ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ

  Бібліографічне посилання: Маркова О.Є. ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Podilska_huberniia (останній перегляд: 15.12.2019)
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ – адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, утворена згідно з указом імператора Павла I від 12 грудня 1796. До губернії увійшли повіти ліквідованих Подільського намісництва, Брацлавського намісництва та Вознесенського намісництва. Остаточно межі губернії та її поділ на повіти усталилися у 1804. Від цього часу і до початку 20 ст. вона складалася з 12 повітів: Балтського, Брацлавського, Вінницького, Гайсинського, Кам'янецького, Летичівського, Літинського, Могилівського, Ольгопільського, Проскурівського, Ушицького, Ямпільського. Центром губернії був Кам'янець-Подільськ (нині м. Кам'янець-Подільський), на початку Першої світової війни фактичним центром стала Вінниця.

П.г. межувала на заході з австрійською провінцією Галичина, з ін. сторін – з рос. губерніями: Волинською, Київською, Херсонською і Бессарабською.

Діловодство аж до 1833 велося поруч з російською і польською мовою. До цього ж часу діяли успадковані від часів Речі Посполитої закони і судові установи. 1912–14 у П.г. діяли виборні земські установи. У 1832–1914 П.г. входила до Київського генерал-губернаторства.

За переписом 1897 в П.г. було 7207 населених пунктів, у т. ч. 17 міст і 120 містечок, чисельність населення – 3,03 млн. чол., з них українці становили 80,9 %, євреї 12,2 %, росіяни 3,3 %, поляки 2,3 %.

Основною галуззю економіки було сільське господарство. У промисловості провідну роль відігравало виробництво цукру. В 1905 поміщикам належало 35,8 % земельної площі. 78 % селянських господарств були безземельними і малоземельними.

Після розпаду Російської імперії П.г. існувала як адміністративно-територіальна одиниця у складі Української Народної Республіки, Української Держави та УСРР. В 1919 центром П.г. стала Вінниця. П.г. ліквідовано згідно з постановою ВУЦВК від 3 червня 1925. Її територія увійшла до складу Вінницького, Кам'янець-Подільського, Могилів-Подільського і Тульчинського округів.


Література:
 1. Военно-статистическое обозрение Российской империи, т. 10, ч. 2. Подольская губерния. СПб., 1849
 2. Батюшков П.Н. Подолия, историческое описание. СПб., 1891
 3. Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині XIX ст. Вінниця, 2001
 4. Калініч Т.Д. Зміни територіального устрою Подільської губернії наприкінці ХVIII – на початку XIX ст. "Проблеми історії України ХIХ–ХХ ст.", вип. ХII. К., 2006
 5. Скрипник А.Ю. Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793–1914 рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. К., 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГАЛИЧИНА
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОДІЛЬСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • ВІННИЦЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
 • АВРАМОВ ІВАН БОРИСОВИЧ
 • БАЛТА
 • БАР, М.ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • БЕРШАДЬ
 • БОБРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БРАЇЛІВ
 • БРАЦЛАВ
 • БРАЦЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • БИСТРИЦЬКИЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ЧЕЧЕЛЬНИК, СМТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ЧОРНИЙ ОСТРІВ, СМТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ДУНАЇВЦІ
 • ДУНАЙСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО
 • ЕНГЕЛЬГАРДТИ
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ АВСТРІЙСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО УРЯДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ГАЙСИН
 • ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
 • ГОНЧАРЕНКО АВЕРКІЙ
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ
 • ГУЛЕВИЧІ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА 1847–1848
 • КАМ'ЯНЕЦЬКА ОКРУГА
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КАРМАЛЮК УСТИМ ЯКИМОВИЧ
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ХМІЛЬНИК, МІСТО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • КОДИМА
 • КОЛОНІСТИ ІНОЗЕМНІ В УКРАЇНІ
 • КОНАР ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ
 • КОПАЙГОРОД
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КРАСИЛІВ
 • КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
 • КРИЖАНІВСЬКИЙ ПЛАТОН
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА КОМУНА
 • КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ЛАСКАРЄВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
 • ЛЕТИЧІВ
 • ЛИННИЧЕНКО ПЛАТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛІСОВА ВАРТА
 • ЛЮШКОВ ГЕНРІХ САМІЙЛОВИЧ
 • МАЛА РУСЬ
 • МАЛАВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
 • МЕДЖИБІЖ
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МЛИНІВ - СМТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ.
 • МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • МОЛДОВАНИ В УКРАЇНІ
 • МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ
 • МУЗЕЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
 • НАВЧАЛЬНІ ОКРУГИ
 • НЕМИРІВ, МІСТО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • НОРМИРОВКА
 • НОВА УШИЦЯ
 • ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОДЕСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ОРАТІВ
 • ОСТЕН-САКЕН ФАБІАН-ГОТЛІБ
 • ОСВІТА ЖІНОЧА В УКРАЇНІ
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПАСКЕВИЧ (ПАСЬКЕВИЧ) ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ПАСПОРТИЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
 • ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕРВОМАЙСЬК
 • ПІХНО (ПИХНО) ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ПІЩАНКА
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • ПОДОЛЬСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОНОМАРЬОВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
 • ПРОСКУРІВСЬКА ОКРУГА
 • ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПМР; ПРИДНІСТРОВ'Я)
 • РІТТІХ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА СТАРООБРЯДСЬКА ЦЕРКВА
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • САТАНІВ - СМТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ
 • ШАРГОРОД
 • СМОТРИЧ , СМТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
 • СПРАВНИК
 • СТАРА СИНЯВА , СМТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • СТЕМПОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • ТОМАШПІЛЬ, МІСТО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ТУЛЬЧИН, МІСТО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ТУЛЬЧИНСЬКА ОКРУГА
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • ТИВРІВ, СМТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • УМАНЕЦЬ ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ
 • ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ
 • ВІННИЦЯ
 • ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЯМПІЛЬ, СМТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ЯРМОЛИНЦІ
 • ЗАБОЛОТНИЙ ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЖЕЛЯБОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗВІД МІСЦЕВИХ ЗАКОНІВ ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1837


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)