ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Сербин Р. ПОДОЛИНСЬКИЙ Сергій Андрійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Podolynskyj_S (останній перегляд: 19.07.2019)
ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

ПОДОЛИНСЬКИЙ Сергій Андрійович (31(19).07.1850–12.07(30. 06).1891) – учений, мислитель, громад. і політ. діяч. Н. в с. Ярославка (нині село Бобровицького р-ну Черніг. обл.) в заможній дворянській сім'ї. Навч. вдома, кінцеві іспити склав у 1-й Київ. г-зії (1866). Продовжив освіту на фізико-мат. ф-ті Київ. ун-ту (1867–71), який закінчив із золотою медаллю. Відвідував марксистський гурток викладача-демографа М.Зібера, був активним членом народницької групи "чайковців".

У січні 1872 виїхав до Парижа (Франція), де розпочав вивчення медицини із проф. К.Бернаром. Познайомився з рос. народником П.Лавровим, поринув у життя народників-емігрантів. У Лондоні (Велика Британія) зустрів К.Маркса, поділяв його екон. теорії, але засуджував за політ. централізм. 1873–74 продовжував мед. студії в Цюриху (Швейцарія), одночасно помагав П.Лаврову видавати ж. "Вперед!", де публікував статті з економічної історії. П. закидав рос. народникам нехтування нац. питанням і намагання підпорядкувати собі нац. рухи в Російській імперії. Відвідував різні країни Європи. Перебуваючи в Україні 1874, П. став активним членом "Молодої громади", брав участь у київ. міжнар. археол. з'їзді. У родинному маєтку Ярославка лікував хворих селян, писав соціаліст. брошури укр. мовою ("Парова машина"), які видавав у Відні його галицький однодумець О.С.Терлецький. Від 1875 в газ. "Киевский телеграф" вміщав статті про свої враження від подорожі по Австро-Угорщині, в яких доводив нац. єдність тамтешніх українців і наддніпрянського населення. У травні 1876 одержав від Бреславльського ун-ту диплом лікаря.

Із липня 1876 до червня 1877 жив у Києві, займався "громадівськими" справами, писав науково-популярну монографію про хліборобство в Україні, яку вислав М.Драгоманову для публікації у Швейцарії. На поч. 1878 виїхав із дружиною за кордон, де співпрацював із М.Драгомановим над українознавчими темами. Навесні 1879 здійснив поїздку до Іспанії, описав її, порівнюючи Каталонію з Україною. Закінчив монографію "Ремесла й фабрики на Україні", яку М.Драгоманов видав 1880. У січні 1880 у франц. ж. "Міжнародний огляд біологічних наук" вийшла стаття П. "Людська праця і збереження енергії", в якій автор пояснював Марксову теорію додаткової вартості в термінах нагромадження і зберігання сонячної енергії людською працею. 6 версій статті з'явилися нім., італ. і франц. мовами. Сьогодні науковці вважають автора предтечею екологічного мислення. Стаття "Праця людини та її відношення до розподілення енергії" започаткувала засади оригінальної теорії праці не лише в екон., а й у моральних категоріях, що аналізувалися під кутом зору природничо-наук. процесів.

Разом із М.Драгомановим і М.Павликом видавав у Женеві укр. час. "Громада", підписав його радикальну політ. "Програму". 1882 П. припинив наук. і громад. роботу. 1885 мати привезла хворого П. до Києва, де він згодом помер. Похований на Аскольдовій могилі. Пам'ятник тепер на Звіринецькому кладовищі.


Праці:
 1. Oчерк развития международной ассоциации рабочих. "Вперед!" (Женева), 1873, т. 1; 1874, т. 2
 2. Парова машина: Казка. Відень 1875
 3. Про багатство та бідность: Розмова перва. Відень, 1876
 4. Про хліборобство: Частина перва: Про те, як наша земля стала не наша. Липськ. 1877
 5. Життя й здоров'я людей на Україні. Женева, 1879.
 6. Le nihilisme en Russie. "La Réforme" (Paris), 1879 (15 septembre); (15 octobre)
 7. Le travail humain et la conseration de l'energie. "Revue internationale des sciences biologiques" (Paris), 1880, t. 5, no. 1 (15 janvier)
 8. Громадівство і теорія Дарвіна. "Громада" (Женева), 1880, № 1
 9. Ремесла й фабрики на Україні. Женева, 1880
 10. Социалисты украинцы в Австрии. Женева. 1880
 11. Труд человека и его отношение к распределению энергии. "Слово", 1880, 4/5 (апрель–май)
 12. Из поездки в Испанию. "Русская мысль" (М.), 1882, кн. 10 (октябрь).
Література:
 1. Грушевський М.С. З починів українського соціялістичного руху: Мих. Грушевський і женевський соціялістичний гурток. Відень, 1922
 2. Корнійчук Л.Я., Мешко І.М. Економічні погляди С.А. Подолинського. К., 1958
 3. Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського. Львів, 1965
 4. Martinez-alier J., Schllüpmann K. The History of agricultural Energetics: Podolinsky. В кн.: Ecological Energy, Environment and Society. New York, 1987
 5. Злупко С.М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. Львів, 1990
 6. Корнійчук Л.Я. Життя й діяльність С.А. Подолинського. В кн.: Подолинський С.А. Вибрані твори. К., 2002
 7. Сербин Р. Життя й діяльність Сергія Подолинського: Біографічний нарис. В кн.: Подолинський С. Листи та документи. К., 2002.

Посилання:
 • АСКОЛЬДОВА МОГИЛА
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ЧАЙКОВЦІ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
 • ГРОМАДА, ЗБІРНИК
 • КИЕВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
 • КИЇВ
 • МАРКС К.
 • НАРОДНИКИ
 • ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОСТАП СТЕПАНОВИЧ
 • ВІДЕНЬ
 • ЗІБЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АВСТРІЯ
 • БОВАНЕНКО ДМИТРО ЄВМЕНОВИЧ
 • ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЕНГЕЛЬС (ENGELS) ФРІДРІХ
 • ГРОМАДА, ЗБІРНИК
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • НАВРОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • СЕРБИН РОМАН
 • ШВЕЙЦАРІЯ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОСТАП СТЕПАНОВИЧ
 • ЗІБЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)