ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАНЩИНА

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. ПАНЩИНА [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Panschyna (останній перегляд: 17.07.2019)
ПАНЩИНА

ПАНЩИНА, або відробіткова рента – примусове й безплатне виконання підданими певного обсягу робіт у госп-ві власника. Виникла за часів Київської Русі. У 14–15 ст. набула значного поширення, а в 16 – 1-й пол. 17 ст. стала однією з осн. форм позаекон. примусу селян. Протягом пізнього середньовіччя, зокрема в результаті проведення "Устави на волоки" 1557, П. зросла з 1–2 до 4–5 днів на тиждень. Зростання П. супроводжувалося посиленням соціального гніту, обезземеленням і розоренням переважної більшості селянства. Національна революція 1648–1676 підірвала панщинну систему госп-ва на значній території України. До поч. 18 ст. на території Гетьманщини та Слобідської України П. не була точно встановлена, а тому виконувалася переважно у вигляді всіляких відробітків. За гетьманства І.Мазепи на Лівобережній Україні П. набула фіксованого характеру (2 дні на тиждень). На території Пд. України, через постійні військ. конфлікти з татарами, до кінця 18 ст. вона фактично не набула масового характеру. 1797 рос. імп. Павло І видав указ про встановлення на території Російської імперії 3- денної П., проте на практиці вона сягла 5–6 днів на тиждень. У деяких районах Галичини, Буковини і Закарпатської України П. за Нового часу також становила 5–6 днів на тиждень, поки не була проведена селянська реформа в Галичині, на Буковині та Закарпатті 1848 і не скасоване кріпосне право. П. у формі різних відробітків, "іздольної повинності" тощо проіснувала в Україні подекуди до поч. 20 ст.


Література:
 1. Греков Б.Д. Крестьянство на Руси с древнейших времен до ХVII века, кн. 1–2. М., 1952–54
 2. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХIХ ст. К., 1954
 3. Бойко І.Д. Селянство України в другій половині ХVI – першій половині ХVII ст. К., 1963
 4. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма, т. 1–3. М., 1985–86
 5. Гуржий А.И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине ХVIII в. К., 1986
 6. Франко І. Панщина та її скасування в 1848 р. в Галичині. В кн.: Франко І. Зібрання творів, т. 47. К., 1986
 7. Темірова Н.Р. Поміщики України в 1861–1917 рр.: Соціально-економічна еволюція. Донецьк, 2003
 8. Історія українського селянства, т. 1. К., 2006
 9. Гуржій О. Податне населення України XVII–XVIII ст. Нариси з історії та статистики. Черкаси, 2009.

Посилання:
 • БУКОВИНА
 • ГАЛИЧИНА
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1848 В ГАЛИЧИНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ
 • СЕЛЯНСТВО
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ

 • Пов'язані терміни:
 • БАТАЛЬЙОН РУСЬКИХ
 • БЕЛЗЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • БУКОВИНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ЗАВОРУШЕННЯ 1838-39 РР.
 • БУКОВИНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1848-49 РР.
 • ЧИНШ
 • ЧИНШОВЕ ПРАВО
 • ЧИНШОВІ СЕЛЯНИ
 • ДЕЦИМА
 • ДЕМБОВСЬКИЙ ЕДВАРД
 • ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ
 • ДЕЙНЕКИ ПОВСТАННЯ 1666
 • ДОМІНІКАЛЬНІ ЗЕМЛІ
 • ФІЛЬВАРОК
 • ГАЛИЦЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1846
 • ГАБСБУРГИ
 • ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА 1847–1848
 • ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
 • КАБАЛА
 • ХАЛУПНИКИ
 • КОБИЛИЦЯ ЛУК'ЯН
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА КОЗАЧЧИНА 1855
 • КИЇВСЬКИЙ МЕЖИГІРСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (11-14 СТ.)
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МАНІФЕСТ 19 ЛЮТОГО 1861
 • МАНУФАКТУРА
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МІЩАНИ
 • МІСЯЧИНА
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИКОЛАЇВ
 • НАДІЛЬНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОБРОК
 • ОЛІЙНИЧУК СЕМЕН МИКИТОВИЧ
 • ОРАТІВ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПОХІД У ТАВРІЮ ЗА ВОЛЕЮ 1856
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864
 • ПОТОЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ-ФЕЛІКС, СТАНІСЛАВ-ЩЕНСНИ
 • РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ 1848–1849 РОКІВ
 • РУСТИКАЛЬНІ ЗЕМЛІ
 • САНГУШКО РОМАН СТАНІСЛАВ АДАМ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1848 В ГАЛИЧИНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СЕРВІТУТ
 • ШАРВАРОК
 • СОЮЗ ДРУЗІВ НАРОДУ
 • СОЛТИС, СІЛЬС. СТАРОСТА
 • ССТАДІОН-ВАРТГАУЗЕН ФРАНЦ-СЕРАФІН
 • СТАРОСТИНСЬКІ СЕЛЯНИ
 • СУПРЯГА, ФОРМА ГОСП. КООПЕРАЦІЇ
 • ТЯГЛІ СЕЛЯНИ
 • ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ
 • ТИМЧАСОВОЗОБОВ'ЯЗАНІ СЕЛЯНИ
 • УРОЧНА СИСТЕМА
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ
 • ЙОСИФ II
 • ЗАГАЛЬНИЙ ЗЕМСЬКИЙ ПРИВІЛЕЙ 1447
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)