ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЯСЕЦЬКИЙ ПАВЛО

  Бібліографічне посилання: Вирський Д.С. ПЯСЕЦЬКИЙ Павло [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Piasetskyj_P (останній перегляд: 19.09.2019)
ПЯСЕЦЬКИЙ ПАВЛО

ПЯСЕЦЬКИЙ (Piasecki) Павло (17.10.1579–01.08.1649) – польс. історик. Походив із нешляхетського роду. Навч. в Празі (нині столиця Чехії) та Римі (Італія; 1610 здобув ступінь д-ра обох прав). Протонотарій римської курії. Повернувшись на батьківщину, виконував обов'язки секретаря польс. короля Сигізмунда III, займав посаду каноніка, а від 1616 – архідиякона варшавського. Згодом – архідиякон люблінський, із 1624 – абат у Могилі під Краковом. З 1627 – єпископ кам'янецький, із 1640 – холмський, із 1644 – перемишльський (як катол. ієрарх виділяється ворожим ставленням до унійців, прихильник мирного співіснування "старих вір" – католицизму та православ'я). Автор масштабної латиномовної праці "Хроніка подій у Європі" (Краків, 1645; 2-ге доповнене вид. – Краків, 1648; 3-тє – Амстердам, 1649; скорочений польс. переклад видав 1870 Ю.Бартошевич). У цьому творі докладно представив часи королювання Сигізмунда III Ваза та Владислава IV Ваза, причому настанови П. щодо першого були вельми критичні. У 2-й пол. 17 ст. "Хроніка..." П. користувалася популярністю в західноєвроп. учених. Із кінця 17 ст. походить і її рукописний переклад "руською" мовою для укр. та рос. читача.

У "Хроніці..." П. порічним нарисам часів перших Вазів передує окремий вступний начерк із коротким описом королювання Стефана Баторія (авторська точка відліку для історії сучасності). Відтак між історично-геогр. відомостями щодо татарсько-турецько-молдов. та моск. прикордоння вміщено кілька "козацьких параграфів". Вони мають переважно шаблонні риси, відчутною оригінальністю відзначається лише сюжет про мор. справу на Запоріжжі. Утім, дуже цікавими є ідеологічні акценти історика – популяризація "баторіанської легенди" козацтва, виопуклення загальноєвроп. значення боротьби запорожців із Османською імперією та замовчування конфлікту Війська Запорозького з урядом Речі Посполитої. Усе це говорить про виразне "козакофільство" автора, його бажання надати козацтву гідне місце у річпосполитській Вітчизні. Чимало уваги П. приділив також козац. війнам 1625, 1630, 1637–38 (1638 – останній рік хроніки, наступні часи аж до 1648 окреслені дуже коротко). Причому, і тут історик акцентував на провинах уряду перед козаками, які й штовхали останніх на повстання.

П. відомий також як автор латиномовного трактату "Думка про абсолютну владу" (написаний між весною 1631 та весною 1632, виданий В.Чаплинським і Я.Якубовським 1972). Твір засвідчив велике враження, що справив на П. досвід рос. "Смути" – здатність народу відродити свою, вже здавалося знищену, державність. У цьому історик побачив підставову перевагу моск. сусп. ладу, який, на його думку, був базований на найчистішому слов'янсько-сарматському першовзорі (див. також Сарматизм). Ці добрі "сарматські" звичаї, спільні для русинів, татар і поляків, він пропонував плекати і своїм співвітчизникам.


Праці:
 1. Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Kraków, 1870
 2. Responsum de absoluto dominio… В кн.: Archiwum Literackie, t. 16: Miscellanea Staropolskie (4). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1972.
Література:
 1. Szelągowski A. Paweł Piasecki, historyk polski XVII wieku. Lwów, 1899
 2. Czapliński W. Nieznany traktat Pawła Piaseckiego. В кн.: Archiwum Literackie, t. 16: Miscellanea Staropolskie (4). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1972
 3. Krawczyk A. Warsztat historyczny Pawła Piaseckiego. В кн.: Folia Societatis Scientiarum Lublinensis [Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka], vol. XXIX, nr. II. Lublinum, 1991
 4. Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI – середина ХVII ст.), ч. 1–2. К., 2008.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РИМСЬКА КУРІЯ
 • САРМАТИЗМ
 • СТЕФАН БАТОРІЙ
 • СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВІТЧИЗНА
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА

 • Пов'язані терміни:
 • ХРОНІКА ЮЗЕФОВИЧА
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОХОВСЬКИЙ ВЕСПАСІАН
 • ТРАХТЕМИРІВ, СЕЛО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)