ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Poltavske_naukove (останній перегляд: 23.07.2019)
ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН

ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН (1918–1924 – Українське наукове товариство дослідження й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині) – науково-громад. орг-ція, діяла в Полтаві. Назву "Українське наукове товариство дослідження й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині" та статут ухвалено 17 листопада 1918. Головою обраний В.Щербаківський, секретарем – М.Рудинський. Метою т-ва була охорона та вивчення пам'яток історії і к-ри, збереження й поповнення музейних збірок, популяризація істор. та пам'яткоохоронних знань.

1924 структурно реорганізоване та перейменоване на Полтав. наукове при ВУАН т-во. Діяли секції історії к-ри й економіки, педагогічна і нар. освіти, природничо-математична, мови й термінології. Голова товариства – Г.Ващенко. У т-ві з 1918 працювали бл. 80 науковців, у т. ч. О.Бузинний, М.Бужинський, П.Клепатський, Г.Коваленко, А.Козаченко, Н.Мірза-Авак'янц, П.Нечипоренко, Л.Падалка, В.Пархоменко, Є.Рудинська, М.Рудинський, М.Сагарда, О.Тахтай, В.Щепотьєв, М.Щепотьєва, В.Щербаківський.

Т-во сприяло збереженню архівів В.Горленка, кн. М.Рєпніна, П.Румянцева-Задунайського, Политик, врятуванню найстарішої полтав. б-ки Духовної семінарії. Зусиллями членів т-ва надруковані 2 випуски праць, перший випуск – як "Записки Українського наукового товариства дослідування й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині" (1919), другий – як "Записки Полтавського наукового при ВУАН товариства" (1928).

1930 припинило діяльність у зв'язку з постановою листопадової 1929 сесії ВУАН про ліквідацію місц. наук. товариств.

Бібліогр.: Видання Полтавського наукового при ВУАН товариства: Бібліографія (1919–1928). "Археологічний літопис Лівобережної України", 1998, № 1–2.


Література:
 1. Засідання Українського наукового товариства дослідування й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині. В кн.: Записки Українського наукового товариства дослідування й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині, вип. 1. Полтава, 1919
 2. [ Щербаківський В., Щепотьєв В. ] Історія Товариства дослідування й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині. Там само
 3. [ Щепотьєв В. ] Про життя й діяльність Полтавського наукового при ВУАН товариства за минулі роки (1919–1927). В кн.: Записки Полтавського наукового при Всеукраїнській академії наук товариства, вип. 2. Полтава, 1928
 4. Наукові установи та організації УСРР. Х., 1930; Депенчук Л.П. Місцеві наукові товариства при ВУАН. "Вісник АН УРСР", 1991, № 8
 5. Історія Національної академії наук України: 1929–1933: Документи і матеріали. К., 1998
 6. Савчук В.С. Академія наук України і наукові товариства (1917–1930 рр.). В кн.: Вісник Дніпропетровського національного університету: Історія і філософія науки і техніки, вип. 12. Дніпропетровськ, 2005.

Посилання:
 • БУЖИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
 • КЛЕПАТСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОВАЛЕНКО ГРИЦЬКО
 • КОЗАЧЕНКО АНТОН ІВАНОВИЧ
 • МІРЗА-АВАК'ЯНЦ НАТАЛЯ ЮСТІВНА
 • НЕЧИПОРЕНКО ПРОКІП ІВАНОВИЧ
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАРХОМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПОЛИТИКИ (ПОЛІТИКИ, ПОЛЕТИКИ)
 • ПОЛТАВА
 • РЄПНІН (РЕПНІН) МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • РУДИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЩЕПОТЬЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
 • ТАХТАЙ ОЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
 • ВАЩЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • КОВАЛЕНКО ГРИЦЬКО
 • КОЗАЧЕНКО АНТОН ІВАНОВИЧ
 • ЩЕПОТЬЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)