ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pereiaslavskyj_polk (останній перегляд: 28.01.2020)
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК – козац. військ. й адм.-тер. одиниця в Лівобережній Україні . Сформувався 1625–38 як полк Київським полком, Канівським полком, Черкаським полком, Прилуцьким полком, Кропивнянським полком, Чернігівським полком і Ніжинським полком. У роки національно-визвол. війни укр. народу серед. 17 ст. П.п. очолювали полковники: Адам Душинський (1648), Яцько Романенко (1648), Андрій Романенко (1649), Федір Лобода (1649–53), П.Тетеря (1653–58) та ін. Після Зборівського договору Криму з Польщею 1649 П.п. поділявся на 19 сотень. Надалі відбувалися територіальні зміни полку: кілька сотень відійшло до Київ. полку (1669), а згодом до П.п. було включено частину Черкаського і Канівського полків. 1782 до складу П.п. входили сотні: три полкові Переяславські, Яготинська, Березанська, Басанська, Баришівська, Воронківська, Гельмязівська, Золотоніська, Кропивнянська, Іркліївська, Канівська, Піщанська, Домонтівська, Бубнівська, Липлявська і Трахтемирівська. На той час у П.п. було 1 місто, 515 містечок і 516 сіл. Полковники П.п. часто змінювалися. Найбільш відомі з них: Т.Цицюра (1658, 1660), Я.Сомко (1660–62), Василь Сербин (Войця-Сербин, 1675–77, 1679–83), Іван Лисенко (1677–78, 1690–92), Л.Полуботок (1683–87, 1689–90), Степан Томара (1706–15), Іван Сулима (1716–21), В.Танський (1726–34) та ін. Козаки П.п. брали участь у національно-визвол. війні серед. 17 ст., Чигиринських походах 1677 і 1678, у Північній війні 1700–1721, російсько-турецькій війні 1735–1739, Семилітній війні 1756–1763, російсько-турецькій війні 1768–1774. У зв'язку з ліквідацією царським урядом Росії полкового ладу в Україні П.п. припинив своє існування (1782), а його територія ввійшла до складу Київського намісництва.


Література:
 1. Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка. 1729–1731 (Издатель В.А. Мякотин). "Сборник Харьковского историко-филологического общества", т. 8. Х., 1896
 2. Федоренко П. Воронковская сотня Переяславского полка по Румянцевской описи. "Труды Полтавской ученой архивной комиссии", вып. 12. Полтава, 1915
 3. Ткаченко М. Канівська сотня Переяславського полку за Румянцівською ревізією. (Студія з економ. та соціального життя). К., 1926
 4. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVII – початку ХVIII ст. К., 1959
 5. Крип'якевич І.П. Адміністративний поділ України 1648–1654 рр. "Історичні джерела та їх використання" (К.), 1966, вип. 2
 6. Дашкевич Я. Гетьманська Україна: Полки, полковники, сотні Лівобережжя. "Пам'ятки України", 1990, № 3
 7. Кривошея І.І. Старшина Баришівської сотні Переяславського полку у ХVII–ХVIII ст. (персональний склад та генеалогія). К., 1998
 8. Іваненко А.О. Переяславський полк: територія, структура, населення. "Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки", т. 3. Кам'янець-Подільський, 1999
 9. Кривошея І.І. Козацько-старшинські родини грецького походження на Переяславщині в ХVII–ХVIII ст. Там само, т. 1. Кам'янець-Подільський, 1999
 10. Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк. К., 2004
 11. Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–1782 рр. Дніпропетровськ, 2007
 12. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. К., 2008.

Посилання:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛК
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
 • КАНІВСЬКИЙ ПОЛК
 • КРОПИВНЯНСЬКИЙ ПОЛК, КРОПИВЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1735–1739
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • СЕМИРІЧНА ВІЙНА 1756–1763
 • СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
 • СОТНЯ
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ЦИЦЮРА ТИМОФІЙ
 • ЗБОРІВСЬКИЙ ДОГОВІР КРИМУ З ПОЛЬЩЕЮ 1649

 • Пов'язані терміни:
 • БЕРЕЗАНЬ, МІСТО
 • БЕЗБОРОДЬКИ
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛК
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ДАРАГАНИ
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДОРОШЕНКО МИХАЙЛО
 • ДЖАЛАЛІЙ
 • ГАДЯЦЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ 1687
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ
 • ГУЛАКИ
 • КАНДИБИ
 • КАНІВСЬКИЙ ПОЛК
 • КОНСТАНТИНОВИЧІ, КОСТЯНТИНОВИЧІ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗЕЛЕЦЬ
 • КРОПИВНЯНСЬКИЙ ПОЛК, КРОПИВЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • КУРУКІВСЬКА УГОДА 1625
 • КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛИСЕНКИ
 • ЛІВОБЕРЕЖНЕ ПОВСТАННЯ 1687
 • ЛУКОМСЬКИЙ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • НЕВЕРОВСЬКІ (НЕВІРОВСЬКІ)
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • ОРДИНАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1638
 • ОСТЕРСЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ 1666
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • ПОЛУБОТКИ
 • ПУШКАРЯ І БАРАБАША ПОВСТАННЯ 1658
 • САМУСЬ (САМІЙЛО ІВАНОВИЧ)
 • СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
 • СУХОВІЄНКО ПЕТРО
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ЦИЦЮРА ТИМОФІЙ
 • ТУМАНСЬКІ
 • ТИМКОВСЬКІ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЯГОТИН
 • ЯКУБОВИЧІ
 • ЗАВОЙКИ
 • ЗГУРІВКА
 • ЖДАНОВИЧ АНТОН МИКИТОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)