ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939

  Бібліографічне посилання: Лисенко О.Є., Пилявець Р.І. ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pakt_M_R (останній перегляд: 19.05.2019)
ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939

ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939 – договір про ненапад між Німеччиною та СРСР 23 серпня 1939, підписаний наркомом закордонних справ СРСР В.Молотовим і міністром закордонних справ Німеччини Й. фон Ріббентропом. Договір означав переорієнтацію у зовн. політиці СРСР на зближення з Німеччиною.

Сторони зобов'язувалися утримуватися від нападу один на одного і дотримуватися нейтралітету у випадку, якщо одна з них ставала об'єктом воєнних дій третьої сторони. Учасники угоди також відмовлялися від участі в угрупованні д-в, "прямо чи опосередковано спрямованого проти іншої сторони". Надалі передбачався взаємний обмін інформацією в питаннях, що зачіпали інтереси сторін.

До договору додавався таємний додатковий протокол, яким встановлювалося розмежування країн Сх. Європи на сфери нім. і рад. інтересів на випадок "територіально-політичної перебудови" цих країн. Німеччина визнавала інтереси СРСР у Латвії, Естонії, Сх. Польщі, Фінляндії та Бессарабії.

Невдовзі після укладання договору, а саме 1 вересня 1939 Німеччина вторглася в Польщу, 17 вересня 1939 на територію Польщі ввійшли рад. війська ("визвольний похід" РСЧА у Зх. Україні та Зх. Білорусії, або польс. похід РСЧА 1939). 22 вересня 1939 в Бресті (нині місто в Білорусі) відбувся спільний радянсько-нім. військ. парад. Територіальний поділ Польщі між СРСР і Німеччиною був завершений 28 вересня 1939 підписанням договору про дружбу і кордон.

До складу СРСР були включені території Західної України і Зх. Білорусі (1939), у подальшому – Сх. Прибалтика, Бессарабія, Буковина Північна (1940). Наприкінці 1939 СРСР здійснив напад на Фінляндію, розв'язавши радянсько-фінляндську війну 1939–1940.

Договір був підписаний після періоду охолодження політ. і екон. відносин між СРСР і Німеччиною, викликаного приходом А.Гітлера до влади, і збройних конфліктів, під час яких СРСР протистояв Німеччині й Італії в Іспанії (громадян. війна в Іспанії), Японії на Далекому Сході (бої біля оз. Хасан і бої на р. Халхін-Гол), і став політ. несподіванкою для третіх країн.

Практично одночасно з'явилися й відомості про існування додаткових таємних домовленостей, текст яких був опублікований 1948 за фотокопіями, а 1993 – за оригіналами.

Після нападу Німеччини на СРСР 22 червня 1941 договір, так само як і всі ін. радянсько-нім. договори, втратив силу.

Істор. оцінки договору неоднозначні. Мабуть, жоден з договорів новітньої історії не викликав у ході істор. досліджень такої тривалої й жорсткої дискусії, як німецько-рад. пакт про ненапад. На думку більшості вітчизн. і зарубіжних істориків, П.М.-Р. з його таємним протоколом став змовою двох диктаторських режимів з метою проведення воєнної агресії проти Польщі, і саме він відкрив шлях Німеччині до розв'язання Другої світової війни. Частина істориків, переважно радянських і сучасних російських, вважають, що уряд СРСР пішов на підписання пакту про ненапад з Німеччиною з метою відтягнення терміну вступу СРСР у світ. війну, виграшу часу для підготовки до війни, зміцнення геополіт. позицій і обороноздатності країни, тех. модернізації збройних сил.

Юрид. оцінки договору також суперечливі. Проте, зважаючи на ту обставину, що договір не може розглядатися без його невід'ємної складової – таємного протоколу, фахівці міжнар. права у своїй переважній більшості вважають його юридично неправомірним, оскільки він стосувався інтересів третіх сторін. Крім того, на погляд значної частини юристів і політиків, П.М.-Р. треба кваліфікувати як злочин проти миру.

Дж.: Nazi-Soviet Relations 1939–1941: Documents from the Archives of the German Foreign Office. Washington, 1948; Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945: Aus dem Archiv des Deutschen Auswärtigen Amtes, Ser. D: 1937–1941, Bd 7. Baden-Baden–Göttingen, 1950–70; "Секретный дополнительный протокол" к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 г. "Международная жизнь", 1989, № 9; Год кризиса 1938–1939: Документы и материалы, т. 1–2. М., 1990; Оглашению подлежит: СССР–Германия: 1939–1941: Документы и материалы. М., 1991; Документы внешней политики СССР, т. 22, кн. 1. М., 1992; Секретные документы из особых папок. "Вопросы истории", 1993, № 1; Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 г. Web: http://www.hrono.info/dokum/193_dok/1939ru_ge.html.


Література:
 1. Мюллерсон Р.А. Советско-германские договоренности1939 г. в аспекте международного права. "Советское государство и право", 1989, № 9
 2. Семиряга М.И. Советско-германские договоренности в 1939 – июне 1941 гг.: Взгляд историка. Там само
 3. Його ж. Тайны сталинской дипломатии: 1939–1941. М., 1992
 4. Случ С.З. Экономическое сотрудничество германского рейха и Советского Союза в 1939–1941 годах. "Отечественная история", 1995, № 3
 5. Пронин А.А. Советско-германские соглашения1939 г.: Истоки и последствия. Екатеринбург, 1998
 6. Безыменский Л.А. Предисловие автора. В кн.: Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М., 2000
 7. Случ С.З. Советско-германские отношения в сентябре–декабре 1939 года и вопрос о вступлении СССР во Вторую мировую войну. "Отечественная история", 2000, № 5–6
 8. Пронин А.А. Советско-германский договор о ненападении. "Международный исторический журнал", 2002, № 20
 9. Lipinsky J. Das geheime Zusafzprotokol zum deutsch-sowjetischen Nichtanriffsvertag vom 23.
 10. Международный кризис 1939–1941 гг.: От советско-германских договоров1939 г. до нападения Германии на СССР. М., 2006
 11. Наджафов Д.Г. Советско-германский пакт 1939 года и его исторические последствия. "Вопросы истории", 2006, № 12.

Посилання:
 • БЕССАРАБІЯ
 • БУКОВИНА ПІВНІЧНА
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ГІТЛЕР АДОЛЬФ
 • МОЛОТОВ (СКРЯБІН) В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКА ВІЙНА 1939–1940
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН

 • Пов'язані терміни:
 • НІМЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1939
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА 1939
 • ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПМР; ПРИДНІСТРОВ'Я)
 • РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939
 • РОСІЯ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СТАЛІНІЗМ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)