ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПІЧЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ПІЧЕТА Володимир Іванович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Picheta_V (останній перегляд: 22.07.2019)
ПІЧЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ПІЧЕТА Володимир Іванович (21 (09).10.1878–23.06.1947) – білорус. і рос. історик-славіст сербського походження. Професор (1917). Академік АН Білорус. СРР/РСР (1928), АН СРСР (1946). Н. в м. Полтава в сім'ї ректора Полтав. духовної семінарії. Закінчив Полтав. класичну г-зію (1897), історико-філол. ф-т Московського університету (1901). Викладав рос. мову та історію в Москві, Коростишеві й Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ; 1902–05). Член Катеринославської губернської вченої архівної комісії (1903–05). Приват-доцент (1910), професор (1917) Моск. ун-ту. Викладав на Вищих жін. курсах у Москві та в Академії комерційних наук. Захистив докторську дис. на тему: "Аграрна реформа Сигізмунда-Августа в Литовсько-Руській державі" за другим томом своєї однойменної монографії (1919). Брав участь у радянсько-польс. переговорах у Ризі (Латвія) як експерт (1920–21). Співробітник, зав. відділу Гол. архів. управління (1918–22). Професор і ректор Білорус. ун-ту в Мінську (нині столиця Білорусі; 1921–30). 1930 заарештований органами ОДПУ СРСР у справі академіка С.Платонова. Звинувачений у зв'язках з білою еміграцією та антирад. діяльності. Перебував на засланні у В'ятці (нині м. Кіров, РФ; 1931–34). Професор Воронезького пед. ін-ту (1934), Моск. пед. ін-ту та Московського ун-ту (1938). Зав. сектору слов'янознавства Ін-ту історії АН СРСР (1937). Із 1943 – зав. кафедри Моск. ун-ту. Заст. директора Ін-ту слов'янознавства АН СРСР (1946–47).

Автор праць з історії Білорусі, України, Росії, Польщі, Литви й Чехії, у т. ч присвячених етногенезу українців, періодизації укр. історії і визвол. війні укр. народу серед. 17 ст., а також студій з історіографії та архівознавства.

П. у м. Москва.

Бібліогр.: Асафова Н.М., Пичета А.П. Библиография трудов В.И. Пичеты. В кн.: Ученые записки Института славяноведения АН СССР, т. 1. М., 1949; Дукор Е.Я. Владимир Иванович Пичета: Биобиблиографический указатель. Минск, 1978.


Література:
 1. Никитин С.А. Деятельность В.И. Пичеты в области славяноведения. В кн.: Ученые записки Института славяноведения АН СССР, т. 1. М., 1949
 2. Ткаченко Н.М. Работы академика В.И. Пичеты по истории Украины. Там само
 3. Савич А.А. В.И. Пичета, его жизнь и научная деятельность. В кн.: Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина, т. 60. М., 1949
 4. Королюк В.Д. Владимир Иванович Пичета: Опыт творческого портрета. "Вопросы истории", 1970, № 8
 5. Шевченко Ф.П. Академік В.І. Пічета: До 100-річчя з дня народження. "УІЖ", 1978, № 9
 6. Абросимова С.В. Вопросы освободительной борьбы украинского и белорусского народов в трудах В.И. Пичеты. В кн.: Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории. Днепропетровск, 1984
 7. Йоффе Е.Г. Володимир Іванович Пічета. "УІЖ", 1991, № 10
 8. Василенко В.О. Катеринославський період життя В.І. Пічети (1903–1905) та його ранні праці. В кн.: Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей, вип. 11. К., 2000.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КОРОСТИШІВ
 • МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • МОСКВА
 • ПЛАТОНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ПОЛТАВА

 • Пов'язані терміни:
 • БОРОВОЙ САУЛ ЯКОВИЧ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КОРОЛЮК ВОЛОДИМИР ДОРОФІЙОВИЧ
 • ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ
 • МІЛЛЕР ІЛЛЯ СОЛОМОНОВИЧ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • САВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)