ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОКРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ПОКРОВСЬКИЙ Олексій Іванович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pokrovskyj_O (останній перегляд: 21.07.2019)
ПОКРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

ПОКРОВСЬКИЙ Олексій Іванович (псевдоніми – А.Ивановский, А.Каменецкий; 11.03.1868 –14.09.1928) – історик античності. Професор (1894), д-р істор. н. (1916). Дійсний член Історико-філологічного товариства при Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині (1894). Н. в м. Санкт-Петербург у збіднілій дворянській родині. Закінчив історико-філол. ф-т Петербурзького університету (1889), в якому залишився для підготовки до професорського звання. Приват-доцент Петерб. ун-ту на кафедрі всесвітньої історії (1892–93). Екстраординарний професор кафедри всесвітньої історії (1894–1905), учений секретар (1895–98) Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька. Захистив магістерську дис. на тему: "О красноречии у древних эллинов" (1905). Із 1905 – приват-доцент, згодом – професор Київ. ун-ту. Захистив докторську дис. на тему: "О хронологии Афинской истории VI ст. до Рождества Христова" (1916). Викладав на Київ. вищих жін. курсах та в Археол. ін-ті. Повернувся 1922 до Ніжина через матеріальну скруту. 1922–28 – у Ніжинському ін-ті нар. освіти: лектор всесвітньої історії, історії революц. рухів, дійсний член та керівник секції антич. к-ри Н.-д. кафедри (1926). Позаштатний співробітник ВУАН (1922–28), співробітник Київ. н.-д. кафедри марксизму-ленінізму (1925–28) та Київ. філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавців (1927). У 1920-х рр. отримував невелику фінансову допомогу від Всеукраїнського комітету сприяння вченим.

Як історик сформувався під впливом петерб. епіграфічної школи Ф.Соколова. У мето-дологічному плані спирався на позитивістські засади. Вирізнявся широкими наук. зацікавленнями, неабиякою ерудицією, красномовним викладом та надзвичайно докладним і скрупульозним аналізом джерел. Тексти наук. студій П. вражають величезним, інколи надмірним, наук. апаратом. Автор праць з історії Стародавньої Греції. Вивчав походження афінської хронології. Обстоював думку, що Афінська д-ва завжди була демократією.

П. у м. Ніжин, похований на Грец. цвинтарі.


Праці:
 1. Древнегреческие святыни-лечебники. "Колосья", 1890, № 3
 2. Новые явления в области разработки древнегреческой истории. "Истори-ческое обозрение", 1890, т. 1
 3. Заметка о собирании и сохранении антропологического материала при раскопках. "Киевская старина", 1900, № 5
 4. О красноречии у древних эллинов. "Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине", 1904, т. 21
 5. К вопросу об основном характере древнеэллинского государства. Нежин, 1905
 6. О хронологии Афинской истории VI-го ст. до Р. Хр. "Университетские известия" (К.), 1915. № 9
 7. Геродот та Арістей. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п'ятдесятих роковин наукової діяльності, ч. 1. К., 1927
 8. К третьей главе Коммунистического манифеста: Заметки. "Записки Ніжинського інституту народної освіти", 1927, кн. 7
 9. Proletarii Древнего Рима. Там само
 10. Шевченко і Кабе. "Україна", 1927, кн. 3
 11. Як ідеа-лізовано скіфів у грецькому та римському письменстві. "Записки історично-філологічного відділу ВУАН" (К.), 1927, кн. 10
 12. К истории общенародных повинностей. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського: З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності, т. 1. К., 1928
 13. Про матеріалістичне розуміння історії в первісному його вигляді. В кн.: Збірник західнознавства, вип. 1. К., 1929.
Література:
 1. Бузескул В. Рецензия на книгу: Покровский А.И. К вопросу об основном характере древнеэллинского государства. Нежин, 1905. "Журнал Министерства народного просвещения: Новая серия", 1906, ч. 3, № 5/6
 2. Штепа К. Професор Олексій Іванович Покровський. "Записки Ніжинського інституту народної освіти", 1929, кн. 9
 3. Бузескул В. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале ХХ века, ч. 2. Л., 1931
 4. Викладачі Ніжинської вищої школи: Біобібліографічний покажчик, ч. 2–3. Ніжин, 2000
 5. Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга половина XIX – початок XX ст.): Автореферат дис. … канд. істор. наук. К., 2000
 6. Викладачі Ніжинської вищої школи: Біобібліографічний покажчик, ч. 1. Ніжин, 2001
 7. Гордієнко Д. Μεμ νη συαι – наукове кредо професора Олексія Покровського. "Ніжинська старовина", 2008, № 6.

Посилання:
 • ДЕМОКРАТІЯ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА АСОЦІАЦІЯ СХОДОЗНАВЦІВ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ВЧЕНИМ (ВУКСВ)

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)