ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО

  Бібліографічне посилання: Кот С.І. ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pamiatkoznavstvo (останній перегляд: 17.07.2019)
ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО

ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО – спец. наукова дисципліна, предметом якої є всебічне дослідження, охорона, збереження і популяризація пам'яток історії та к-ри як складової частини нац. і всесвітньої культ. спадщини. П. належить до міжгалузевих наук й охоплює своїм змістом теор. та практичні проблеми, пов'язані з виявленням, вивченням, реєстрацією, наук. класифікацією, оптимізацією обліку об'єктів історико-культ. спадщини; розробкою методологічних і організаційно-правових засад охорони пам'яток, методик здійснення конкретних пам'яткоохоронних заходів; комплексним збереженням історико-культ. середовища, здійсненням консервації та реставрації окремих споруд, ансамблів і комплексів, а також предметів старовини й мист-ва, що складають музейний, архів. та бібліотечний фонди України; інформаційною політикою, спрямованою на популяризацію пам'яток культури серед широких верств населення; ефективним госп. і культурно-освіт. використанням пам'яток із метою їх органічної інтеграції в сучасні сфери функціонування людського сусп-ва, історією становлення йрозвитку пам'яткоохоронної справи в Україні та ін. країнах світу. Відповідно П. тісно пов'язане з розвитком істор. науки,археології, теорії та історії арх-ри, мистецтвознавства, краєзнавства, музеєзнавства, архівознавства, бібліотекознавства, джерелознавства й ін. допоміжних істор. дисциплін, реставраційної справи, інформатики і туризму, культ. цінностями, істор. діячами. Станом на 2007 під охороною д-ви перебувало 131 293 пам'яток, в т. ч. за діючою на той час класифікацією за видами археологічних – 57 206 (з них – 418 пам'ятки нац. значення), історичних – 51 364 (з них – 142 пам'ятки нац. значення), монументального мистецтва – 5 926 (з них 44 – нац. значення), пам'яток архітектури і містобудування – 16 800 (з них 3 541 – нац. значення). Формування П. як наук. дисципліни відбувається в тісному взаємозв'язку із становленням охорони пам'яток історії та к-ри. У сучасній Україні воно розвивається через діяльність наук. установ НАН України, Нац. академії образотворчого мист-ва і архітектури та відомчих наук. закладів, кафедр вищих навч. закладів, наук. т-в і громад. пам'яткоохоронних та краєзнавчих організацій.


Література:
  1. Пам'яткознавчі студії України: теорія і практика. К., 2007.

Посилання:
  • ПАМ'ЯТКА

  • Пов'язані терміни:
  • СКЛЯРЕНКО ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
  • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)