ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕТРУНЬ ФЕДІР ЄВСТАФІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Бачинська О.А. ПЕТРУНЬ Федір Євстафійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Petrun_F (останній перегляд: 21.02.2019)
ПЕТРУНЬ ФЕДІР ЄВСТАФІЙОВИЧ

ПЕТРУНЬ Федір Євстафійович (02.03(17.02).1894–01.07.1963) – географ, історик, бібліограф. Н. в с. Устьє (нині Бершадського р-ну Він. обл.) в сім'ї сільс. писаря. 1919 закінчив історико-філол. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі. Канд. дис. на тему: "Пути и подступы к Днестру: Очерки по истории русской географии" (Байрам-Алі, 1944; зберігається в Науковій бібліотеці Одес. нац. ун-ту ім. І.І.Мечникова). Співробітник Головної б-ки Вищої школи м. Одеса (1919–31; Центр. науково-навч. б-ки Одеси та Одес. держ. б-ки), наук. співробітник н.-д. кафедри географії та світ. госп-ва секції сходознавства, секретар Одес. філії Всеукр. асоціації сходознавства (1926–31), член соціально-історичної секції Одес. комісії краєзнавства. Викладач Ін-ту нар. освіти (1921–25), Ін-ту нар. госп-ва (1923–31), Одес. пед. ін-ту (1933–41), доцент, зав. кафедри фіз. географії (з 1941), декан геогр. ф-ту (1944–52) Одес. ун-ту.

Дослідження вченого присвячені географії, історії Пн. Причорномор'я XV–XVIII ст., фізико-геогр. районуванню, охороні природи пд. лісостепових і степових регіонів, геогр. аналізові картографічних матеріалів 18–19 ст. по території України.

П. у м. Одеса.

У наук. б-ці Одеського національного університету зберігається іменний фонд П., який налічує бл. 3500 книг, брошур, атласів із географії, історії, картографії, геології, геодезії тощо.


Праці:
 1. Ханські ярлики на українські землі (до питання про татарську Україну). "Східний світ", 1928, № 2
 2. Нове про татарську старовину Бозько-Дністрянського степу. Там само, 1928, № 6
 3. Картографические фонды ХVIII в. по территории Украины. "Вестник АН СССР", 1948, № 6
 4. Південна межа лісової рослинності у межиріччі Прут–Дністер. "Праці Одеського державного університету імені І.І. Мечникова", 1957, т. 147 (серія геологічних і географічних наук, вип. 5).
Література:
 1. Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – національне надбання держави. В кн.: Матеріали науково-практичної конференції: Одеса, 25–26 квітня 2000. Одеса, 2001
 2. Савельєва Є.В. Дослідженння історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф.Є. Петруня. "Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство", Одеса, 2007, вип. 4.

Посилання:
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 • Пов'язані терміни:
 • ЯРЛИКИ ХАНСЬКІ НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ КІНЦЯ 14 – СЕРЕДИНИ 16 СТ.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)