ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПІДМОГИЛЬНИЙ ВАЛЕР'ЯН ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Лущій С.І. ПІДМОГИЛЬНИЙ Валер'ян Петрович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pidmohylnyj_V (останній перегляд: 28.01.2020)
ПІДМОГИЛЬНИЙ ВАЛЕР'ЯН ПЕТРОВИЧ

ПІДМОГИЛЬНИЙ Валер'ян Петрович (02.02.1901–03.11.1937) – прозаїк, перекладач. Н. в с. Чаплі, що під Катеринославом (нині це околиця Дніпропетровська), в сел. родині. 1910–18 навч. в 1-му Катериносл. реальному уч-щі. 1920–21 вчителював у Павлограді та Катеринославі. Через матеріальні проблеми П. не завершив навчання в Катериносл. ун-ті. У цей період важливу роль у творчому становленні П. відіграли літературознавець П.Єфремов, якому належить перша серйозна аналітична розвідка про творчість П. "Поет чарів ночі", та історик Д.Яворницький. Друкуватися почав ще в шкільні роки під псевдонімом Лорд Лістер. До першої збірки, яка мала гучну назву "Твори. Т. 1." (1920), увійшло 9 оповідань: "Важке питання", "Ваня", "Гайдамака", "Дід Яким", "Добрий Бог", "На іменинах", "На селі", "Пророк", "Старець". Юний автор намагався осмислити проблему морального становлення молоді, психологічно тонко відтворити почуття й переживання своїх ровесників. 1921 переїхав до Києва, працював бібліографом Книжкової палати. 1921–23 у голодні роки залишив місто й викладав укр. мову та політосвіту у Ворзельській трудовій школі. В оповіданнях "Собака" (1920), "Проблема хліба" (1922), "Син" (1923) йдеться саме про голод 1921–1923 років в УСРР. П. майстерно зобразив психіку голодної людини. 1923 прозаїк повернувся до Києва й активно включився в культурно-мистецьке життя. Був організатором і членом літ. угруповання "Ланка" (1924–26; з 1926 – "Майстерня революційного слова"). Брав участь у літературній дискусії 1925–1928. Був редактором вид-ва "Книгоспілка", співредактором ж. "Життя й революція". Друкувався в літ. збірниках і журналах "Січ", "Вир революції", "Життя й революція", "Жовтень", "Нова громада", "Нова Україна", "Універсальний журнал", "Універсальний журнал Червоний шлях", газетах "Український пролетар", "Літературна газета". Автор літературознавчих статей та рецензій про творчість Т.Бордуляка, І.Нечуя-Левицького, М.Рильського та ін. Разом з Є.Плужником уклав словник "Фразеологія ділової мови" (1926, 1927). Після переїзду до Харкова працював у вид-вах "Рух" та "Література і мистецтво".

8 грудня 1934 П. заарештовано за приналежність до "групи письменників-націоналістів з терористичними настроями у ставленні до вождів партії". Ув'язнення відбував у Соловецькому таборі.

Страчений 1937 в урочищі Сандормох біля м. Медвєж'єгорськ (нині місто Реcпубліки Карелія, РФ) за вироком особливої трійки Управління НКВС Ленінгр. обл.

Реабілітований 14 грудня 1956 за відсутністю складу злочину.

Тема "людина і революція" – одна з головних у творчості П., аналізує проблеми сенсу людського буття, особистої відповідальності та обов'язку, конфлікт між розумом і серцем, тілом і душею, раціональним та ірраціональним, добрим і лихим началами в людині тощо. П. проявив себе не тільки як письменник, а і як філософ, котрий надзвичайно близько підійшов до ідей екзистенціалізму, які розроблялися в європ. філософії і літературі.

Особливе місце у творчій спадщині П. займають переклади творів французької літератури та філософії, зокрема: А.Франса, О. де Бальзака, Гі де Мопассана, П.Ампа, Вольтера, Д.Дідро, А.Доде, П.Меріме, Г.Флобера, К.Гельвеція, В.Гюго, Ж.Дюамеля та ін. Був організатором, редактором і перекладачем багатотомних видань О. де Бальзака (15 т.), А.Франса (25 т.). Письменник ґрунтовно вивчав не лише європ. літературу, а й філософію, зокрема праці К.Гельвеція, І.Канта, Ф. Ніцше, Ж.-Ж.Руссо, Б.Спінози, З.Фрейда, А.Шопенгауера, О.Шпенглера та ін.

Документи, листи, машинописи худож. творів письменника зберігаються у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України, в Ін-ті рукопису НБУВ, ЦДАМЛМ України, Державному архіві МВС України, Держ. архіві Служби безпеки України. Твори П. перекладені анг., нім., польс., рос. мовами.


Праці:
 1. Твори, т. 1. Катеринослав, 1920
 2. Остап Шаптала: Повість. Х., 1921
 3. В епідемічному бараці. К.–Лейпціг, 1922
 4. "Повстанці" й інші оповідання. Прага–Берлін, 1923
 5. Військовий літун. К., 1924
 6. Проблема хліба. К., 1927, 1930
 7. Місто. Х., 1928, 1929
 8. Город. М.–Л., 1930
 9. Невеличка драма. "Життя й революція", 1930, № 3–6
 10. Третя революція. Львів–Краків, 1942
 11. Невеличка драма. Париж, 1956
 12. Повість без назви. "Вітчизна", 1988, № 2
 13. Місто. К., 1989
 14. Невеличка драма: Роман, повісті. Дніпропетровськ, 1990
 15. Оповідання. Повість. Романи. К., 1991
 16. Історія пані Ївги. К., 1991
 17. Місто: Роман та оповідання. К., 1993.
Література:
 1. Шерех Ю. Людина і люди: "Місто" В. Підмогильного. В кн.: Шерех Ю. Не для дітей: Літературно-наукові статті і есеї. Нью–Йорк, 1964
 2. Ласло-Куцюк М. "Місто" В. Підмогильного і французький роман XIX століття. В кн.: Ласло-Куцюк М. Шукання форми. Бухарест, 1980
 3. Коломієць Л.В. "Місто" В. Підмогильного: Проблематика та структурна організація. "Слово і час", 1991, № 5
 4. Її ж. Український Ренесанс: У пошуках індивідуальності. Там само, 1992, № 10
 5. Шевчук В. Екзистенціальна проза В. Підмогильного. В кн.: Підмогильний В. Місто: Роман та оповідання. К., 1993
 6. Мельник В.О. Суворий аналітик доби: Валер'ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. К., 1994
 7. Tarnawsky M. Between reason and irrationality: The Prosse of Valerijan Pidmohylnyj.Toronto–Buffalo–London. 1994
 8. Павличко С. Дискурс українського модернізму в українській літературі. К., 1997
 9. Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного. К., 2008
 10. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: Портрет в історичному інтер'єрі. К., 2008.

Посилання:
 • БАЛЬЗАК ОНОРЕ ДЕ
 • ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ - ЖУРНАЛ (1923-1936)
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ГОЛОД 1921–1923 РОКІВ В УСРР
 • ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
 • КАНТ ІММАНУЇЛ
 • ХАРКІВ
 • КНИГОСПІЛКА
 • КИЇВ
 • ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ 1925–1928: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
 • МАЙСТЕРНЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО СЛОВА, МАРС
 • МЕРІМЕ (MÉRIMÉE) ПРОСПЕР
 • НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
 • НІЦШЕ ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ
 • НОВА УКРАЇНА
 • ПАВЛОГРАД
 • ПЛУЖНИК ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
 • РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
 • ШПЕНГЛЕР ОСВАЛЬД
 • ВОЛЬТЕР
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЖИТТЯ Й РЕВОЛЮЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • БОЙКО-БЛОХИН ЮРІЙ ГАВРИЛОВИЧ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНОЇ БОРОТЬБИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРАВА 1935
 • КОСТЮК ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАЙСТЕРНЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО СЛОВА, МАРС
 • П'ЯДИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
 • САНДАРМОХ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)