ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПАТРИЦІАТ

  Бібліографічне посилання: Капраль М.М. ПАТРИЦІАТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Patrytsiat (останній перегляд: 19.08.2019)
ПАТРИЦІАТ

ПАТРИЦІАТ (від лат. pater – батько) – група родин, що формувала правлячий клас. "Pater" був одним із термінів, які застосовувалися до перших членів рим. сенату. Феномен П. склався в антич. світі, де такі міста, як Рим, мали клас патриціанських родин, тільки члени яких могли здійснити політ. функції. Зі зростанням європ. міст у 10–11 ст. П. сформувався з обмеженого кола сімей, що мали спеціальне офіційно визнане становище. Середньовічні патриціанські роди були при владі в багатьох італ. республіках, напр., у Венеції та Генуї, німецьких, нідерландських, швейцарських та ін. європейських містах. З часом "патрицій" став нестійким терміном, що використовувався для характеристики аристократії і міської еліти в багатьох країнах Європи.

У пізньосередньовічних та ранньомодерних містах України П. складався з невеликого прошарку давніх родів у місті на магдебурзькому праві, що віддавна тримали владу в своїх руках, будучи райцями – членами міської ради – та частково лавниками – членами суд. колегії. Взірцем для формування П. в укр. містах стали нім. міста, де представники міськ. П. вважалися рівними шляхетській земській знаті. В деяких великих містах України П. ще більше монополізував свою владу через впровадження пожиттєвості міських урядів райців та лавників. Приналежність до П. визначалася такими критеріями, як давність роду, багатство та безпосередня участь у виконанні владних функцій. Потрапити до складу П. також можна завдяки родинним зв'язкам, через шлюб із представниками патриціанських родин. П. як правляча каста існував у найбільших містах України – Львові, Києві, Перемишлі, Кам'янці (нині м. Кам'янець-Подільський), Луцьку та ін. У великих і середніх містах західноукраїнських земель П. складався здебільшого із католицьких (польських та німецьких) родин, які не допускали місц. населення до міських органів влади. Виключення міськ. стану з політ. життя в Королівстві Польському та Великому князівстві Литовському змушувало представників міськ. П. шукати шляхи сусп. просування в ряди шляхти, однак із кінця 15 ст. це було законодавчо обмежено шляхетським вальним сеймом. Із 2-ї пол. 17 ст. екон. та політ. значення П. ще більше впало як з огляду на демографічні причини – через поступове вигасання давніх родів, так і економічні – унаслідок екон. зубожіння та занепаду міст.


Література:
 1. Roth v. Schreckenstein. Das Patriziat in den deutschen Städten. Tübingen, 1856
 2. Loziński W. Patrycyat і mieszczaństwo lwowskie w XVI–XVII wieku. Lwów, 1892
 3. Skoczek J. Studia nad patrycjatem lwowskim wieków średnich. В кн.: Раmiątnik Historyczno-Prawny, t. 7, z. 5. Lwów, 1929
 4. Hibbert A.B. The Origins of the Medieval Town Patriciate. "Past and Present", 1953, nr. 3, February
 5. Samsonowicz H. Uwagi nad średniowiecznym patrycjatem miejskim e Europie. "Przeglad Historyczny" (Warszawa), 1958, t. 49, z. 3
 6. Gierszewski S. Obywatele miast Polski przedrozbiorowej. Warszawa, 1973
 7. Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland: Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit. Köln–Wien, 1985
 8. Noga Z. Krakowska rada miejska w XVI wieku: Studium o elicie włady. Kraków, 2003.

Посилання:
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • ЕЛІТА
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • КИЇВ
 • ЛАВНИКИ
 • ЛУЦЬК
 • ЛЬВІВ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МІСТО
 • РАЙЦІ
 • РЕСПУБЛІКА
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ

 • Пов'язані терміни:
 • ГЕТЬМАНЩИНА ТА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ЛАВА
 • ЛЬВІВ
 • МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ
 • МІЩАНИ
 • ВІЛЬНЮС
 • ВІРМЕНСЬКІ КОЛОНІЇ В УКРАЇНІ 16-18 СТ.
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА МІСТАМ 1785


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)