ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЛАТОНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Гересименко Н.О. ПЛАТОНОВ Сергій Федорович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Platonov_S (останній перегляд: 15.09.2019)
ПЛАТОНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ

ПЛАТОНОВ Сергій Федорович (28(16).06.1860–10.01.1933) – рос. історик. Професор (1899), дійсний член Рос. АН (1920). Н. в м. Чернігів у сім'ї директора Черніг. губернської друкарні. Навч. в Петерб. г-зії (1870–78) та на історико-філологічному ф-ті Петербурзького університету (1878–82). Під час навчання в ун-ті вагомий вплив на напрям його наук. діяльності справляли лекції професора рос. історії К.Бестужева-Рюміна, викладачів ун-ту О.Градовського, В.Сергеєвича, В.Васильєвського, а також праці В.Ключевського.

Викладав рос. мову й історію в середній школі (1882–89), читав курс рос. історії 17 ст. на Вищих жін. курсах (із 1883) і новітньої рос. історії в Олександрівському (колиш. Царськосельському) ліцеї (із 1886). Склав магістерський екзамен 1885, 1888 опублікував монографію "Древнерусские сказания и повести о Смутном времени ХVII в. как исторический источник", написану на змістовній джерельній базі, із характерним для вченого обов'язковим зверненням до архів. джерел, і захистив магістерську дис. Приват-доцент (1888–89) Петерб. ун-ту, викладав загальний курс і окремі періоди рос. історії та проводив семінарські заняття.

1890, на прохання історико-філол. ф-ту Петерб. ун-ту, призначений мін-вом освіти Рос. імперії в. о. професора цього ф-ту. За сумісництвом – член редколегії та пом. редактора "Журнала Министерства народного просвещения" (1890–96).

1891 підготував і опублікував "Памятники древнерусской письменности, относящиеся к Смутному времени", визнані наук. громадськістю вагомим внеском у вивчення давньорус. літератури.

1899 захистив докторську дис., яка й донині є першоосновою знань про Росію 2-ї пол. 16 – поч. 17 ст. Професор (1899–1916), зав. кафедри, декан (1900–05) історико-філол. ф-ту Петерб. ун-ту. Директор жін. пед. ін-ту (1903–16). Чл.-кор. Петерб. АН (1909).

Автор підручників для середньої й вищої школи.

Після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917 співробітництво П. з рад. властями почало- ся з делегування його Петрогр. ун-том до комісії з охорони й облаштування архівів ліквідованих установ і призначення заступником голови комісії. Голова управління архівами Петрограда (із 1918 ). На цій посаді докладав багато зусиль для збереження вітчизн. культ. спадщини, архівів дореволюц. установ, особових фондів і колекцій. Із реорганізацією й політизацією управління архів. фондом РСФРР у травні 1923 написав заяву про відставку.

Голова Археогр. комісії (1918–29) та комісії з видання творів О.Пушкіна (з 1928), директор Пушкінського Дому Ін-ту рос. літератури АН СРСР (1925–29) та б-ки АН СРСР (1925–26). Директор Археол. ін-ту (1918–23). Дійсний член Рос. АН (1920), академік-секретар відділу гуманітарних наук і член Президії АН СРСР (1929).

У післяреволюц. роки видавав переважно науково-популярні праці: "Борис Годунов" (1921), "Иван Грозный" (1923), "Смутное время" (1923), "Петр Великий" (1926), що відповідали історіографічним запитам часу й мали сусп. значення.

12 січня 1930 заарештований у сфабрикованій справі істориків "Про контрреволюційну змову в Академії наук" (1929–31) за звинуваченням у кер-ві контрреволюц. орг-цією, що мала на меті відновити в Росії монархію, і в кер-ві коаліцією різних течій бурж. історіографії. У в'язниці не відмовився від своїх переконань та уявлень про шляхи розвитку істор. науки. Позбавлений звання академіка, 1931 засуджений до заслання в Самару (нині місто в РФ).

П. у м. Самара.

Реабілітований 1967 і відновлений у званні дійсного члена АН СРСР.

Бібліогр.: Список трудов С.Ф. Платонова. В кн.: Сборник статей по русской истории, посвященный С.Ф. Платонову. Пг., 1922; Список печатных трудов академика С.Ф. Платонова (с 1923). В кн.: Археографический ежегодник за 1993 г. М., 1995.


Праці:
 1. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени ХVII в. как исторический источник. СПб., 1888
 2. Памятники древнерусской письменности, относящиеся к Смутному времени. В кн.: Русская историческая библиотека: 1891, т. 13. СПб., 1909
 3. Очерки по истории Смуты в Московском государстве ХVI–ХVII вв. СПб., 1899
 4. Борис Годунов. Пг., 1921
 5. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. "Русский исторический журнал", 1922, № 8
 6. Прошлое русского Севера: Очерки по истории колонизации Поморья. Пг., 1923
 7. Иван Грозный (1530–1584). Пг., 1923
 8. Москва и Запад в 16–17 вв. Л., 1925
 9. Петр Великий: Личность и деятельность. Л., 1926
 10. Москва и Запад: Борис Годунов. М., 1999.
Література:
 1. К портрету С.Ф. Платонова (со списком трудов). "Русская старина", 1911, № 8; Шмидт С.О. Сергей Федорович Платонов и "дело Платонова". В кн.: Советская историография. М., 1996
 2. Брачев В.С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. СПб., 1997
 3. Сергей Федорович Платонов (1860–1933). В кн.: Портреты историков: Время и судьбы, т.1. М.–Иерусалим, 2000.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ВАСИЛЬЄВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ЛАППО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
 • ПІЧЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
 • ПРЕСНЯКОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
 • РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБИЛИОТЕКА
 • РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
 • ТАРЛЕ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
 • ТАТИЩЕВ ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ
 • ВІТРОВА МАРІЯ ФЕДОСІЇВНА
 • ЮРИДИЧНА ШКОЛА, ІСТОРИКО-ПРАВНИЧА ШКОЛА, ДЕРЖАВНО-ЮРИДИЧНА ШКОЛА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)