ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА НЕОНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Пінчук Ю.А. ПЕТРОВСЬКИЙ Микола Неонович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Petrovskyj_M (останній перегляд: 17.09.2019)
ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА НЕОНОВИЧ

ПЕТРОВСЬКИЙ Микола Неонович (14.11.1894–20.07.1951) – історик і археограф. Професор (1928), д-р істор. н. (1939). Чл.-кор. АН УРСР (1945). Н. в с. Кудрівка (нині Сосницького р-ну Черніг. обл.) в сім'ї священика. Закінчив Черніг. духовну семінарію (1915) та Ніжинський історико-філол. ін-т (1919). Написав твір на здобуття ступеня кандидата "Польсько-козацькі війни до Богдана Хмельницького" (1919). 1919–23 викладав історію в Сновській трудовій школі на Чернігівщині, з 1924 до 1933 – у Ніжинському ін-ті нар. освіти (з 1928 по грудень 1933 – професор; 1928 був заарештований "за націоналістичну діяльність"). З 1934 – на наук. роботі у Всенар. б-ці України в Києві – і з 1937 – в Ін-ті історії України АН УРСР: наук. працівник (1937), директор (1942–47), зав. відділу археографії (1947). Був евакуйований до Уфи (нині столиця Республіки Башкортостан, РФ; 1941–43), згодом до Москви (1943–44). З 1944 – зав. кафедри історії України Київ. ун-ту. Член делегації УРСР на сесіях Організації Об'єднаних Націй у Сан-Франциско (США; 1945) та Лондоні (Велика Британія; 1946), а також на Паризькій мирній конференції 1946. Працював у Всеслов'янському антифашистському комітеті. Розпочав серію статей "Українські діячі ХVII ст." Упорядкував 1-й т. хрестоматії "Історія України в документах і матеріалах" (1939; 2-ге вид. – 1946 (з 1941 – разом із В.Путіловим)). Співавтор колективної праці "Нарис історії України" (Уфа, 1942). П. належить до видатних укр. істориків-медієвістів. Досліджував історію України переважно 17–18 ст. Автор праць із тематики національно-визвол. боротьби укр. народу серед. 17 ст., з історіографії України модерної доби, зокрема про літопис Самовидця, літописи С.Величка, Г.Граб'янки тощо, а також – життєписів визначних діячів укр. історії: Б.Хмельницького, І.Богуна, М.Кривоноса та ін.

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медалями.

П. у м. Київ.


Праці:
 1. До питання про певність відомостей літопису Самовидця й про автора літопису. "Записки Ніжинського інституту народної освіти" (Ніжин), 1926, кн. 6
 2. До історії Руїни. Там само, 1928, кн. 8
 3. Нариси історії України ХVII–початку ХVIII століть. Х., 1930
 4. Визвольна війна українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1648–1654). К., 1940
 5. Богдан Хмельницкий. М., 1944
 6. Максим Кривонос. К., 1944
 7. Освободительная война украинского и белорусского народов против польских захватчиков: Богдан Хмельницкий. М., 1946.
Література:
 1. Олійник Л.В. Український радянський історик М.Н. Петровський. "УІЖ", 1964, № 5
 2. Дмитрієнко С. Студентські роки Миколи Петровського. "Сіверянський літопис", 1995, № 4
 3. Білокінь С. Петровський Микола Неонович. В кн.: Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1998
 4. Коржелецька С. Внесок М.Н. Петровського в історичну науку (узагальнений огляд праць). "Історіографічні дослідження в Україні", 1998, № 8
 5. Удод О.А., Шевченко А.Ю. Микола Неонович Петровський (1894–1951): життя і творчий шлях історика. К., 2005.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БОГУН ІВАН
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КРИВОНІС МАКСИМ
 • КИЇВ
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • МОСКВА
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ
 • ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1946
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ВСЕСЛОВ'ЯНСЬКИЙ АНТИФАШИСТСЬКИЙ КОМІТЕТ

 • Пов'язані терміни:
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОМІТЕТ З ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНИХ, АРХІТЕКТУРНИХ І АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ УРСР
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • МАНУЇЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ АН УРСР
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1946
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ РОМАН ОНИСИМОВИЧ
 • САН-ФРАНЦИСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1945
 • СТЕЦЮК КАТЕРИНА ІСАКІВНА
 • УДОД ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
 • ЗАПИСКИ НІЖИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНЬОЇ ОСВІТИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)