлих студентів. У найкращі роки свого існування польс. нація утримувала також учителів іноз. мов та фехтування. 1556–89 польс. студенти мали інституцію допомоги своїм студентам – окремий притулок поблизу площі Al Santo. У матрикуляційних книгах польс. "нації" збереглися імена студентів з укр. земель. В ун-ті навчалися вихідці з князівських родин Вишневецьких, Заславських, Збаразьких, Сенют, Масальських, Острозьких, Чорторийських, Сапіг, Радзивіллів, львів. грец. патриція Корнякта.

Ступінь д-ра медицини 1476 в П.у. отримав Юрій Котермак (Дрогобич) із Дрогобича.


Література:
 1. Windakiewicz S. "Protokoly zgromadzeс nacji polskiej w Padwie". "Archivum do Dzejów Literatury i Oświaty w Polsce" (Kraków), 1882, cz. 2
 2. Його ж. Nacja polska w Padwie 1592–1745. "Przegląd Polski", 1887, cz. 22
 3. Його ж. Księgi nacji polskiej w Padwie. Б/м, 1888
 4. Його ж. Padwa, studium z dziejów cywilizacji polskiej. "Przegląd Polski", 1891
 5. Cobban A.B., Kibre P. The Nations in the Medieval Universities. "MedievalAcademyofAmerica", 49(Cambridge, Massachusetts, 1948)
 6. Kibre P. Scholarly Privileges in the Middle Ages: The Rights, Privileges and Immunities of Scholars and Universities atBologna–Padua–Paris–Oxford. "MedievalAcademyofAmerica", 72 (Cambridge, Massachusetts, 1961)
 7. Barych H. (red.) Archivum nacji polskiej w uniwersytecie padewskim. Tom I. Metryka nacji polskiej w uniwersytecie padewskim (1592–1745), t. II: Statuta oraz Akta i Protokoly zgromadzeс nacji polskiej w universytecie padewskim.Wrocław, 1972
 8. Siraisi N.G. Arts and Sciences atPadua.Toronto, 1973
 9. Le origini dell'Universita, a cura di G.Arnaldi.Bologna– II Mulano, 1974
 10. Rosetti L., Dalla Francesca E. Stemmi di Scolari Dello Studio di Padova in Manoscritti dello Archivio Antico Universitario. Parte prima: Natio Germanica. Parte seconda: Natio Polona. Parte Terza: Natio Utra Marina. Edizioni Lint, 1987
 11. L'universita in Italia fra etá moderna e contemporanea: Aspetti e momenti.Bologna, 1991.

Посилання:
 • БОЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ЧОРТОРИЙСЬКІ, ЧАРТОРИЙСЬКІ
 • ДРОГОБИЧ
 • ДРОГОБИЧ ЮРІЙ
 • ОСТРОЗЬКІ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • САПІГИ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ КИРИЛО
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ
 • ЗАСЛАВСЬКІ
 • ЗБАРАЗЬКІ

 • Пов'язані терміни:
 • АЛЬНПЕК ІОАНН
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • КУРЦЕВИЧ ЙОСИФ
 • КИПРІЯН
 • КИРИЛО ЛУКАРІС
 • МОРОЗЕНКО НЕСТОР
 • СКОРИНА ФРАНЦИСК
 • СТЕФАН БАТОРІЙ
 • ЗАМОЙСЬКИЙ ЯН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)