ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЛУГ

  Бібліографічне посилання: Цимбал Я.В. ПЛУГ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pluh (останній перегляд: 17.07.2019)
ПЛУГ

"ПЛУГ" – літературно-мистецька орг-ція. Повна назва – Спілка сел. письменників України "Плуг". Заснована в Харкові наприкінці березня 1922, офіц. датою заснування вважається 3 квітня 1922, коли статут нової літ. орг-ції затвердив худож. сектор Головполітосвіти.

Спілка прагнула "об'єднувати розпорошених досі селянських письменників, що, ґрунтуючись на ідеї тісного союзу революційного селянства з пролетаріятом, ідуть разом з останнім до утворення нової соціялістичної культури й ширять ці думки серед селянських мас України без ріжниці національностей". В ідеологічній і худож. платформі наголошувалося на "організації психіки й свідомості широких селянських мас і сільської інтелігенції в дусі пролетарської революції".

Перший і єдиний голова "Плугу" – С.Пилипенко. До складу ініціативної групи засновників входили С.Пилипенко (голова), А.Панів (секретар), І.Сенченко, Г.Коляда, О.Яровий, І.Шевченко, А.Крашаниця. До "Плугу" спочатку належали також Д.Бедзик, С.Божко, М.Биковець, В.Вражливий, В.Гжицький, А.Головко, М.Дукин, Г.Епік, Н.Забіла, І.Капустянський, І.Кириленко, О.Копиленко, В.Минко, В.Мисик, П.Панч, М.Романівська, В.Сосюра, П.Усенко, В.Чередниченко, В.Штангей та ін.

У редакціях газет "Селянська правда" й "Вісті ВУЦВК", а згодом у приміщенні Сел. будинку в Харкові відбувалися літ. вечірки, т. зв. плужанські "понеділки", які збирали величезну аудиторію (500–600 осіб). На цих вечірках письменники зачитували свої твори, після чого провадилося обговорення за участю публіки.

Протягом перших 5-ти місяців існування орг-ції було закладено філії "П." в Краснограді, Валках, Лубнах, ін. містах Харківщини, Полтавщини, Київщини. 19 квітня 1925 при київ. філії "П." утворилася секція письменників Зх. України, до якої ввійшли В.Атаманюк, Д.Загул, В.Гадзінський, М.Козоріс, А.Шмигельський та ін. На поч. 1923 спілка налічувала 27 членів, у 1924 – 93 члени, у 1925 – 183 члени. Плужани виступили гол. опонентами ваплітян (див. Вільна академія пролетарської літератури), зокрема М.Хвильового, у літературній дискусії 1925–1928.

1924 видано перший літ. альманах "Плуг" за редакцією С.Пилипенка, загалом вийшло 6 альманахів "Плуг". Із лютого 1925 почав виходити двотижневик "Плужанин", 1928 перейменований на "Плуг", став місячником, виходив до серед. 1932.

1931 перейменована на Спілку пролетарсько-колг. письменників "Плуг". Самоліквідувалася 1932 після постанови ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 "О перестройке литературно-художественных организаций".


Література:
 1. Спілка селянських письменників "Плуг". "Вісти ВУЦВК", 1922, 29 березня
 2. Панч П. Літгуртки імені "Плуга" на провінції. "Селянська правда", 1923, 28 жовтня
 3. Панів А. Плужане, вивчайте село! Там само, 1923, 16 грудня
 4. Платформа ідеологічна й художня Спілки селянських письменників "Плуг". Статут Спілки селянських письменників "Плуг". "Плуг" (Х.), 1924
 5. Биковець М. "Селянська правда" і спілка "Плуг". "Селянська правда", 1925, 29 листопада
 6. Биковець М. До всеукраїнського з'їзду спілки "Плуг". "Коммунист", 1926, 4 апреля
 7. Божко С. Біля джерел жовтневої літератури. "Культура і побут", 1928, 6 листопада
 8. Ведміцький О. "Плуг". Етапи розвитку спілки пролетарсько-колгоспних письменників. Х., 1931
 9. Півторадні В.І. Українська література перших років революції (1917–1923 рр.). К., 1968
 10. Тростянецький А.А. Боротьба шляхом боротьби і шукань: Процеси ідейно-творчої консолідації письменницьких сил Радянської України (1917–1932). К., 1968
 11. Історія української літератури, т. 6: Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917–1932). К., 1970
 12. Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація: Українська літературна дискусія 1920-х років. К., 2006.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГАДЗІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
 • ГОЛОВКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГЖИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • ХВИЛЬОВИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • КОЗОРІС МИХАЙЛО КИРОВИЧ
 • КРАСНОГРАД
 • ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ 1925–1928: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
 • ЛУБНИ
 • ПАНЧ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
 • СЕНЧЕНКО ІВАН ЮХИМОВИЧ
 • СОСЮРА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ВАЛКИ
 • ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВАПЛІТЕ
 • ВІСТІ ВУЦВК
 • ЗАГУЛ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ
 • ЄРОФЕЇВ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ФАЛЬКІВСЬКИЙ ДМИТРО НИКАНОРОВИЧ
 • ГОЛОВКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГЖИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КОРШАК КИРИЛО ЮХИМОВИЧ
 • ЛАВРІНЕНКО ЮРІЙ АНДРІАНОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ 1925–1928: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
 • ЛІТЕРАТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХІДНЯ УКРАЇНА, СПІЛКА РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНЯ УКРАЇНА, ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
 • ОДИНЕЦЬ ГАВРИЛО МАТВІЙОВИЧ
 • ПАНЧ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
 • ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЛЕОНІД СОЛОМОНОВИЧ
 • СЕНЧЕНКО ІВАН ЮХИМОВИЧ
 • ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВАПЛІТЕ
 • ЯРОШЕНКО ВОЛОДИМИР МУСІЙОВИЧ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УСРР 1920–1930-Х РОКІВ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)