ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Polkova_kantseliariia (останній перегляд: 13.11.2019)
ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ – гол. орган виконавчої влади в межах полку в Гетьманщині 2-ї пол. 17 – 18 ст. У військ. справах П.к. залежала безпосередньо від гетьмана та Генеральної військової канцелярії, у фінансових – від Генеральної скарбової канцелярії і Генеральної лічильної комісії, у поліцейських – підпорядковувалася Ген. військ. канцелярії – і в судових – Генеральному військовому суду. Діловодством П.к. керував полковий писар, якому підпорядковувалися реєнт (помічник полкового писаря) та канцеляристи (від кількох до кільканадцяти). П.к. розташовувалася, як правило, в будинку полковника, інколи – у магістраті. П.к. займалася веденням і збереженням компутів, у ній готувалися різноманітні документи – універсали, накази, листи полковників, ордери, рапорти, донесення, промеморії, інструкції та ін. Усе діловодство контролював полковник, а також Ген. військ. канцелярія. Значне місце в діловодстві П.к. займали нотаріальні справи – заповіти, дарчі, акти купівлі-продажу, написання й видача копій із різних документів тощо. 1720 в П.к. утворено повиття (відділи) на чолі з повитчиками, обов'язки яких виконували старші канцеляристи. Із 1722 П.к. розмежувалася на "присутствіе" і власне канцелярію. До полкового "присутствія" входили – полковник, обозний і писар. Засідання відбувалися щодня, на них розглядалися найрізноманітніші поточні справи. 1732 при П.к. з'явилися полкові лічильні комісії, до кожної з яких входили – комісар (із значкових товаришів), один із полкових канцеляристів і по 4 виборні козаки (на кожен місяць). Діяльністю полкової лічильної комісії відав канцелярист Ген. військ. канцелярії. Полкові канцелярії були також своєрідними школами для підготовки кваліфікованих канцеляристів. Полкові канцелярії існували до 1780-х рр., коли царський уряд ліквідував козац. полковий устрій в Україні.

На Слобожанщині П.к. підпорядковувалися воєводі, а через нього – Білгородському столу Розрядного приказу в Москві, від 1719 – Білгородській провінційній канцелярії, від 1726 – Військовій колегії. Царським маніфестом від 28 липня 1765 замість П.к. на Слобожанщині створено провінційні канцелярії.


Література:
 1. Падалка Л. Гадяцкая полковая канцелярия 40-х годов XVII ст. "Киевская старина", 1887, т. 18, № 8
 2. Слабченко М.Е. Малорусский полк в административном отношении (историко-юридический очерк). Одесса, 1909
 3. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVII – початку XVIII cт. К., 1959
 4. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. Х., 1990
 5. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. К., 1993
 6. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII–XVIII ст.). К., 1997.

Посилання:
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СКАРБОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КОМПУТИ
 • КОМПУТЫ
 • МАГІСТРАТ
 • ОБОЗНИЙ
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ

 • Пов'язані терміни:
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ
 • КОМПУТИ
 • КОРОПЧЕВСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • ЛАВА
 • ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ОСИПОВИЧ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)