ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕРКОВСЬКИЙ АРНОЛЬД ЛЕОНІДОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І. ПЕРКОВСЬКИЙ Арнольд Леонідович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Perkovskyj_A (останній перегляд: 17.07.2019)
ПЕРКОВСЬКИЙ АРНОЛЬД ЛЕОНІДОВИЧ

ПЕРКОВСЬКИЙ Арнольд Леонідович (16.01.1932–27.09.2005) – дослідник істор. демографії України, демограф. Н. в с. Северинівка (нині село Жмеринського р-ну Він. обл.). 1963 закінчив істор. ф-т Київ. ун-ту. 1963–67 – аспірант, 1965–69 – молодший наук. співробітник відділу історіографії та джерелознавства Ін-ту історії АН УРСР. 1968 захистив канд. дис. на тему: "Народонаселення України в XVIII ст." (наук. керівник – д-р істор. н. Ф.Шевченко). 1969–96 – молодший наук. співробітник, наук. співробітник, старший наук. співробітник Ін-ту економіки АН УРСР/України (з 1994 – Інститут економіки НАН України), 1996–98 – старший наук. співробітник Ін-ту психології Академії пед. наук України, за сумісництвом – старший консультант Нац. ін-ту стратегічних досліджень (1996). Із 1998 – на пенсії. Як демограф зробив значний внесок в опрацювання проблеми істор. законів народонаселення, вивчав історію демографії в Україні. Як спеціаліст у царині демографії історичної досліджував питання демографічних криз і катастроф в Україні, поєднуючи дескриптивний опис із суттєвими теор. узагальненнями. Останнім часом зосереджував увагу на опрацюванні питань геополітики, проблеми формування нац. і територіальних еліт України і Росії 19–20 ст., а також масонства.

П. у м. Київ.


Праці:
 1. К вопросу о законе народонаселения докапиталистических формаций. В кн.: Демографические тетради, вып. 4–5. К., 1972
 2. Zum System der Bevölkerungsgesetze in den vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. В кн.: Sonderdruck aus: Beiträge zur Demographie – Bevölkerungstheorie und Bevölkerungs politik. Berlin, 1981
 3. Про демографічні втрати України у 30-х роках. "Вісник Міжнародної асоціації україністів", 1991, № 3
 4. Про чисельність населення м. Києва на початку XVIII ст.: Джерела до історичної демографії України. В кн.: Український археографічний щорічник: Нова серія, вип. 1. К., 1992
 5. Источники по национальному составу населения Украины в 1939–1944 гг. В кн.: Людские потери СССР в период Второй мировой войны: Сборник статей. СПб., 1995
 6. Розвиток демографічної думки в Україні (до 1921 р.). "Український історик", 1995, № 1–4 (124–127)
 7. Екстремальні ситуації і демографічні катастрофи в Україні (1920–1930). "Пам'ять століть", 1997, № 5.
Література:
 1. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985
 2. Галузинская В. Академические портреты или три очерка современной науки: Научно-художественная книга. К., 1991
 3. Горская Н.А. Историческая демография России эпохи феодализма: Итоги и проблемы изучения. М., 1994
 4. Народонаселение: Энциклопедический словарь. М., 1994
 5. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів. К., 1997
 6. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник: Серія "Українські історики", вип. 1. К., 1998
 7. Білокінь С.І. На зламах епохи: Спогади історика. Біла Церква, 2005
 8. Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006.

Посилання:
 • ДЕМОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГЕОПОЛІТИКА
 • КИЇВ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)