ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕЛЕНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ПЕЛЕНСЬКИЙ Ярослав Богданович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pelenskyj_Ya (останній перегляд: 21.03.2019)
ПЕЛЕНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ

ПЕЛЕНСЬКИЙ Ярослав Богданович (н. 12.04.1929) – історик та політолог. Професор (1964). Іноз. член НАН України (1992). Дійсний член Української вільної академії наук, Наукового товариства імені Шевченка. Н. в м. Варшава. Навч. у Вюрцбурзькому (1948–49) та Мюнхенському (1950–55) ун-тах. Захистив докторські дис. на теми: "Українська національна думка у світлі творчості М.Грушевського та В.Липинського" в Мюнхенському ун-ті (1957) та "Московські імперські претензії до Казанського ханства: Дослідження постання імперської ідеології" в Колумбійському ун-ті (1968). Доцент Кінгс-коледжу (1958–61), професор історії Амер. ун-ту у Вашингтоні (1964–67), Ун-ту Айови (1967–98). Член редколегії час. "Континент" (Париж–Москва; з 1983). Редагував часопис-альманах "Віднова" (1984–87). З 1987 – президент Східноєвропейських досліджень інституту імені В.Липинського у Філадельфії (США). Голова фундації О. і Т. Антоновичів (1987). Директор Ін-ту східноєвроп. досліджень НАН України (1993–2008; з 2001 – Інститут європейських досліджень НАН України).

Автор праць з історії Сх. Європи доби пізнього середньовіччя та ранньомодерних часів, українсько-польс. відносин, укр. суспільно-політ. думки 20 ст. і політології, зокрема, студій про В.Липинського, оглядів укр. рад. історіографії 1950–60-х рр., історії взаємин Великого князівства Московського та Казанського ханату в 14–15 ст. й низки ін. За редакцією П. видані "Україна на переломі 1657–1659" В.Липинського (Філадельфія, 1991), збірка статей і матеріалів "В'ячеслав Липинський: Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна" (Київ–Філадельфія, 1995), "Листи до братів-хліборобів" В.Липинського (Київ–Філадельфія, 1995), "Спогади" П.Скоропадського (Київ–Філадельфія, 1995), "В'ячеслав Липинський: Листування" (т. 1: "А–Ж". Київ–Філадельфія, 2003) та чимало інших.


Праці:
 1. В'ячеслав Липинський (17. IV.1882–14.VI.1931). В кн.: Збірник "Української літературної газети" (1956). Мюнхен, 1957
 2. Elie Borschcak: (obituary). В кн.: The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., vol. 8, no. 1/2. New York, 1960
 3. Soviet Ukrainian Historiography after World War II. В кн.: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, bd 12, h. 3, 1964
 4. Muscovite imperial claims to the Kasan Khanate. "Slavic review", 1967, vol. 26, no. 4
 5. The incorporation of the Ukrainian lands of old Rus into Crown Poland 1569: Socio-material interest and ideology – a reexamination. В кн.: American contribution to the 7-th international congress of slavists, vol. 3. Mouton, 1973
 6. Russia and Kasan: Conquest and imperial ideology, 1438–1560s. Mouton, 1974
 7. V.Lypyns'kyj and the Problem of the Elite. "Harvard Ukrainian Studies", 1985, vol. 9, no. 3/4
 8. "Соціальні зміни і національна свідомість у ХХ сторіччі" Богдана Кравченка. "Віднова", 1987, № 6/7
 9. The Cossack insurrections in the Jewish-Ukrainian relations. В кн.: Ukrainian-Jewish relations in historical perspective. Edmonton, 1988
 10. В'ячеслав Липинський – засновник державницької школи в українській історіографії. "УІЖ", 1992, № 2
 11. The problem of "Kievan inheritance". В кн.: Ukraine and Russia in their Historical Encounter. Edmonton, 1992
 12. Гетьманат Павла Скоропадського: Міфи та дійсність. В кн.: Останній гетьман: Ювілейний збірник пам'яті Павла Скоропадського, 1873–1945. К., 1993
 13. Спадщина В'ячеслава Липинського і сучасна Україна. В кн.: В'ячеслав Липинський: Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ–Луцьк–Кременець, 2–6 червня 1992 р.). К.–Філадельфія, 1994
 14. Українська державна школа. В кн.: Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. К., 1996.
Література:
 1. ЛРВ. [ Винар Л. ] Історіографічні статті Я. Пеленського і Ст. Горака. "Український історик", 1965, № 3/4
 2. Ukr
 3. За Вільну Україну (інтерв'ю з Я. Пеленським). "Віднова", 1986, № 5
 4. "Сучасний консерватизм – це лібералізм XIX століття" (інтерв'ю з Я. Пеленським). "Філософська і соціологічна думка", 1990, № 11
 5. Національна академія наук України: Персональний склад: 1918–1998. К., 1998
 6. St

Посилання:
 • ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК (США)
 • ВАРШАВА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО МОСКОВСЬКЕ
 • “ВІДНОВА”

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПОЛОНІЗАЦІЯ
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)