ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛЯНИ

  Бібліографічне посилання: Толочко О.П. ПОЛЯНИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Poliany (останній перегляд: 13.11.2019)
ПОЛЯНИ

ПОЛЯНИ – у "Повісті временних літ" назва одного із слов'ян. племен літописних, яке переселилося з Дунайської батьківщини й оселилося на Дніпрі. У літописі трапляється переважно суфіксальна форма назви ("поляне"), яку нині прийнято вважати вторинною. Із кількох випадків безсуфіксальної назви реконструюють початкову назву племені "*поля" із неясною етимологією.

Літописна історія П. належить до жанру середньовічних origines gentium, оповідей про походження істор. народів від легендарних народів давнини. У літописній оповіді П. виступають однією з назв киян і русі, що дає можливість провести безперервну лінію від доістор. часів до Київ. д-ви слов'яни (дунайські) – П. – кияни – русь. Історичність існування в Середньому Подніпров'ї племені П. є предметом дискусії. На відміну від більшості згаданих у літописі назв слов'ян. етногр. груп (сіверяни, в'ятичі, кривичі та ін.) назва "поляни" не була актуальним етнонімом у часи літописця. Візант. імп. Константин VII Багрянородний (серед. 10 ст.) не згадує П. серед східнослов'ян. племен. Численні спроби ототожнити з П. матеріальні пам'ятки слов'ян. населення 8–10 ст. не привели до недвозначних результатів.


Література:
 1. Рыбаков Б.А. Поляне и северяне (к вопросу о размещении летописных племен на Среднем Днепре). В кн.: Советская этнография: Сборник статей, т. 7–8. М.–Л., 1947
 2. Хабургаев Г.А. Этнонимия "Повести временных лет" в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979
 3. Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002
 4. Tolochko O.P. The Primary Chronicle's "Ethnography" Revisited: Slavs and Varangians in the MiddleDnieperRegion and the Origin of the Rus' State. В кн.: Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early MedievalEurope[Cursor Mundi, vol. 5]. Brepols Publishers, 2008.

Посилання:
 • КОНСТАНТИН VII БАГРЯНОРОДНИЙ
 • КРИВИЧІ
 • ПЛЕМ'Я ЛІТОПИСНЕ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • РУСЬ
 • СІВЕРЯНИ
 • В'ЯТИЧІ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: АНТРОПОЛОГІЯ ДАВНЬОГО ТА СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ
 • БОРАНИ
 • БРАЙЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІАНОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ЗЕМЛЯ, ЧЕРНІГОВО-СІВЕРСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ДАНИНА
 • ДАВНЬОРУСЬКА ЕТНОКУЛЬТУРНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ДРЕВЛЯНИ
 • ІРПІНЬ
 • КАНІВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ
 • ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ
 • ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • КИЙ
 • КУЯВІЯ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ЛІТОПИСНІ ПЛЕМЕНА
 • ЛИБІДЬ
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА
 • РАЙКОВЕЦЬКА КУЛЬТУРА
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)