ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

  Бібліографічне посилання: Шандра В.С. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Polnoe_zakonov (останній перегляд: 21.07.2019)
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

"ПОЛНОЕ СОБРНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" – найповніше універсальне зібрання законодавчих актів Росії, що виходили трьома зібраннями. Кодифікація, відбір, укладання, підготовка текстів законів проводилися 2-м відділом Власної Його імператорської величності канцелярії (1826–82), кодифікаційним відділом Держ. ради Рос. імперії (1882–93) і відділенням зводу законів держ. канцелярії Держ. ради Рос. імперії (1893–1917). Видання першого зібрання здійснив М.Сперанський. Воно складалося із 45-ти томів (48-ми книг) і побачило світ одночасно 1830 (див. Звід законів Російської імперії). У перших 40-ка томах вміщено закони, у 41-му томі – хронологічний, у 42-му – предметний покажчики, у 43–44-му томах – штатні розписи, 45-й том – книга тарифів. Останні 3 книги не мали прив'язки до томів і містять плани міст, малюнки гербів, мундирів, креслення тощо. До першого Повного зібрання законів Рос. імперії увійшло понад 30 тис. законодавчих актів за 1649–1825. 1873 до цього зібрання було видано іменний покажчик.

Друге, 55-томне, зібрання (125 книг) випускалося щорічно впродовж 1830–84. Містило понад 60 тис. законів за 1825–81. Наприкінці кожного тому вміщено штатні розписи, креслення, малюнки, пропущені за попередні роки закони, а також хронологічний і предметний покажчики. 1851 окремо видрукувано хронологічний покажчик до першого й другого повного зібрання законів, 1885 – алфавітно-предметний покажчик у 4-х книгах, 1911 – систематичний іменний покажчик.

Третє (незакінчене) зібрання складалося із 33-х томів (по 2 відділення в кожному), містило понад 40 тис. законів за 1881–1913. Виходило у світ щорічно протягом 1885–1916. На відміну від 2-го зібрання не мало заг. покажчиків. Законодавчі акти в кожному зібранні розташовані за хронологією, номерами й датами схвалення імператором. "П.с.з.Р.и." включало широкий спектр законів: маніфести, рескрипти, статути, положення, височайше схвалені висновки Держ. ради Рос. імперії, журнали Комітету міністрів Російської імперії і Ради міністрів Російської імперії, розпорядження органів вищої і центр. влади. Публікація законів здійснювалася для збереження цілісного законодавчого корпусу, контролю та наук. цілей як юрид. істор. пам'ятка. 1885 встановлено формальні критерії відбору актів до "П.с.з.Р.и.". До нього не включалися церк. акти, закони таємного характеру, розпорядження щодо діяльності війського й морського та придворного відомств тощо.


Література:
 1. Общий хронологический указатель к "Полному собранию законов", т. 1–2. СПб., 1851
 2. Репинский Г. Указатель имен и фамилий, находящихся в Первом Полном собрании законов Российской империи (1649–1825). СПб., 1873
 3. Общий алфавитный указатель ко Второму полному собранию законов Российской империи, т. 1–4. СПб., 1885
 4. Майков П.М. Алфавитный указатель ко Второму Полному собранию законов Российской империи. М., 1911.

Посилання:
 • КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • РАДА МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 • Пов'язані терміни:
 • КУП'ЯНСЬК
 • ОДНОДВІРЦІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)