ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Polkovyj_ustrij (останній перегляд: 26.02.2020)
ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ

ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ виник у Гетьманщині та Слобідській Україні в 2-й пол. 17 ст. в ході державотворчих процесів і формування адм.-тер. управління. В основу покладався полково-сотенний устрій реєстрового козац. війська. Полк, що об'єднував козаків певної території і становив військ. одиницю, набув значення адм. округу, а полковник як військ. командир став водночас і головою цивільної адміністрації. Вищим органом управління були полкові ради, ядро яких становила полкова старшина (обозний, хорунжий, писар, суддя). До участі в полкових радах залучалися сотники, сотенна старшина (осавул, хорунжий, писар) та козаки полкової сотні. До компетенції ради входило обрання чи усунення від уряду полковника (у 2-й пол. 17 ст.), здійснення контролю за діяльністю полкових урядовців тощо. Найбільш дієвими були полкові ради у воєнні роки, коли збиралися всі козаки полку. Із часом владні повноваження ради зосередилися в руках полкової верхівки. Полкова рада перетворилася на старшинську, яка діяла як дорадчий орган при полковнику. За відсутності полковника рада старшин набувала значення розпорядчого органу. Повновладним господарем полкової території був полковник козацький, якому підпорядковувалося не лише козацтво, а й усе населення полку. Виконавчу владу в полку здійснювали: полкова старшина, полкова канцелярія, полкові скарбова й лічильна комісії, полковий суд, комісарства. Дрібнішу ланку в структурі полкового устрою становили сотні, кількість яких у кожному полку була різною. Територіальні межі сотень часто змінювалися. До кожної сотні входило кілька містечок і багато сіл. Сотні поділялися на курені, що виконували організаційно-госп. функції. Управління сотнями здійснювали сотники, сотенна старшина та канцелярії. Їхня влада поширювалася на козаків, які проживали на території сотні. Помічниками сотника були отамани – сотенні, городові, курінні. П.у. ліквідований царським урядом Росії на Слобожанщині 1765, у Гетьманщині – на поч. 1780-х рр.


Література:
 1. Максимович М.А. Обзор городовых полков и сотен, бывших на Украине со времени Богдана Хмельницкого. В кн.: Максимович М.А. Собрание сочинений, т. 1. К., 1876
 2. Слабченко М.Е. Малорусский полк в административном отношении (историко-юридический очерк). Одесса, 1909
 3. Петровський М. До історії полкового устрою Гетьманщини. "Записки Ніжинського ІНО та ніжинської науково-дослідної катедри історії, культури й мови, кн. 9". Ніжин, 1929
 4. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVII – початку ХVIII ст. К., 1959
 5. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. К., 1995
 6. Чухліб Т. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVII ст.). К., 1996
 7. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII–XVIII ст.). К., 1997
 8. Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків. К., 2002
 9. Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини ХVII–ХVIII століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна. К., 2000
 10. Його ж. Полково-сотенний устрій Гетьманату. В кн.: Історія українського козацтва, т. 1. К., 2006
 11. Маслійчук В.Л. Військово-політична діяльність та соціально-політична структура слобідських полків у другій половині ХVII ст. Там само
 12. Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–1782 рр. Дніпропетровськ, 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ХОРУНЖИЙ
 • КОМІСАРСТВА
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КУРІНЬ
 • ОБОЗНИЙ
 • ОСАВУЛ
 • ОТАМАН
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛКОВИЙ СУД
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СОТНЯ
 • СОТНИК

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛОРУСЬКА КАМПАНІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ 1654-1655 Р.
 • БІЛОРУСЬКИЙ ПОЛК
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КОМЕНДАНТИ РОСІЙСЬКІ В ГЕТЬМАНЩИНІ 18 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛУБЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • ПОВІТ
 • ТЕРНИ , СМТ СУМСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЗНАТНЕ (ЗНАЧНЕ) ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)