ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАЛІНОДІЯ

  Бібліографічне посилання: Пилявець Л.Б. ПАЛІНОДІЯ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Palinodiia (останній перегляд: 20.09.2019)
ПАЛІНОДІЯ

"ПАЛІНОДІЯ" – церковно-істор. трактат, пам'ятка полемічної літератури, автором якої був відомий укр. культурно-церк. діяч Захарія Копистенський. Написана протягом 1619–22 у відповідь на книгу унійного архімандрита Лева Кревзи "Оборона церковної єдності" (Вільно, 1617), видану польс. мовою. "П." складається з передмови й додатку, 4-х осн. частин, які у свою чергу поділяються на розділи і підрозділи. У передмові розкриті причини написання твору: оборона правосл. віри й обґрунтування права укр. народу на своє віросповідання. У 1-му розділі доводиться, що всі апостоли були рівні й Ісус Христос не надавав Петрові, патрону Римо-катол. церкви, якихось особливих повноважень. У 2-й частині спростовується катол. вчення про першість рим. пап як уповноважених ап. Петра та обґрунтовується рівноправність католицької і православної ієрархій на свої церкви. 3-тя частина присвячена спростуванню тези, що Київ. митрополія була в єдності з Римом до Флорентійської церковної унії 1439. 4-та частина містить виклад історії Русі, її церк. життя, зокрема, наголошується на незаконності Берестейської церковної унії 1596, підкреслюється роль і значення кн. В.-К.Острозького в обороні правосл. церкви. Книга написана книжною укр. мовою на основі численних істор., богословських та літ. джерел. Незважаючи на те, що "П." не була надрукована, в рукописних списках вона поширювалася не тільки в Україні, але й у Білорусі та Рос. державі.

Вид.: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 1. СПб., 1878; Lev Krevza's Obrona i edności cerkiewney and Zaxarija Kopystens'kyi's Palinodija: Harvard Library of Earliy Ukrainian Literature: Text, vol. 3 Harvard, 1987.


Література:
 1. Флоренсон М. Учение о Церкви в "Палинодии" Захарии Копыстенского. "Киевские епархиальные ведомости", 1874, часть II, ч. 12
 2. Завитневич В.З. Палинодия Захарии Копыстенского и ее место в истории западно-русской полемики ХVI–ХVII вв. Варшава, 1883
 3. Сушко О. Причинки до студій над текстом Палінодії. "ЗНТШ", 1903, т. 54
 4. Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії. К., 1984.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • ФЛОРЕНТІЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1439
 • ІЄРАРХІЯ
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 • РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБИЛИОТЕКА
 • СТРИЙКОВСЬКИЙ МАЦЕЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)