ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Пінчук Ю.А. ПОГОДІН Михайло Петрович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pohodin_M (останній перегляд: 19.07.2019)
ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

ПОГОДІН Михайло Петрович (23(11).11.1800–20(08).12.1875) – рос. історик, письменник, журналіст, публіцист. Дійсний член Петерб. АН (1841). Н. в м. Москва в сім'ї кріпака, який 1806 був відпущений на волю і став домоуправителем графа О.Строганова. Навч. в 1-й Моск. г-зії. 1821 закінчив Московський університет, із 1826 посідав у ньому кафедру заг. історії, із 1835 – рос. історії. Під час закордонної поїздки у Празі (нині столиця Чехії; 1835) установив зв'язки з відомими слов'ян. вченими П.-Й.Шафариком, Ф.Палацьким та ін., сприяв поширенню істор. знань про слов'ян. народи. Видавав часописи "Московский вестник" (1827–30) і "Москвитянин" (1841–56). В останньому був створений окремий відділ публікації істор. матеріалів, в якому друкувалися також твори з укр. тематики І.Срезневського та ін. учених, у т. ч. нарис "Иван Свирговский, украинский козацкий гетман ХVI века" (1855, № 19–20) М.Костомарова. Виявляв інтерес до укр. літератури, зокрема до творчості Т.Шевченка. Зібрав багато істор. джерел, у т.ч. українських, серед них літопис С.Величка, текст якого видрукувано 1848–64 зусиллями Київської археографічної комісії. У літературі виступав як письменник, що перебував під впливом романтичних і великодержавницьких ідей, у публіцистиці – як захисник офіціозної теорії "православ'я, самодержавства і народності", в істор. працях – як послідовник норманізму (див. Норманська проблема). Визнання самобутності рос. історичного процесу складало основу істор. поглядів П. Він вважав, що "вечное начало, русский дух" є стрижнем рос. історії і що в ній повністю відсутня внутр. боротьба на відміну від Зх. Європи. Істотно вплинув на формування наук. світогляду фахових істориків, зокрема – галичанина Д.Зубрицького, який став прихильником кріпацтва та самодержавства в особі рос. імп. Миколи I. П. – автор творів про слов'ян і походження Русі, досліджень із давньої рос. історії, в яких тенденційно висвітлював добу Київської Русі та України 15–16 ст., історію укр. козацтва, заперечував самостійний і спадкоємний характер укр. істор. процесу, існування українців як окремого народу із власною мовою і к-рою. Із цих питань вів публічні диспути та дискусії в пресі з М.Максимовичем і М.Костомаровим, котрі на основі фактичного матеріалу спростовували його твердження як одного з натхненників "москвофілів". Зокрема, це яскраво віддзеркалюють розвідка М.Максимовича "О мнимом запустении Украины" (1856) та його "Письма к Погодину о самобытности малороссийского наречия" (1863), полемічні твори М.Костомарова з 1860 р.: "М.П. Погодину (письмо по поводу статьи "Начало Руси")", "Последнее слово г. Погодину о жмудском происхождении первых русских князей" та ін.

П. у м. Москва.


Праці:
 1. О происхождении Руси. М., 1825
 2. Исследования, замечания и лекции о русской истории, т. 1–7. М., 1846–57
 3. Древняя русская история до монгольского ига, т. 1–3. М., 1871.
Література:
 1. Пятидесятилетие гражданской и ученой службы М.П. Погодина. М., 1872
 2. Библиография сочинений и переводов М.П. Погодина. Отчет и речь, произнесенные в торжественном собрании Московского университета, 12 января 1876 года. М., 1876
 3. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923
 4. Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. К., 1928
 5. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник. К., 2005.

Посилання:
 • ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • МОСКВА
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • НОРМАНСЬКА ПРОБЛЕМА
 • ПАЛАЦЬКИЙ ФРАНТІШЕК
 • САМОДЕРЖАВСТВО
 • ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ЗУБРИЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АКСАКОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
 • БЕЦЬКИЙ ІВАН ЄГОРОВИЧ
 • БЛЕСТОВИТ
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ДЕШКО (ДЕШКОВ) АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КЕППЕН ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛОРИС-МЕЛИКОВ (ЛОРІС-МЕЛІКОВ) МИХАЙЛО ТАРІЕЛОВИЧ
 • МОЛОДИК
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • НОРМАНСЬКА ПРОБЛЕМА
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОРЛОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 • ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ
 • ПАССЕК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОБЄДОНОСЦЕВ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РІГЕЛЬМАН МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ
 • РУСЬКА ТРІЙЦЯ
 • РУСЬКИЙ КАГАНАТ
 • РУССКАЯ БЕСЕДА
 • РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК
 • СЄРАКОВСЬКИЙ ЗИГМУНТ
 • СКЕПТИЧНА ШКОЛА
 • СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО, СЛОВ’ЯНОЛЮБСТВО
 • ВАГИЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗАПИСКИ И ТРУДЫ ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ
 • ЗУБРИЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)