ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕРЕСТОРОГА

  Бібліографічне посилання: Дзюба О.М. ПЕРЕСТОРОГА [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Perestoroha_antyuniat (останній перегляд: 22.07.2019)
ПЕРЕСТОРОГА

"ПЕРЕСТОРОГА" – пам'ятка полемічної літератури поч. 17 ст. Написана анонімним автором, імовірно, 1605–06 у відповідь на книгу одного із ініціаторів Берестейської церковної унії 1596 – унійного митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Іпатія Потія "Poselstwo do papieża rzymskiego Sixta IV od duchowieństwa i od książάt i panów ruskich w roku 1476" (Вільно (нині м. Вільнюс), 1605), в якій доводилося прийняття Флорентійської церковної унії 1439 укр. правосл. церквою. Щодо авторства пам'ятки існує кілька гіпотез. Один із перших дослідників твору І.Франко вважав автором цього полемічного твору активного діяча Львівського братства Ю.Рогатинця. Цієї ж думки дотримувався й сучасний літературознавець Г.Коляда. За ін. гіпотезою, яка належить М.Возняку, автором "П." був відомий культурно-освіт. та церк. діяч І.Борецький. Існує ще одна гіпотеза (П.Яременка), за якою автором вважається львів. братський священик Андрій Вознесенський. Але, незалежно від конкретної постаті автора, спрямованість твору, обізнаність із подіями церк. і громад. життя переконують у тому, що він був активним діячем братського культурно-освіт. руху кінця 16 – поч. 17 ст.

Пам'ятка відома в єдиному списку у складі рукописного збірника М.Гунашевича (1649), уривок твору вміщений у рукописному збірнику 1617–18, імовірно, білорус. походження. Автор на початку підкреслює прийняття християнства Руссю і перебування київ. митрополії під зверхністю константиноп. патріарха. Виходячи з ідеології братського руху, вважав причиною занепаду Русі не лише князівські міжусобиці, а й відсутність належної освіти, унаслідок чого рус. землі підпали під владу сусідів – "Венкгров, Поляков і Литви". Заперечував правомочність Флорентійської церк. унії 1439 на укр. і білорус. землях. Особливо підкреслював участь правосл. патріархів у підтримці братського руху в Україні та Білорусі наприкінці 16 ст. Гостро критикував правосл. ієрархію за її недбале ставлення до поширення освіти, заснування шкіл, відсутність високих християн. чеснот, власні користолюбиві інтереси, що призвело до укладання Берестейської церк. унії 1596 з катол. церквою й визнання зверхності Папи Римського. Високо оцінював вклад кн. В.-К.Острозького в поширення освіти, книгодрукування, підтримку правосл. церкви. Наводить промову кн. В.-К.Острозького до польс. короля Сигізмунда III Ваза на захист правосл. церкви під час вального сейму 1597, на якому засудили патріаршого протосинкела Никифора, що брав участь у Берестейському правосл. церк. соборі 1596, до ув'язнення у фортеці Мальборк (Польща), де він і помер. Заперечував догмат католицизму, що саме апостол Петро передав Папі Римському ключі від Церкви і це є ознакою його першості серед ін. християн. ієрархів. Вважав, що дари апостола Петра належать усім ієрархам порівну. За стилем твір різниться від ін. пам'яток полемічного письменства поч. 17 ст., у ньому поєднується полемічно-публіцистичний памфлет з описом реальних подій, що мали місце. Написаний укр. книжною мовою, близькою до розмовної, збагачений нар. фразеологізмами. І.Франко вважав автора цієї пам'ятки "одним з найкращих українських письменників кінця 16 – початку 17 ст.".

Вид.: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 4. СПб., 1851; Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львів, 1954; Дзюба О. М. Невідомий уривок з "Перестороги". В кн.: Український археографічний щорічник, вип. 3/4. К., 1999.


Література:
 1. Franko I. Z dziejów synodu brzeskiego 1595. "Kwartalnik Historyczny", 1895, zesz. 1
 2. Коляда Г. До питання про авторство "Перестороги" в світлі гіпотези І. Франка. В кн.: Іван Франко, збірник 6. Львів, 1958
 3. Яременко П.К. "Пересторога" – український антиуніатський памфлет початку XVII ст. К., 1963.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
 • ФЛОРЕНТІЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1439
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ХРИСТИЯНСТВО
 • ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ
 • ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 • ПОТІЙ ІПАТІЙ
 • РОГАТИНЕЦЬ ЮРІЙ КУЗЬМИЧ
 • СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВІЛЬНЮС
 • ВОЗНЯК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
 • ЛЬВІВ
 • ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 • РОГАТИНЕЦЬ ЮРІЙ КУЗЬМИЧ
 • РУКОПИСНА КНИГА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)