ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАШУТО ВОЛОДИМИР ТЕРЕНТІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Мельникова О.О. ПАШУТО Володимир Терентійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pashuto_V (останній перегляд: 15.09.2019)
ПАШУТО ВОЛОДИМИР ТЕРЕНТІЙОВИЧ

ПАШУТО Володимир Терентійович (19.04.1918–17.06.1983) – рос. рад. історик, д-р істор. н. (1959), чл.-кор. АН СРСР (1976). Н. в м. Петроград (нині м. Санкт-Петербург) у сім'ї службовця. 1941 закінчив істор. ф-т Ленінгр. ун-ту. 1945 вступив до аспірантури (наук. керівник – акад. Б.Греков). З 1949 – наук. співробітник, з 1951 – старший наук. співробітник Ін-ту історії АН СРСР, з 1969 – зав. сектору історії найдавніших д-в на території СРСР Ін-ту історії СРСР АН СРСР; професор Моск. обласного пед. ін-ту.

Дослідницькі інтереси П. концентрувалися навколо 3-х великих тем: становлення й еволюція феодалізму і ранніх держав (насамперед давньоруського та балтійського регіонів); дипломатія і зовн. політика Київської Русі; критика "буржуазної" історіографії з позицій рад. концепцій походження й розвитку Давньорус. державності.

З іменем П. пов'язано відновлення історико-філол. напряму в дослідженні Русі. У середині 1970-х рр. П. розпочав реалізацію масштабного проекту видання корпусу зарубіжних джерел з історії Сх. Європи домонгол. часу (звід "Древнейшие источники по истории народов СССР"; нині "Древнейшие источники по истории Восточной Европы") і відповідного щорічника "Древнейшие государства на территории СССР" (нині "Древнейшие государства Восточной Европы").

Нагороджений орденом "Знак пошани".

З 1984 проводяться щорічні Читання пам'яті П. "Восточная Европа в древности и средневековье".


Праці:
 1. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950
 2. Образование Литовского государства. М., 1959
 3. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968
 4. Александр Невский. М., 1974
 5. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства: Киевская Русь и исторические судьбы восточных славян. М., 1982 (у співавт.)
 6. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1982.
Література:
 1. Лихачев Д.С. и др. К 60-летию члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. "История СССР", 1978, № 2
 2. Дашкевич Я. Про Володимира Пашуто: Спогад до десятиріччя з дня смерті. В кн.: Україна в минулому, вып. 5. К.–Львів, 1994
 3. Мельникова Е.А. Владимир Терентьевич Пашуто (1918–1983). В кн.: Историки России: Послевоенное поколение. М., 2000.

Посилання:
 • ДЕРЖАВА
 • ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 • ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 • ФЕОДАЛІЗМ
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 • Пов'язані терміни:
 • АННА (МАТИ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО)
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 • ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КОЛЕКТИВНОГО СЮЗЕРЕНІТЕТУ КОНЦЕПЦІЯ
 • КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • ПАШКЕВИЧ ГЕНРІК
 • ПЕТРО АКЕРОВИЧ
 • СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)